Produkty i ceny

Wszystkie ceny Agora direct to ceny rzeczywiste i transparentne

 

Porównaj brokerów i ich ceny

Od 2001 roku stale rozwijaliśmy dla Państwa naszą ofertę handlową. Dzięki innowacyjnej i efektywnej platformie handlowej (ATS) mogą Państwo dokonywać transakcji w mgnieniu oka na rynkach 24 krajów świata, na ponad 125 giełdach, 24 godziny na dobę.

Bez względu na to, czy są Państwo zawodowymi spekulantami, inwestorami premium albo inwestorami okazyjnymi czy nowicjuszami, w Agora direct znajdą Państwo optymalne i korzystne warunki handlowe. Oprócz tego w każdy dzień giełdowy mogą Państwo korzystać z kompleksowej, bezpłatnej i indywidualnej obsługi.

Duzi brokerzy w stosunku do Agora

Agora direct – opłaty handlowe w porównaniu międzynarodowym, za pośrednictwem wybranych oferentów:

compare_demo18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Porównanie brokerów

Wiele niezależnych porównywarek brokerów uwzględnia przy porównaniach jedynie opublikowane przez brokerów bądź banki ceny netto. Często zapomina się przy tym o prowizjach, opłatach parkietowych, opłatach dla giełd i innych kosztach zewnętrznych.

Tworząc powyższe porównanie cen, staraliśmy się pozyskać wiedzę o faktycznych cenach – i te ceny porównać.

Agora direct – opłaty handlowe w porównaniu z wybranymi oferentami krajowymi:

compare_matrix18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
Agora direct ma średnio o 35% korzystniejsze ceny
.

Za pośrednictwem Agora direct mają Państwo dostęp do międzynarodowego handlu w czasie rzeczywistym na 120 giełdach, np. w Japonii, Chinach, Australii, Europie, Wielkiej Brytanii, Kanadzie itd.

Dla większej przejrzystości opłaty zostały przeliczone na euro. Opłaty w porównaniu międzynarodowym (trzy górne tabele) odnoszą się do stanu z 03.03.2016 r. i zostały pozyskane ze stron internetowych danych firm. Opłaty w porównaniu krajowym (trzy dolne tabele) odnoszą się do stanu z 07.04.2016 r. i zostały pozyskane ze stron internetowych danych firm. Niektórzy z wymienionych usługodawców być może pobierają dalsze opłaty lub obniżają je bądź wyłączają, w zależności od aktywności na rachunku albo całkowitej wartości depozytu. Dokumentację dotyczącą powyższych danych oraz materiał statystyczny możemy dostarczyć na żądanie. Warunki specjalne, takie jak rabaty czy ograniczone czasowo akcje reklamowe, nie zostały uwzględnione i mogą oznaczać korzystniejszą ofertę. Co do zasady Agora direct zebrała te dane wedle najlepszej wiedzy i woli, przy zachowaniu należytej staranności, jednak nie może przejąć gwarancji za prawidłowość i kompletność prezentowanych danych. Agora direct w godzinach pracy giełdy chętnie odpowie na pytania dotyczące sposobu dokonywania porównania.

Kontakt Wskazówka

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówka

Wszystkie dane są niewiążące.Ceny i wykonanie oferowanych produktów mogą się zmieniać, zwłaszcza wówczas, gdy zmianie ulegną usługi osób trzecich.O zmianach tych użytkownicy mogą być informowani. Opłaty transakcyjne są ściągane z rachunku przez brokera bezpośrednio po wykonaniu zlecenia (więcej na ten temat we Wniosku o otwarcie rachunku).Agora direct i jej partnerzy kooperacyjni otrzymują część tej prowizji w formie retrocesji.Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju i liczby produktów będących przedmiotem transakcji giełdowej.

Akcje

Znajdź akcje i handluj nimi za pośrednictwem naszej profesjonalnej platformy handlowej na najważniejszych giełdach na całym świecie, na ponad 125 rynkach. Za pośrednictwem Agora direct można handlować akcjami m.in. na Xetra od 3,95 € all inclusive. Akcjami amerykańskimi na NYSE lub NASDAQ można handlować od 2,50 USD all inclusive.

Akcje, ETF, ETC i ETN – ceny i opłaty

stockprices18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Strategie handlu akcjami

Akcje to zsekurytyzowane prawo, którego posiadacz ma udział w spółce akcyjnej. Akcjami można handlować na jednej lub kilku giełdach albo poza giełdą.

Pozycja długa

Inwestor, podając cenę i liczbę akcji, kupuje je. W ten sposób zajmuje tak zwaną pozycję długą. Spodziewa się wzrostu wartości akcji i możliwości sprzedania jej w późniejszym terminie za wyższą cenę.

Pozycja krótka

Jeśli inwestor oczekuje, że kurs danej akcji nie wzrośnie ani nie pozostanie na tym samym poziomie, może postawić na spadek kursu. Osiąga się to przez tak zwaną sprzedaż krótką danej akcji. Oznacza to nic innego, jak sprzedaż akcji po ustalonej cenie. Powoduje to otwarcie tzw. pozycji krótkiej. Broker pożycza inwestorowi sprzedawane akcje, inwestor sprzedaje je i otrzymuje za to gotówkę. W późniejszym czasie inwestor może nabyć te akcje po niższej cenie i oddać je brokerowi.

W obu przypadkach akcje zostały kupione po określonej cenie, a następnie sprzedane po cenie wyższej. Jedyna różnica to moment działania.

Opłaty przy sprzedaży krótkiej

W przypadku sprzedaży krótkiej, poza zwykłymi opłatami jak przy handlu akcjami, nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty. Jednak jest możliwe, że strona pożyczająca akcje może zażądać, zwykle niewielkiej, opłaty za to wypożyczenie. Może tak się zdarzyć zwłaszcza na przykład przed ogłoszeniem wypłaty dywidendy.

Oczywiście wciąż staramy się poszerzyć naszą ofertę dla Państwa. Może się jednak zdarzyć, że ze względu na określone zasady obowiązujące na poszczególnych giełdach nie wszystkie akcje będą mogły być przedmiotem handlu. W celu sprawdzenia, czy akcje, którymi chcą Państwo handlować, mogą być przedmiotem handlu, prosimy skorzystać z naszej wyszukiwarki produktów.

Informacje na temat wypłaty dywidendy

W odniesieniu do wypłaty dywidendy prosimy zwrócić uwagę, że podmiot dokonujący sprzedaży krótkiej jest zobowiązany do zapłaty dywidendy. W celu wyrównania tej kwoty z kursu akcji zostaje potrącona kwota odpowiadająca dywidendzie, która przypada na rzecz podmiotu dokonującego sprzedaży krótkiej.

