FAQ

Często zadawane pytania

W naszym dziale FAQ zebraliśmy dla Państwa ogólne pytania związane z rachunkiem handlowym i oprogramowaniem.

Otwarcie rachunku

Aby otworzyćrachunek w Agora direct mają Państwo dwie możliwości.

  1. Nasz formularz otwarcia rachunku online. Prosimy o wypełnienie formularza swoimi danymi oraz przesłanie podpisanych dokumentów otwarcia rachunku pocztą lub mailem.
  2. Mogą Państwo także zamówić przesłanie dokumentów otwarcia rachunku pocztą.

Zasadniczo do otwarcia rachunku potrzebujemy:

  1. podpisanego wniosku o otwarcie rachunku,
  2. dowodu tożsamości(np. dowodu osobistego, paszportu)
  3. oraz aktualnego dokumentu adresowego (rachunku telefonicznego za linię stacjonarną, rachunku za energię elektryczną, rachunku za gaz).

Po wypełnieniu wniosku o otwarcie rachunku online mogą Państwo zapisać cały wniosek razem z listą kontrolną, a potem go wydrukować.W liście kontrolnej wyliczono wszystkie dokumenty, których potrzebujemy do otwarcia rachunku.

Rachunek gotówkowy

Rachunek gotówkowy umożliwia handlowanie akcjami, warrantami, obligacjami i funduszami w ramach posiadanego wkładu gotówkowego. Handel przy użyciu margin nie jest możliwy. Wkład minimalny nie jest wymagany. Otwarcie czystego rachunku gotówkowego jest możliwe jedynie do ukończenia 21 roku życia.

Rachunek wielowalutowy z kredytem na życzenie (rachunek margin)

Rachunek wielowalutowy pozwala handlować przy użyciu środków wykraczających poza kwotę depozycji, a to dzięki skorzystaniu z zabezpieczenia bądź dyspozycji kredytowej. Przy takiej transakcji wymagane zabezpieczenie jest znacznie niższe niż cena kupna. Mają Państwo dzięki temu szersze pole do działania. Handlowanie z użyciem margin jest możliwe przy depozycie wynoszącym co najmniej 2.000 EUR.

Rachunek wielowalutowy prowadzony jest w walucie bazowej i pozwala kupować i sprzedawać akcje, opcje i futures także w innej walucie, bez konieczności dokonywania wymiany walut. Dzięki temu możliwe jest reagowanie na sytuację rynkową z dokładnością co do sekundy.

Mogą Państwo otworzyć rachunek prywatny, wspólny lub formowy. Informację o tym, jakie dokumenty są potrzebne do otwarcia rachunku, znajdą Państwo na liście kontrolnej, załączonej do dokumentów otwarcia rachunku.

Nie.Nie ma ani wymaganego obrotu minimalnego, ani opłat za prowadzenie rachunku lub depozytu.

Bez względu na to, czy zdecydowali się Państwo na rachunek gotówkowy, czy też rachunek margin, mogą Państwo przechowywać na nim jednocześnie depozyty w różnych walutach oraz handlować przy ich użyciu.

Nie ma przy tym znaczenia waluta bazowa. Waluta ta służy jedynie do podawania aktualnego stanu rachunku oraz tworzenia wyciągów. Inwestor może sam zmienić walutę bazową w ciągu 24 godzin.

Na naszej stronie internetowej, w zakładce Bezpieczeństwo, znajdą Państwo wszystkie istotne informacje dotyczące zabezpieczenia depozytów.

W celu stworzenia rachunku demonstracyjnego muszą Państwo najpierw stworzyć rachunek z depozytem. Dopiero wtedy mogą Państwo złożyć wniosek o założenie konta demonstracyjnego.

Należy jednak pamiętać, że z konta demonstracyjnego korzystają Państwo we własnym zakresie i nie mogą Państwo liczyć na naszą pomoc.

Zarządzanie rachunkiem

Po otwarciu rachunku mają Państwo dostęp do kompleksowego przeglądu wyciągów oraz do bezpłatnych rocznych wyciągów z rachunku umożliwiających wypełnienie deklaracji podatkowej. Ponieważ jednak nasz system nie dokonuje pobrania podatków, za swoje podatki są Państwo odpowiedzialni we własnym zakresie.

Zasadniczo do handlowania przy użyciu AGORA direct nie potrzebują Państwo kursów w czasie rzeczywistym.
Mają jednak Państwo możliwość abonowania notowań w czasie rzeczywistym, a także anulowania istniejącego abonamentu. Poniżej przedstawiamy wybrane pakiety notowań w czasie rzeczywistym:

  • Akcje w Niemczech: German (XETRA) Derivatives
  • DAX i inne indeksy na akcje i rynki surowców: German ETF’s and Indices
  • Akcje USA: np. US Value Bundle
  • Opcje USA:US Options

Tak. W wielu miejscach można znaleźć bezpłatne, opóźnione dane rynkowe.Ich opóźnienie wynosi ok. 15–20 minut.

Na swój rachunek handlowy mogą Państwo wpłacić pieniądze w drodze przelewu. W tytule przelewu należy podać numer swojego subkonta, a także swoje imię i nazwisko. Przed każdą wpłatą niezbędne są awizowanie bądź informacja o wpłacie, tylko wówczas pieniądze będą mogły zostać zaksięgowane na Państwa rachunku.Dane banku odbiorcy mogą Państwo znaleźć w ustawieniach konta, w zakładce Moja Agora, po wysłaniu do nas zawiadomienia o zamiarze wpłaty.

Ze swojego rachunku handlowego mogą Państwo przesłać pieniądze na swój rachunek bankowy. Przelew trwa zwykle ok. 1–3 dni.

Nie, wszystkie zapisy odbywają się bez naliczania podatku. Na koniec roku otrzymują Państwo dokładne roczne zestawienie transakcji, według którego mogą Państwo wypełnić swoje zeznanie podatkowe.

Nie, nie jest to potrzebne, ponieważ zasadniczo nie są pobierane żadne podatki.

Transfer depozytu

Aby jak najbardziej ułatwić Państwu transfer do Agora direct, stworzyliśmy dla Państwa

, który mogą Państwo wypełnić online.
Prosimy pamiętać przy tym, że w celu zlecenia transferu potrzebujemy wypełnionego online, podpisanego oryginału dokumentu.

Transfer depozytu do Agora direct jest bezpłatny.

Wskazówka:W niektórych okolicznościach przy transferze papierów wartościowych aktualny broker może zażądać opłaty, prosimy o pozyskanie odpowiedniej informacji od swojego brokera.

Handel

Opcja call to opcja kupna, która daje prawo do kupienia towaru po określonej cenie (cena bazowa) oraz w określonym terminie (czas trwania).

Za zbycie opcji kupujący płaci sprzedającemu premię opcyjną (cenę opcji), którą ten może zatrzymać w każdej sytuacji. Kupujący opcję call może wówczas zdecydować, czy kupi akcje na uzgodnionych warunkach, czy też nie. Jeśli kupujący korzysta ze swojego prawa, to sprzedający jest zobowiązany do sprzedaży akcji po cenie bazowej.

Opcja put to opcja sprzedaży, która daje prawo do sprzedania towaru po określonej cenie (cena bazowa) oraz w określonym terminie (czas trwania).

Za nabycie opcji sprzedający płaci kupującemu premię opcyjną (cenę opcji), którą ten może zatrzymać w każdej sytuacji. Sprzedawca opcji put może wówczas zdecydować, czy sprzeda akcje na uzgodnionych warunkach, czy też nie. Jeśli sprzedający korzysta ze swojego prawa, to kupujący jest zobowiązany do nabycia akcji po cenie bazowej.