Kontakt Krajowe zasady i opłaty giełdowe Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówki odnośnie do handlu akcjami, ETF, ETC, ETN
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe. Są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie. Takie dodatkowe opłaty są pobierane na przykład przy handlu na rynku pozagiełdowym (OTC) (pink sheet)
 • W związku z używaniem serwisu SmartRouting zlecenia są przekazywane do giełdy oferującej lepsze ceny, jednak naliczającej wyższe opłaty. Wszystkie opłaty giełdowe, opłaty specjalne i inne koszty są zawsze naliczane na cenę indywidualną
 • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)
 • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie istniejącego zlecenia nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia. Jeśli na przykład składają Państwo zlecenie na 200 akcji i na 100 akcji zlecenie zostało wykonane, a następnie chcą Państwo zmienić zlecenie, po czym następuje transakcja na pozostałych 100 akcji, to konieczna byłaby zapłata minimalnej stawki za oba zlecenia, każde na 100 akcji. Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia
 • W przypadku limitowanych nierynkowych zleceń na rzadko spotykaną liczbę sztuk bezpośrednio na New York Stock Exchange możliwe jest ew. naliczanie dodatkowych kosztów. Tego rodzaju zlecenia mogą być wykonywane na parkiecie osobno, co może powodować naliczenie kolejnych opłat. W takim, niezwykle rzadkim, przypadku zostanie nawiązany kontakt z klientem przed realizacją transakcji
 • W przypadku zleceń w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, we Włoszech i Szwajcarii konieczne może okazać się także uiszczenie obowiązkowych danin państwowych, zwanych także podatkami od transakcji finansowych lub opłatami skarbowymi. Opłaty te są przerzucane bezpośrednio na klienta, tzn. zostaje obciążony jego rachunek. W Wielkiej Brytanii może to być maksymalnie 0,5%, w Irlandii – do 1,00%, w Szwajcarii do 0,075%. We Francji i we Włoszech, zgodnie z aktualnym stanem na grudzień 2015 r., przy nabywaniu akcji przedsiębiorstw francuskich i włoskich o zdefiniowanej minimalnej kapitalizacji rynkowej zostaje automatycznie zatrzymany podatek od transakcji finansowych i wynosi on maks. 0,2% od wartości transakcji
Opłaty za częściowe wykonanie zleceń – rozliczenie przykładowe:

Brak opłaty za częściowe wykonanie zlecenia w przypadku nabycia 2.000 akcji w ramach jednego zlecenia jednego dnia giełdowego.

Wykonanie zlecenia:

500 sztuk w poniedziałek o godzinie 09:05
500 sztuk w poniedziałek o godzinie 11:30
500 sztuk w poniedziałek o godzinie 14:00
500 sztuk w poniedziałek o godzinie 16:30
opłata jednokrotna

Opłata za częściowe wykonanie zlecenia przy zakupie 2.000 akcji w ramach jednego zlecenia, w ciągu dwóch dni giełdowych.

Wykonanie zlecenia:

1.000 sztuk w poniedziałek o godzinie 16:00
1.000 w środę o godzinie 09:05
dwie opłaty za zlecenie

Przykład euro (giełda Xetra):

260 akcji po 12,50 EUR = 3,90 EUR opłat
15.000 akcji po 0,25 EUR = 4,50 EUR opłat

Przykład USD:

250 akcji po 45,00 USD = 4,75 USD opłat
10.000 akcji po 0,02 USD = 2,50 USD opłat

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu? W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Handel opcjami

Opcje to jeden z najpopularniejszych instrumentów handlowych. Dzięki naszemu efektywnemu i niezawodnemu systemowi handlowemu mogą Państwo wejść w świat handlu opcjami na giełdzie – łatwo i skutecznie.

Na świecie jest ponad 1 milion gotowych do handlu opcji, co oznacza ogrom kombinacji transakcyjnych do wyboru.

Mogą Państwo skorzystać z naszej dużej palety produktów oraz naszych trwale niskich cen. W Agora direct mogą Państwo handlować opcjami w Europie i USA od 1,90 € włącznie ze wszystkimi opłatami. Zapraszamy do zapoznania się z tabelą porównania z naszą konkurencją.

Klienci Agora direct mogą jednak nie tylko kupować opcje, mogą także podejmować transakcje na opcje call.

Ceny na handel opcjami

option_stock_indexes18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Heavy Trader – zniżki dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w przypadku dużej liczby transakcji

Dla osób zawierających wiele transakcji, inwestujących duże środki oraz inwestorów komercyjnych opracowujemy wspólnie indywidualne prowizje. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Strategie handlu opcjami

Transakcje na opcje call

Agora direct oferuje Państwu możliwość realizacji zarówno osłoniętych, jak i nieosłoniętych transakcji na opcje call. Prosimy zwrócić uwagę na ogromną różnicę w ryzyku między obydwoma wariantami.

Podstawowe informacje na temat strategii przy osłoniętych transakcjach na opcje

Określenie „cichy właściciel” oznacza sprzedawcę opcji call, opisuje dokładnie, na czym polega różnica w stosunku do innego rodzaju strategii. Wymaga ona bardziej pasywnego, rozważnego zachowania, a nie ryzykownego działania.

Celem jest pewny dodatkowy zysk dzięki opcjom call („krótka pozycja”).

Opcje osłonięte

Opcje osłonięte mają pokrycie w akcjach, do których się odnoszą. Ryzyko ogranicza się jedynie do wahań kursu akcji. Sama opcja jest pozbawiona ryzyka.

Dokładny opis na przykładzie faktycznie zrealizowanej transakcji na opcje osłonięte można znaleźć w naszej karcie informacyjnej, którą można zamówić przez formularz kontaktowy.

Opcje nieosłonięte

W przypadku nieosłoniętych pozycji na opcje call ryzyko jest praktycznie nieograniczone i może prowadzić do ogromnych strat. Opcje nieosłonięte muszą być zawsze zabezpieczone gotówką (kwotą pokrycia). Bardzo duże lub źle oszacowane zmiany cen rynkowych mogą powodować obowiązek dopłaty.

Kontakt Krajowe zasady i opłaty giełdowe Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówki odnośnie do handlu opcjami
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe, są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie
 • Nie są pobierane prowizje za realizacje i przydziały na rynku amerykańskim
 • Zlecenia realizowane za pośrednictwem rachunków oferowanych przez Agora direct uwzględniają opłaty giełdowe pobierane przy podejmowaniu decyzji, dokąd zlecenie ma być przekazane. Niekiedy może się zdarzyć, że w celu obejścia lub zminimalizowania opłat giełdowych za wykonanie zlecenia, zlecenie zostanie przekazane do giełdy, która nie oferuje najlepszego stosunku cen otwarcia do cen zamknięcia („national best bid or offer”, w skrócie NBBO), ale może wykonać zlecenie po NBBO. W przypadku takiej metody przekazywania zleceń klient musi zapłacić zasadniczo mniejszą opłatę za wykonanie zlecenia. W przypadku, gdy zlecenie w celu uniknięcia lub obniżenia opłat giełdowych zostanie przekazane na giełdę, która nie ma obecnie najlepszego NBBO, klient ma zagwarantowany najlepszy kurs NBBO w chwili przekazywania zlecenia
 • Jeśli w związku z dużą wartością zleceń lub na podstawie odrębnego porozumienia zastosowanie znajdują progi ilościowe, to są one naliczane na podstawie skumulowanej miesięcznej wartości transakcji, do której wliczane są wszystkie istniejące w chwili danej transakcji kontrakty na opcje. Opłaty te będą naliczane na podstawie kosztów granicznych dla danego miesiąca kalendarzowego. Jeśli na przykład w danym miesiącu obroty na kontraktach wyniosły 12.000,00 kontraktów amerykańskich, to opłaty są naliczane w następujący sposób: 10.000,00 kontraktów po 2,90 USD / 2.000 kontraktów po 2,20 USD
 • Opłata za nadzór nad rynkiem opcji amerykańskich („Options Regulatory Fee”, w skrócie: ORF) może zostać pobrana przez następujące giełdy: AMEX, BATS, BOX, CBOE, CBOE2, ISE, GEMINI, MIAX, NOM, NASDAQBX, PCX, PHLX i wynosi 0,0404 USD za kontrakt
 • Amerykańskie opłaty rozliczeniowe (clearing) mogą zostać naliczone za realizacje, które są rozliczane na rachunku klienta w OCC. Odnosi się to zasadniczo do „klientów indywidualnych” i „klientów profesjonalnych”. Opłata wynosi 0,041 USD za kontrakt, jednak od 2.000,00 kontraktów tylko 46,00 USD za transakcję
 • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem
 • Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia. Jeśli na przykład składają Państwo zlecenie na 200 kontraktów, z których 100 kontraktów zostało wykonanych, a następnie chcą zmienić zlecenie, po czym następuje realizacja pozostałych 100 kontraktów, to konieczna byłaby zapłata minimalnej stawki za obie realizacje po 100 kontraktów
 • W przypadku zleceń kombinowanych opłaty minimalne są stosowane za poszczególne części takiego zlecenia kombinowanego
Przykładowe rozliczenie w euro:

Inwestor kupuje 2 kontrakty na opcje na akcje Linde AG po cenie 6,35 EUR
= 2 kontrakty na opcje na akcje x 100 pojedynczych opcji = 1.270,00 EUR, suma transakcyjna
= 2 kontrakty na opcje x 1,90 EUR, prowizja =
tylko 4,95 EUR, opłata all inclusive

Przykładowe rozliczenie w USD:

Inwestor kupuje 2 kontrakty na opcje na indeksy S&P 500 INDEX w cenie 45,50 USD
= 2 kontrakty na opcje na indeks x 100 pojedynczych opcji = 9.100,00 USD, suma transakcyjna
= 2 kontrakty na opcje x 2,90 USD, prowizja =
tylko 5,80 USD Opłata all inclusive

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu? W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

CFD – Contracts for Difference (kontrakty na różnice kursowe)

W Agorze można bezpośrednio sprzedawać i kupować CFD na akcje i indeksy na bardzo korzystnych warunkach. CFD należą do produktów lewarowych i są elastyczną alternatywą handlowania akcjami.

Dzięki CFD można obstawiać zarówno kursy rosnące, jak i spadające. W ten sposób handlują Państwo nie instrumentem bazowym, lecz jedynie zmianą cen i kursów, dzięki czemu konieczne jest zainwestowanie tylko pewnej części faktycznej wartości akcji.

Aby możliwe było handlowanie CFD, niezbędne jest zabezpieczenie (margin) na rachunku w celu nabycia walorów oraz utrzymania pozycji. Ten procentowy udział w rzeczywistej sumie transakcji zostaje zamrożony, a po sprzedaniu waloru – ponownie zwolniony.

Mogą Państwo handlować dwoma rodzajami CFD: CFD na indeksy i CFD na akcje.

Tabela cen na CFD na indeksy

cfd_indexes18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Tabela cen na CFD na akcje

cfd_stocks18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Tabela cen na CFD na cennik walut

cfd_forex18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Heavy Trader – zniżki dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w przypadku dużej liczby transakcji

Dla osób zawierających wiele transakcji, inwestujących duże środki oraz inwestorów komercyjnych opracowujemy wspólnie indywidualne prowizje. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Wszystkie CFD, którymi można aktualnie handlować, znajdą Państwo w naszej wyszukiwarce CFD.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

W przypadku CFD mamy do czynienia z produktem, w ramach którego inwestor zawiera kontrakt na różnicę między aktualnym a przyszłym kursem akcji lub indeksu, nawet jeśli można nimi handlować poza giełdą.

Ogólne fakty dotyczące CFD

 • Handel CFD daje Państwu wiele korzyści ekonomicznych, które byłyby Państwa udziałem w przypadku posiadania lub sprzedaży krótkiej akcji lub indeksów stanowiących instrument bazowy tych transakcji. Kontrakt na różnice kursowe na akcje ma za zadanie odzwierciedlić korzyści z akcji, włącznie ze zmianami kursów, dochodem z dywidendy czy ruchami kapitałowymi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której do zagranicznych inwestorów stosuje się przepisy odnośnie do podatku u źródła ze skutkiem dla dywidendy lub w której w ramach jakiegoś ruchu kapitałowego zostaną przyjęte ustalenia odnośnie do oferty. W zależności od systemu prawnego CFD na akcje mogą mieć tę zaletę, że nie podlegają opłacie skarbowej. Oprócz tego możliwe są dalsze korzyści podatkowe. Prosimy w tej sprawie skonsultować się z Państwa doradcą podatkowym.
 • CFD na akcje dają poza tym wszystkie korzyści z handlu instrumentami pochodnymi, włącznie z lewarowaniem (ang. leverage) oraz możliwością zajmowania zarówno długich, jak i krótkich pozycji. Jednocześnie kontrakty na różnice kursowe akcji nie mają wad tradycyjnych instrumentów pochodnych. Przede wszystkim CFD na akcje nie przepadają, w związku z czym nie trzeba martwić się o ich przedłużenie i wynikające stąd załamanie kursu.
 • Finansowanie transakcji CFD działa podobnie jak w przypadku transakcji na akcje, przy których płaci się odsetki za kwotę netto kredytu. W przypadku CFD należy płacić odsetki od wartości instrumentu bazowego, a w najbardziej korzystnej sytuacji, przy odpowiedniej wysokości odsetek oraz wielkości transakcji, możliwe jest nawet otrzymanie odsetek od salda kredytu na zabezpieczenie (margin).

CFD na indeksy

Dzięki CFD na indeksy o wiele łatwiej ustawić szerszą pozycję na rynku niż w przypadku innych instrumentów finansowych

 • Elastyczne zaangażowanie na światowych rynkach
 • Korzystne prowizje i warunki finansowania
 • W pełni transparentne notowania kursów
 • Efektywność zabezpieczeń (margin)
Ponadto CFD na indeksy oferują następujące znaczące korzyści:
 • Elastyczne zaangażowanie na rynkach na całym świecie: Dzięki CFD na indeksy możliwe jest inwestowanie bardzo niewielkich kwot w wysokości nawet jednokrotnej wartości punktowej indeksu, co ogromnie ułatwia kierowanie indywidualnym handlem nawet przy użyciu niewielkich rachunków oraz pozwala na korzystanie z różnorodnych kombinacji, choć wcale tego nie wymaga. Nie jest to jedyna korzyść w stosunku do spokrewnionych z tym instrumentem finansowym kontraktów futures – CFD na indeksy nie przepadają. W ten sposób można uniknąć kosztów i zagrożeń, które powstają w przypadku handlowania podobnymi, ale terminowymi produktami typu futures
 • Korzystne prowizje i warunki finansowania: W zależności od indeksu stawki prowizji wynoszą zaledwie od 0,01% do 0,02%. Transparentne i łatwe do zrozumienia koszty finansowania „overnight” wynikają wyłącznie z aktualnego oprocentowania bazowego plus maks. 2,0% p. a. przy rozliczeniu co do dnia. Jest to zawsze i w każdej sytuacji najlepszy sposób na sprawdzenie, która oferta na rynku jest najkorzystniejsza
 • Transparentne notowania kursowe: W przeciwieństwie do wielu innych oferentów CFD, tutaj prowizjetransparentne i łatwe do obliczenia. Ponadto w naszej ofercie, inaczej niż u innych brokerów, spread (czyli różnica między kursem otwarcia a kursem zamknięcia) odpowiedniego instrumentu bazowego nie jest wykorzystywany na niekorzyść klienta. Notowania CFD na indeksy prawidłowo prezentują spready i ruchy kursowe odpowiedniego instrumentu bazowego, nie ma mowy o tzw. wycenach wtórnych (re-quote). Inwestor handluje dokładnie po takim kursie, jaki widzi. Klient ma pewność, że wszystkie transakcje CFD na indeksy są zabezpieczone (hedges) i nie ma mowy o korzystaniu z tzw. dealing desk. Jednak w ekstremalnych warunkach rynkowych również i tu nie możemy zagwarantować realizacji transakcji
 • Efektywność kredytu na zabezpieczenie (margin): Dla CFD na indeksy, będące przedmiotem handlu, stosuje się niskie stawki kredytów na zabezpieczenie, takie jak w przypadku odpowiednich futures, przy czym są one uzależnione od wielkości kontraktu