Agora direct nie pobiera podatku od dochodów kapitałowych.
Obowiązujący od 01.01.2009 r. podatek od dochodów kapitałowych (Abgeltungssteuer) nie jest naliczany przez Agorę direct bezpośrednio po zakończeniu danej transakcji (zamknięciu pozycji), lecz dopiero na zakończenie roku kalendarzowego przez samego klienta.Dzięki temu istnieje możliwość samodzielnego dokonania rozliczenia i odprowadzenia podatku od dochodów kapitałowych samodzielnie dopiero na 31.12 danego roku.
Rozliczenia dokonuje sam klient w ramach rocznej deklaracji podatkowej.

Liczbę opcji w kontrakcie podaje tzw. multiplikator. Najczęściej jeden kontrakt ma 100 opcji.

Tak, mogą Państwo u nas handlować także certyfikatami.

Deutsche Terminbörse, Niemiecka Giełda Kontraktów Terminowych. European Exchange (EUREX) jest jedną z największych giełd kontraktów terminowych na derywaty finansowe, powstałą z połączenia DTB i SOFFEX (Szwajcaria).

Oprogramowanie handlowe działa między innymi w języku niemieckim, w zależności od wyboru przy jego uruchamianiu (angielski, chiński).

Tak, za kursy w czasie rzeczywistym giełdy żądają opłaty, które przerzucamy na klientów, bez narzutu. Do kursów w czasie rzeczywistym.

Zlecenie zostanie umieszczone na rynku w ciągu milisekund. Po zrealizowaniu zlecenia zostaje ono również w ciągu milisekund zaksięgowane na rachunku.

Tak.Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej rubryce Produkty i ceny.

Przy obrocie derywatami (zwłaszcza produktami lewarowanymi) niezbędne jest pewne konkretne zabezpieczenie. Zabezpieczeniem jest tutaj przede wszystkim całkowita wartość wszystkich pozycji + wartość zasobów gotówkowych.Pokrycie margin to minimalna kwota zabezpieczenia, która musi znajdować się w portfelu na rachunku, aby możliwe było przeprowadzenie transakcji (initial margin) lub utrzymanie pozycji (maintence margin).

Przykład:
DAX Call sprzedaż 5.600 punktów
DAX Call kupno 5.400 punktów

To znaczy, że inwestor zobowiązuje się do sprzedania kontraktu DAX dla wartości 5.600 punktów, jeśli kurs w dniu przepadku będzie mniejszy niż 5.600 punktów. Każdy punkt to 25 euro. Zabezpieczenie pojawia się przy 5.400 punktach. Od tego momentu inwestor ma zsekurytyzowane prawo do zamknięcia pozycji. Pozostaje ryzyko w wysokości 5.600 - 5.400 = 200.

Oprogramowanie

Oferujemy Państwu oprogramowanie handlowe działające w systemach Windows, Mac i Linux, a także program Web Trader (do handlu online) oraz Agora Mobile (aplikacja na Android, iPhone/iPad, Blackberry oraz Windows Phone).

I tak, i nie. Kompleksowym i profesjonalnym wariantem jest oprogramowanie handlowe ATS. Mogą Państwo jednak handlować także przy użyciu Agora Web Trader lub mobilnie za pomocą Agora Mobile App. Ważna wskazówka:W przypadku dostępu mobilnego niektóre informacje są dostępne tylko w ograniczonym stopniu.

Nie. Aktualizację należy pobrać samodzielnie mniej więcej raz na 6 miesięcy. W celu sprawdzenia ostatniej aktualizacji należy na ekranie handlowym przejść do zakładki Pomoc, a następnie do Copyright ATS. Tam znajdą Państwo datę ostatniej aktualizacji.Ewentualnie mogą Państwo przy uruchomieniu oprogramowania odczytać datę w oknie logowania – na dole w prawym rogu.

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.