CFD na akcje

Oprócz ewentualnych korzyści podatkowych, które są możliwe dzięki inwestowaniu w CFD, transakcje takie dają również następujące korzyści:

 • Transparentne, korzystne prowizje i warunki finansowania
 • Jednoczesny handel CFD i odpowiednimi akcjami
 • Efektywność kredytu na zabezpieczenie (margin)
 • Efektywny system cen referencyjnych CFD
 • Transparentne, korzystne prowizje i warunki finansowania: Stopa prowizji wynosi jedynie 0,09% dla CFD na akcje, przy czym aktywny inwestor może zażądać ustalenia indywidualnych, niższych prowizji. Transparentne i łatwe do zrozumienia koszty finansowania „overnight” wynikają wyłącznie z aktualnego oprocentowania bazowego plus maks. 1,5% p. a. przy rozliczeniu co do dnia. Stale i trwale – zawsze prowokacja dla wszystkich brokerów CFD
 • Jednoczesny handel CFD i akcjami, do których się odnoszą: Na swoim uniwersalnym rachunku handlu giełdowego mają Państwo możliwość wyświetlenia jednocześnie różnych rodzajów produktów finansowych (walorów) i handlowania nimi. Dane odnośnie do CFD można wyświetlić w jednej linijce, a dane odnośnie do akcji – instrumentów bazowych – w drugiej. Zainstalowana przez Państwa platforma handlowa umożliwia inwestowanie w akcje, opcje, futures, dewizy, CFD, metale, surowce, obligacje i fundusze przy użyciu jednego wspólnego przeglądu rachunków w jedynym oknie handlowym
 • Efektywność kredytu na zabezpieczenie (margin): Wymagania odnośnie do
 • kredytu na zabezpieczenie (margin) są co do zasady korzystniejsze niż wymagania w przypadku bezpośredniego inwestowania w akcje, a na pewno nie są mniej korzystne niż poniższa
 • Efektywna wycena referencyjna CFD: Ceny CFD odzwierciedlają kurs giełdowy akcji będącej instrumentem bazowym danego kontraktu. Jest to możliwe jedynie dlatego, że do obliczania ceny referencyjnej CFD stosowana jest wysoce efektywna technologia smart routing. W przypadku innych brokerów pojawia się ryzyko, że mogą Państwo nie otrzymać najkorzystniejszej ceny. Klienci mają możliwość dodawania notowań kursowych bezpośrednio do dziennika transakcji giełdowych w taki sam sposób, w jaki czyniliby to przy handlowaniu akcjami. Jest to możliwe, ponieważ dla każdego zlecenia na CFD tworzone jest natychmiast zlecenie hedge. Oznacza to, że w chwili pojawienia się nierynkowego zlecenia CFD pojawia się nierynkowe zlecenie na akcję będącą instrumentem bazowym

Tabela cen CFD na waluty

Wysoka przejrzystość i uczciwe ceny leżą u podstaw długotrwałych relacji z klientem. Dlatego również handel CFD na waluty opiera się na bardzo transparentnej strukturze opłat. Zrezygnowaliśmy z doliczania nieprzejrzystych marż do notowań kursów, co sprawiało wrażenie, że nie została doliczona żadna prowizja – co jest działaniem nagminnym wśród wielu usługodawców w handlu Forex, bardzo niekorzystnym dla klienta.

Dlatego też, jako klient możesz korzystać z niskich spreadów rynku międzybankowego, ponieważ informacje na temat notowań streamowane są od 14 wiodących handlarzy na świecie, których łączny udział w rynku wynosi ponad 78%1. Dzięki temu notowania kursów pokazywane są z dokładnością nawet do 0,1 pip. Kursy widoczne z konta klienta pochodzą od handlarzy dewizami i nie zawierają arbitralnego, doliczanego dodatkowo spreadu.

¹Źródło: Sonda Euromoney FX – FX Poll 2016: Sonda Euromoney FX to największe na świecie badanie przeprowadzane wśród usługodawców w handlu dewizami.

Kontakt Krajowe zasady i opłaty giełdowe Ryzyka Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówki odnośnie do handlu CFD na indeksy:
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe, są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie
 • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)

Przykład: Przyjmijmy, że wartość indeksu DJ Eurostoxx 50 (IBEU50) wynosi 3.050 punktów.

Minimalna wysokość zlecenia to 1,00 EUR x 3.050 punktów = 10.120,50 EUR, konieczna jest na to kwota zabezpieczenia (margin) w wysokości 1.091,00 EUR.

Wskazówki odnośnie do handlu CFD na akcje:
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe, są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie
 • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)
 • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia. Jeśli na przykład składają Państwo zlecenie na 200 kontraktów, z których 100 kontraktów zostało wykonanych, a następnie chcą zmienić zlecenie, po czym następuje realizacja pozostałych 100 kontraktów, to konieczna byłaby zapłata minimalnej stawki za obie realizacje po 100 kontraktów. Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia, z których 100 akcji zostaje wykonanych, a dopiero potem następuje zmiana zlecenia, z wykonaniem pozostałych 100 akcji. W takim przypadku pojawiłby się obowiązek zapłaty opłaty minimalnej za obie realizacje, każda po 100 akcji. Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia
Ostrzeżenie przed ryzykami
 • Nie każdy inwestor nadaje się do handlowania CFD. Ponieważ CFD są produktami lewarowanymi, klienci mogą zanotować bardzo znaczące straty, które w pewnych okolicznościach mogą nawet przekroczyć zainwestowaną kwotę
 • Umowę odnośnie do CFD zawierają Państwo z Interactive Brokers (W. Brytania) Limited, Interactive Brokers (W. Brytania) Limited został dopuszczony do działalności przez Financial Services Authority („FSA”) i znajduje się pod nadzorem tej instytucji. Numer rejestru: 208159
Dalsze ważne informacje
 • Oferta inwestowania w CFD jest skierowana do klientów zamieszkałych poza USA i Kanadą, z wyjątkiem klientów mających siedzibę w Australii i Hongkongu
 • Klienci spełniający niezbędne warunki muszą złożyć wniosek o prawo do handlowania CFD poprzez zarządzanie rachunkiem i upewnić się, że zamówili uzyskiwanie danych rynkowych z giełdy, na której notowane są akcje będące instrumentami bazowymi dla transakcji, które chcą oni realizować
 • Do handlu CFD na indeksy niezbędny jest abonament na dane rynkowe odnośnie do CFD na indeksy. Abonament ten jest bezpłatny
Przykładowe rozliczenie CFD na indeksy:

Przykładowe rozliczenie w euro:

Inwestor kupuje 6 CFD na indeks DJ Eurostoxx 50 po kursie 3.050 punktów
= 6 CFD x 3.050,00 (kurs CFD) = 18.300,00 EUR
= 18.300,00 x 0,02% (prowizja) =
tylko 3,66 EUR, opłata all inclusive

Przykładowe rozliczenie w USD:

Inwestor kupuje 3 CFD na indeks DowJones Industrial 30 po kursie 17.150 punktów
= 3 CFD x 17.150 (kurs CFD) = 51.450,00 USD
= 17.150,00 x 0,01% (prowizja) =
tylko 5,15 USD Opłata all inclusive

Przykładowe rozliczenie CFD na akcje:
Przykładowe rozliczenie w euro:

Inwestor kupuje 100 CFD na akcje SAP po kursie 55,00 EUR
= 100 CFD x 59,00 (kurs CFD) = 5.500,00 EUR
= 5.500 x 0,09% (prowizja) =
tylko 4,95 EUR Opłata all inclusive

Przykładowe rozliczenie w USD:

Inwestor kupuje 300 CFD na akcje Boeing po kursie 125,00 USD
= 300 CFD 125,00 (kurs CFD) = 37.500,00 USD
= 300 x 0,09 centów (za każde CFD) =
tylko 2,55 USD Opłata all inclusive

Przykładowe rozliczenie: Koszty finansowania netto dla CFD na akcje

W poniższym przykładzie kurs danej akcji X (instrument bazowy) wynosi 10,00 EUR, a ponieważ kurs referencyjny CFD odzwierciedla rzeczywisty kurs akcji, kurs CFD na te akcje wynosi także 10,00 EUR.

Inwestor nabywa 300 CFD za 10,00 EUR, a więc za ogółem 3.000,00 EUR. Pozycję tę utrzymuje przez okres 30 dni.

Założenie:
Kurs instrumentu bazowego: 10,00 EUR
Kurs CFD: 10,00 EUR
Zlecenie: kupno
Ilość: 300 sztuk
Czas trwania: 30 dni
Wartość transakcji: 3.000,00 EUR
Margin (10% z 3.000,00 EUR): 300,00 EUR

Odsetki od kapitału 3.000,00 na 30 dni:
3.000,00 EUR za 2,58% p.a. 77,40 EUR podzielone przez 360 dni = dzienne oprocentowanie w wysokości jedynie 0,21 EUR

Koszty finansowania netto na 30 dni: jedynie 6,36 EUR

Przykładowe rozliczenie CFD na waluty

Przykład: Kontrakty CFD na 50 000 USD EUR = łącznie tylko 2,00 EUR
(50 000 pomnożone przez 0,00004 = 2,00)

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu? W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Kontrakty futures i surowce

Aktywni inwestorzy otrzymują w formie futures i surowców kolejny instrument, którym mogą handlować na 35 rynkach na całym świecie. Nasze profesjonalne oprogramowanie handlowe umożliwi Państwu przejrzysty handel przy niewysokich opłatach i szybkim oraz bezpośrednim wejściu na rynek na największych giełdach terminowych, takich jak EUREX, NYMEX, CME i GLOBEX.

Tabela cen dla futures i surowców

futures_futuresoptions18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Kontakt Krajowe zasady i opłaty giełdowe Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówki odnośnie do handlu na kontrakty i opcje futures:
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe. Są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie.
  Wszystkie faktycznie naliczane ceny pokazywane są w wysokości ogółem przed samym udzieleniem zlecenia w „Oknie podglądu zamówienia”
 • Jeśli istnieje obowiązek naliczenia podatku VAT (ew. podatku konsumpcyjnego / podatku od towarów i usług), to jest on wykazany odrębnie dla każdej usługi
 • Nie są pobierane prowizje za realizacje i przydziały na rynku amerykańskim
 • Jeśli w związku z dużą wartością zleceń lub na podstawie odrębnego porozumienia zastosowanie znajdują progi ilościowe, to są one naliczane na podstawie skumulowanej miesięcznej wartości transakcji, do której wliczane są wszystkie istniejące w chwili danej transakcji kontrakty futures oraz opcje futures. Opłaty te będą naliczane na podstawie kosztów granicznych dla danego miesiąca kalendarzowego. Jeśli na przykład w danym miesiącu obroty na kontraktach wyniosły 2.500 EUR, to opłaty mogą być naliczane w następujący sposób: 1.200 kontraktów po 1,90 EUR / 1.300 kontraktów po 1,80 EUR
 • Koszt przechowania overnight przypada na każdy kontrakt future dla rynku amerykańskiego netto oraz dla każdej pozycji krótkiej na kupno i każdej pozycji krótkiej na sprzedaż w przypadku opcji futures dla każdego poszczególnego instrumentu bazowego. Opłata jest naliczana za każdy dzień roboczy, w którym pozycja netto w futures jest utrzymywana przez noc. W przypadku rachunków z nadwyżką equity między wymaganą kwotą minimalną a trzykrotnością kwoty minimalnej opłaty za przechowanie oblicza się według poniższej tabeli
 • Za wykonanie lub przydzielenie futures lub opcji na futures pobierana jest prowizja standardowa
 • Single Stock Futures nie są dostępne w strukturze cen opartej na wielkości obrotów
Przegląd kosztów przetrzymywania overnight
carrying_costs_futures_futuresoptions18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
Przykładowe rozliczenie w euro:

Inwestor kupuje 1 kontrakt future DAX-MINI przy stanie DAX 9.800 punktów
= 1 kontrakt DAX-MINI-FUTURE x 5,00 EUR x 9.800 punktów = 49.000,00 EUR, kwota transakcji
= margin (zabezpieczenie dostępne na rachunku) = 5.130,00 EUR
= 1 DAX-MINI-FUTURE = tylko 0,95 EUR prowizji z wszystkimi opłatami włącznie

Przykładowe rozliczenie w USD:

Inwestor kupuje 2 kontrakty WTI-US-Futures na ropę w cenie kupna 38,00 USD/baryłka
= 2 kontrakty WTI-US-Futures na ropę x 1.000 baryłek = 76.000,00 USD, kwota transakcji
= margin (zabezpieczenie dostępne na rachunku) = 4.830,00 USD
= 2 DAX-MINI-FUTURE = tylko 5,00 USD prowizji z wszystkimi opłatami włącznie

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu? W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Handel dewizami (Forex)

Za pośrednictwem Agora direct mogą Państwo handlować 94 różnymi parami walut. Udostępniane są przy tym zawsze najlepsze kursy zakupu i sprzedaży z rynku międzybankowego. Skutkiem są bardzo niskie spready (różnice między ceną zakupu a ceną sprzedaży), w wyniku czego bardzo obniżają się koszty transakcyjne.

Za handel dewizami Agora direct nalicza jedynie minimalną, obliczaną odrębnie i dzięki temu bardzo łatwą do sprawdzenia i samodzielnego obliczenia prowizję. Wyklucza to koszty ukryte. Mogą to Państwo sprawdzić także w naszej porównywarce cen.

Opłaty transakcyjne wynoszą 0,01% od kwoty transakcji. Minimalna opłata wynosi 5,00 dolarów USA. Opłaty transakcyjne są przeliczane automatycznie na walutę bazową.

Tabela cen transakcji dewizowych / wymiany walut

forexprices18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Heavy Trader – zniżki dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w przypadku dużej liczby transakcji

Dla osób zawierających wiele transakcji, inwestujących duże środki oraz inwestorów komercyjnych opracowujemy wspólnie indywidualne prowizje. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Waluty będące przedmiotem handlu (Forex)

Oto przegląd około 94 kombinacji walut, którymi można handlować. W każdej parze handel jest możliwy w obie strony. Kompletną listę skrótów oraz walut wymiennych znajdą Państwo na naszej stronie pod przyciskiem „Skróty walut”. W przypadku pytań dotyczących dalszych par wymiany walut prosimy o nawiązanie z nami kontaktu.

currencyforex18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Przepisy dotyczące margin w handlu walutami

Zasada margin dla walut stosowana jest zawsze w sytuacji, gdy inwestor ma na swoim rachunku debet w różnych walutach lub przy kwotach ujemnych.

Wymiana walut

Przed podjęciem handlu giełdowego produktami, które nie są przedmiotem handlu w walucie bazowej rachunku, inwestor musi podjąć aktywną wymianę walut w celu uzyskania potrzebnej waluty.

Na przykład w sytuacji, gdyby dysponowali Państwo wolnymi środkami na rachunku w wysokości 2.000 EUR, otrzymają Państwo kredyt w innych walutach i mogą handlować w każdej dowolnej walucie, bez konieczności uprzedniej wymiany walut.

Poniższa tabela zawiera należne opłaty, które trzeba zapłacić przy wymianie walut.

Kontakt Skróty walut Przykładowe rozliczenie

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wykaz skrótów
currencyshortcodes18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
Przykład rozliczenia opłat EUR.USD:

46.000,00 EUR po kursie 1,08696 = 50.0000,00 USD
0,01% z 46.000 EUR = tylko 4,60 EUR opłaty transakcyjnej (równe ok. 5,00 USD)

Waluty wymienialne (Forex) – w każdej parze handel jest możliwy w obie strony.

Obligacje, fundusze inwestycyjne i metale

Za pośrednictwem Agora direct otrzymują Państwo elektroniczny dostęp do europejskich i amerykańskich obligacji podmiotów prywatnych, obligacji skarbowych z Azji i Europy, futures o stałym oprocentowaniu oraz opcji o stałym oprocentowaniu – wszystko poprzez jeden rachunek wielowalutowy.

Tabela cen dla obligacji, funduszy inwestycyjnych i metali

bonds_investmendfonds_metal18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Kontakt *Opłaty zewnętrzne Krajowe zasady i opłaty giełdowe Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Opłaty pobierane przez FINRA, NYSE i BondDesk
bonds_usfee01_finra18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
bonds_usfee01_nyse18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
bonds_usfee01_bonddesk18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
 1. Dodanie zlecenia do dziennika giełdowego lub ECN przed wykonaniem zlecenia
 2. Zlecenia, które są wykonywane natychmiast w stosunku do istniejącego zlecenia sprzedaży (zlecenia bid) lub oferty w dzienniku zamówień giełdy lub ECN
Opłaty pobierane przez MuniCenter

Opłaty za obligacje komunalne są pobierane wyłącznie od sprzedawcy.

Opłaty za obligacje państwowe i prywatnych przedsiębiorstw są pobierane od obu stron.

bonds_usfee0218pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
Wskazówki odnośnie do handlu obligacjami w USA:
 • Prowizje/opłaty są pobierane dla wszystkich rodzajów zleceń
 • Przy udzielaniu zlecenia pokazywane są zawsze całkowite opłaty transakcyjne, które są cenami końcowymi. Obejmują one opłaty pobierane przez giełdy i inne opłaty zewnętrzne
 • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia.
  Przykład: Inwestor przekazuje zlecenie odnośnie do obligacji o wartości nominalnej 20.000,00 USD, które zostaje wykonane na ponad 10.000,00 USD wartości nominalnej. Następnie inwestor dostosowuje trwające jeszcze zlecenia i otrzymuje realizację na pozostałe 10.000,00 USD wartości nominalnej. W takim przypadku za każde wykonanie na kwotę 10.000,00 EUR zostanie naliczona prowizja minimalna. Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia
 • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)
Wskazówki odnośnie do handlu obligacjami w Europie:
bonds_europe18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
  1. Obecnie koszty realizacji wynoszą 0,00, jednak zastrzeżono sobie możliwość zmian
  2. Giełda pobiera dodatkowo opłatę w wysokości 2,00 EUR za każde zlecenie, które wykracza poza dopuszczony przez giełdę stosunek między zleceniem a wykonaniem, wynoszący 5:1. Stosunek ten uwzględnia zarówno nowe, jak i zmienione zamówienia, jednak nie uwzględnia zleceń odwołanych
  3. Opłaty zewnętrzne są naliczane na podstawie wartości transakcyjnej. Wartość transakcyjną oblicza się w następujący sposób: wartość nominalna pomnożona przez cenę w procentach i podzielona przez 100
  • Prowizje/opłaty są pobierane dla wszystkich rodzajów zleceń
  • Przy udzielaniu zlecenia pokazywane są zawsze całkowite opłaty transakcyjne, które są cenami końcowymi. Obejmują one opłaty pobierane przez giełdy i inne opłaty zewnętrzne
  • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia
   Przykład: Inwestor przekazuje zlecenie na 200 uncji, z czego udaje się zrealizować 100 uncji. Inwestor dostosowuje zlecenie, aby można było nabyć pozostałe 100 uncji, transakcja dochodzi do skutku. W takim przypadku minimalna opłata zostaje pobrana za obie realizacje po 100 uncji.

   Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia

  • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)

  Wskazówki odnośnie do handlu obligacjami w Hongkongu:
  bonds_hongkong18pl_PL
  Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
  • Prowizje/opłaty są pobierane dla wszystkich rodzajów zleceń
  • Giełdowe opłaty transakcyjne, giełdowe taryfy transakcyjne, ryczałty realizacyjne CCASS oraz ryczałty depozytowe CCASS są uwzględnione w opłatach. Państwowe opłaty skarbowe (0,1%, zaokrąglone w górę do pełnej jednostki (1,00), dotyczy tylko akcji) oraz podatki od transakcji SFC (0,003%, dotyczy akcji i warrantów) przenoszone są bezpośrednio na klienta. Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi na wyciągu z rachunku

  • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia.
   Przykład: Inwestor przekazuje zlecenie odnośnie do obligacji o wartości nominalnej 20.000,00 USD, które zostaje wykonane na ponad 10.000,00 USD wartości nominalnej. Następnie inwestor dostosowuje trwające jeszcze zlecenia i otrzymuje realizację na pozostałe 10.000,00 USD wartości nominalnej. W takim przypadku za każde wykonanie na kwotę 10.000,00 EUR zostanie naliczona prowizja minimalna. Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia
  • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)
Przykładowe rozliczenia obligacji:

Wartość transakcji = nominał x cena w procentach ÷ 100

Przykładowe rozliczenie:

Wartość nominalna = 1.500,00 EUR
Cena = 106,62%
Wartość ogółem = 1.500,00 x 106,62 ÷ 100 = 1.599,30 EUR

Prowizja 0,25% = 1.599,30 x 0,0025 = 3,99 EUR / jednak nie mniej niż 6,00 EUR

Prowizja: 6,00 EUR

Giełda pobiera dodatkowo opłatę w wysokości 2,00 EUR za każde zlecenie, które wykracza poza dopuszczony przez giełdę stosunek między zleceniem a wykonaniem, wynoszący 5:1. Stosunek ten uwzględnia zarówno nowe, jak i zmienione zamówienia, jednak nie uwzględnia zleceń odwołanych.

Przykładowe rozliczenie:

Inwestor składa cztery zlecenia, z których jedno zostaje zmienione. Następuje realizacja i zostaje pobrana opłata w wysokości 6,00 EUR. Rozliczenie nastąpi w następujący sposób:

4 zlecenia + 4 zmiany = 8 zleceń, przy 1 realizacji. Wynika z tego stosunek liczby zleceń do liczby realizacji jak 8:1. Różnica między stosunkiem 8:1 a dopuszczanym przez giełdę stosunkiem 5:1 wynosi 3 (8:1 - 5:1 = 3).

3 x 2,00 EUR = 6,00 EUR

Opłata giełdowa: 6,00 EUR

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu? W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Warranty i certyfikaty

Zapraszamy do kupna i sprzedaży dużego wyboru warrantów i certyfikatów za pośrednictwem Państwa rachunku w Agora direct. Mogą tu Państwo znaleźć produkty znaczących emitentów, takich jak Deutsche Bank, Commerzbank, Citibank i UBS. Możliwość obracania warrantami i certyfikatami różnych oferentów przy szczególnie niskich opłatach.

Ceny za kupno i sprzedaż warrantów i certyfikatów

warrants_certificates18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Kontakt Ważne informacje Krajowe zasady i opłaty giełdowe Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Ważne informacje na temat następujących klas produktów

Produkty, które są przedmiotem obrotu na giełdach Börsen Frankfurt Zertifikate AG i Euwax, a także na Börse Stuttgart AG, dzielą się na dwie klasy: produkty inwestycyjne i produkty lewarowane.

Z obiema klasami produktów wiąże się pewien zasadniczy problem, niosą one ze sobą także daleko idące ryzyko. Kursy są ustalane przez pracowników działów sprzedaży banków/emitentów. Jesteśmy zdania, że prowadzi to bezwzględnie do konfliktu interesów gospodarczych na niekorzyść prywatnych inwestorów. I tak na przykład mamy do czynienia z dużą liczbą nadzwyczajnego zawieszenia obrotu: Giełda frankfurcka

Ponadto zwracamy uwagę na szczególne ryzyka związane z handlem takimi produktami. Te szczególne ryzyka wynikają z faktu, że produkty te w dużym stopniu podlegają grze interesów. I tak na przykład oto, co czytamy o produktach typu knock-out:

W celu pokrycia kosztów finansowania emitenta strike i knock-out przy takich papierach wartościowych o nieograniczonym czasie obrotu, są regularnie podwyższane lub obniżane, skutkiem czego wartość knock-outów przy niezmienionym kursie wartości bazowej rośnie lub maleje.

Może to także oznaczać, że bank emitujący lub inny emitent może zmienić warunki jednostronnie, na własną korzyść, podczas gdy wszelkie straty zawsze obciążają inwestorów. Jest to sprzeczne z zasadami uczciwego handlu. W tym miejscu pragniemy jednoznacznie zwrócić uwagę, że przed rozpoczęciem handlu tymi produktami należy dokładnie przeczytać prospekty emisyjne.

Oczywiście istnieją także szanse na zysk, ale naszym zdaniem nie pozostają one w wyważonym stosunku wobec ryzyk. Istnieje bardzo wysokie ryzyko straty.

Z tych przyczyn może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli handlować wszystkimi produktami przez swoje konto giełdowe. Możliwość wyłączenia jakiegoś produktu z obrotu pozostaje w gestii działu zarządzania ryzykiem i służy przede wszystkim ochronie klienta.

W kwestii poszczególnych produktów informacje można znaleźć na Jednocześnie w razie potrzeby możliwe jest także indywidualne udostępnianie możliwości handlu danym produktem. Aby to uczynić, prosimy o wiadomość przez nasz formularz kontaktowy, koniecznie z podaniem numeru SIN lub ISIN, albo po prostu o kontakt telefoniczny.

Przegląd klas obrotu dla produktów o cenach regulowanych: do wyszukiwarki produktów.

trading_categories18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
Wskazówki odnośnie do handlu warrantami i certyfikatami:
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju.
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe, są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie.
 • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony w zależności od danej usługi.
 • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia. Jeśli na przykład składają Państwo zlecenie na 5 000 warrantów i zlecenie na 1 500 warrantów zostało wykonane, a następnie zmieniają Państwo zlecenie, po czym następuje transakcja na pozostałe 3 500 warrantów, to konieczna będzie zapłata minimalnej stawki za oba zlecenia. Zlecenia niewykonane danego dnia przechodzą na następny i są traktowane jak nowe zlecenia, w celu rozliczenia minimów na zlecenia.
 • Prosimy pamiętać, że warranty, certyfikaty, a zwłaszcza certyfikaty knock-out, podlegają szczególnym zasadom i ryzykom handlowym. Jako klienci powinni się Państwo szczegółowo zapoznać z tymi produktami. W szczególności powinni Państwo koniecznie uwzględnić ryzyka. Za właściwości danego produktu zasadniczo zawsze odpowiada emitent. Agora direct już w tej chwili odrzuca wszelkie roszczenia z tego tytułu.
Przykład euro FWB:

10.000 certyfikatów po 0,50 EUR = 5 600 EUR kwota transakcji
= 5.000,00 EUR x 0,12% = tylko 6,00 EUR w opłatach handlowych

Opłaty za częściowe wykonanie zleceń – rozliczenie przykładowe:

Brak opłaty za częściowe wykonanie zlecenia w przypadku nabycia 2.000 warrantów w ramach jednego zlecenia jednego dnia giełdowego.

Wykonanie zlecenia:
500 sztuk w poniedziałek o g. 9.05
500 sztuk w poniedziałek o g. 11.30
500 sztuk w poniedziałek o g. 14.00
500 sztuk w poniedziałek o g. 16.30
Pojedyncza opłata za zlecenie.

Brak opłaty za częściowe wykonanie zlecenia w przypadku nabycia 2 000 warrantów w ramach jednego zlecenia w ciągu dwóch dni giełdowych.

Wykonanie zlecenia:
1.000 sztuk we wtorek o g. 16.00
1.000 sztuk w środę o g. 9.05
Dwukrotna opłata za zlecenie.

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu?W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Dane w czasie rzeczywistym a dane rynkowe

Zarówno prywatnym, jak i komercyjnym klientom giełdy oferują dane kursowe z dokładnością do jednej sekundy. Za tę usługę giełdy pobierają opłaty. Niektóre giełdy rozróżniają między inwestorami „profesjonalnymi” (inwestorami komercyjnymi i firmami) oraz „nieprofesjonalnymi” (prywatnymi) i pobierają od nich opłaty w różnej wysokości.

Nie ma to żadnego znaczenia dla szybkości podawania danych i ich jakości, a jedynie dla wysokości opłaty. Prywatni użytkownicy mogą liczyć na bardzo istotne zniżki.

Opłaty giełdowe Agora direct przerzuca w pierwotnej wysokości na klientów. Dlatego proponujemy skorzystanie z nadzwyczaj korzystnej oferty za kursy giełdowe w czasie rzeczywistym, np. dla wszystkich giełd w USA za jedyne 10 USD miesięcznie, z możliwością polecenia zapłaty.

Ceny dla inwestorów profesjonalnych i nieprofesjonalnych

realtime_common18pl_PL%23market-data-fees..
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Kontakt Usługi informacyjne Wskazówka

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

realtime_common18pl_PL%23research-news..%23market-data-fees
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
Wskazówka

Wszystkie dane są niewiążące. Ceny i wykonanie oferowanych produktów mogą się zmieniać, zwłaszcza wówczas, gdy zmianie ulegną usługi osób trzecich. O zmianach tych użytkownicy mogą być informowani. Opłaty transakcyjne są ściągane z rachunku przez brokera bezpośrednio po wykonaniu zlecenia (więcej na ten temat we Wniosku o otwarcie rachunku). Agora direct i jej partnerzy kooperacyjni otrzymują część tej prowizji w formie retrocesji. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju i liczby produktów będących przedmiotem transakcji giełdowej.

Ameryka
 1. Mamy tu do czynienia z alternatywnym NBBO, dostarczającym zsumowane dane dotyczące notowanych kursów, wykonania zleceń, wielkości zleceń, danych Top-of-Book z dzienników transakcji giełdowych z wszystkich czterech amerykańskich giełd handlujących akcjami i prowadzonych przez BATS (BATS, BYX, EDGX, EDGA).Obejmuje ono także najlepsze notowania kursów nabycia i sprzedaży (Top-of-Book Quotes), a także rynki OTC, indeksy Dow-Jones, ekspresowe indeksy CBOE oraz notowania obligacji amerykańskich
 2. Ponadto obejmuje najlepsze notowania kursów nabycia i sprzedaży (Top-of-Book Quotes) dla CBOT, CME, COMEX i NYMEX
 3. Aby móc uzyskać informacje na temat futures z rynku amerykańskiego, potrzebne są uprawnienia transakcyjne na te futures
 4. Bezpłatnie dla wszystkich klientów, którzy generują prowizje w wysokości co najmniej 30 USD miesięcznie
 5. Zakłada zawarcie umowy abonamentowej na pakiet korzyści dla amerykańskich papierów wartościowych i futures. Obejmuje notowania Depth-of-Book dla CBOT, CME, COMEX i NYMEX, a także dane dotyczące głębokości rynku BATS
 6. Bezpłatnie dla wszystkich klientów, którzy generują prowizje w wysokości co najmniej 30 USD miesięcznie
 7. Abonament na „ Network B (AMEX/CTA) Top-of-Book (L1)” umożliwia korzystanie ze smart routing dla akcji notowanych na AMEX oraz ARCA
 8. Abonament na „NYSE ArcaBook Nuchtiefe (L2)” oferuje klientom wgląd w głębokie notowania ARCA i informuje jedynie o najlepszych kursach kupna/sprzedaży (Top-of-Book Bid/Ask), jeśli klient podłączy swoje oferty bezpośrednio do ARCA. Aby otrzymać te ostatnie notowania, klient potrzebuje abonamentu na Network B (AMEX/CTA) Top-of-Book (L1)
 9. Dane notowań parkietowych obejmują zwykle tylko ostatni kurs sprzedaży, ponieważ notowania cen otwarcia i zamknięcia są rzadko dostępne
 10. Dane Top-of-Book są zawarte w abonamencie na głębokie dane rynkowe
 11. Obejmuje opcje, a także futures na metale szlachetne i opcje na futeres z giełdy Liffe
 12. Obejmuje obligacje przedsiębiorstw amerykańskich oraz amerykańskie obligacje skarbowe (Departamentu Skarbu USA)
 13. Potrzebny abonament na dane „Network C Top-of-Book (NASDAQ/UTP) (L1)”
 14. 10,00 USD miesięcznie dla klientów indywidualnych IBIS
 15. Obejmuje wszystkie giełdy handlu opcjami
 16. Bezpłatnie dla wszystkich klientów, którzy generują prowizje w wysokości co najmniej 20 USD miesięcznie
 17. Klienci muszą przedstawić odpowiednie uprawnienia na transakcje CDE
 18. Niezbędny abonament na „Toronto Stock Exchange Top-of-Book” lub „Pakiet danych na akcje kanadyjskie”
 19. Abonament na „Venture Exchange, Top-of-Book, Non-Professional”, „Pakiet danych na akcje kanadyjskie, Top-of-Book, Non-Professional” lub „Toronto Stock Exchange, Top-of-Book, Professional”
 20. Oferta skierowana do rachunków kanadyjskich, prowadzonych w CAD
 21. Ta usługa może powodować opłaty na rozwiązania serwerowe. Dalsze informacje można znaleźć pod adresem http://ibkb.interactivebrokers.com/article/1852
 22. Wymagany jest abonament na standardowy pakiet danych „NASDAQ TotalView-OpenView Bundled”
 23. Dane globalne dotyczące akcji OTC (L2) dla nieprofesjonalnych abonentów są zawarte w pakiecie korzyści US
Europa
 1. Pakiety danych FWB są dostępne tylko dla Level I
 2. Obejmuje Chi-X, NURO
 3. Level I nie obejmuje danych głębokich (tylko najlepszy kurs otwarcia/zamknięcia)
 4. Level II pokazuje jedynie informacje do głębokości 5
 5. Obejmuje opcje
 6. Ta usługa może generować opłaty za rozwiązania serwerowe. Więcej informacji w artykule pod adresem http: http://ibkb.interactivebrokers.com/article/1852
Azja
 1. Obejmuje instrumenty pochodne i indeksy
 2. Chi-X Australia musi widzieć NBBO dla akcji notowanych na ASX
 3. Notowania z pięciosekundowym interwałem odnośnie do najlepszego kursu otwarcia/zamknięcia i ostatnie notowanie
 4. Ostatnie notowania w czasie rzeczywistym z trzysekundowym interwałem odnośnie do najlepszego kursu otwarcia/zamknięcia
 5. Ostatnie notowania w czasie rzeczywistym z trzysekundowym interwałem odnośnie do najlepszego kursu otwarcia/zamknięcia, głębokie dane rynkowe
 6. Dla klientów, których rachunki zarejestrowano poza Chinami
 7. Dla klientów, których rachunki zarejestrowano w Chinach
 8. Opłata jest naliczana wszystkim klientom. Generuje ona prowizję w wysokości 5,00 USD miesięcznie

Opłaty i odsetki

Zlecenia telefoniczne i wyciągi z konta

W przypadku aktywnych kont i depozytów nie będą pobierane żadne opłaty za prowadzenie konta i depozytów.
W przypadku kont i depozytów, które nie są wykorzystywane do aktywnego handlu, a jednocześnie kwota gotówki na nich zdeponowana jest mniejsza niż 1.000 euro, od 1.12.2016 roku będzie pobierana opłata miesięczna za prowadzenie konta w wysokości jedynie 1,00 euro.

Opłaty za prowadzenie konta i depozytów

Wyciągi z konta także są bezpłatne.
W przypadku żądania przedłożenia wyciągów z konta (starszych niż trzy lata) lub dokumentów podatkowych osób trzecich (ClearStream Bank Frankfurt) pobierane są opłaty.
Informację o wysokości tych opłat można uzyskać od Agora direct na życzenie.

Opłaty za przelewy i wypłaty środków

Wszystkie przelewy typy SEPAbezpłatne.

Opłaty za wycofanie lub zmianę zlecenia

Wycofanie czy wymazanie zlecenia zawsze jest rodzajem jego zmiany i dlatego jest jako takie traktowane.

stornochange18pl_PL
Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Odsetki

Podane tutaj stopy odsetek odnoszą się do odsetek w danej walucie bazowej, które podlegają wahaniom typowym dla rynku. Podczas konkretnego rozliczenia dziennego może dojść do niewielkich wahań, które jednak są zawsze rozliczane na korzyść klienta.

interest_security_credit18pl_PL

Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

W celu naliczania odsetek należy obliczyć mieszaną stopę procentową na bazie opisanego poniżej zestawienia "Saldo dodatnie w gotówce do" i "Saldo dodatnie w gotówce od". Oznacza to, że saldo dodatnie jest z reguły oprocentowane dopiero od zestawienia "Saldo dodatnie w gotówce od". Stopnie zestawienia, na podstawie których naliczane są odsetki, mogą się zmieniać i będą się zmieniać bez wcześniejszego informowania klientów. Takie zmiany będą przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, aby skompensować różnice wynikające z wahań kursów wymiany walut.


Z uwagi na politykę odsetkową banków centralnych na poczet salda dodatniego mogą być naliczane również efektywne odsetki ujemne, zgodnie z danymi przedstawionymi w poniższej tabeli. Aby ich uniknąć prosimy o kontakt z zespołem osobistych doradców Agora direct™ pod numerem telefonu: +48 61 628 525 - 0 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (formularza kontaktowego).


interest_deposit18pl_PL

Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

W odniesieniu do pozycji CFD powstałych w związku z krótką sprzedażą akcji otwartych i zamkniętych tego samego dnia nie będą naliczane odsetki.

Odsetki są naliczane za pozycje CFD powstałe z długoterminową sprzedażą akcji.

Za otwarte pozycje powstałe w związku z krótką sprzedażą akcji odsetki są dopisywane do salda dodatniego.

Niniejszym informujemy, że z powodu polityki odsetkowej banków centralnych w przypadku teoretycznego prawa do odsetek w wyniku dodania stopy referencyjnej (benchmark) i odjęcia stopy odsetek administracyjnych może powstać saldo ujemne. Jeśli saldo odsetek jest ujemne, konto obciążane jest tymi odsetkami ujemnymi. W przypadku depozytów gotówkowych CFD powstałych z krótką sprzedażą akcji pobierana jest dodatkowa opłata za użyczenie, ustalana na bazie rynkowych stóp odsetkowych dla każdej akcji indywidualnie. Wysokość opłat za użyczenie może się zmieniać w okresie depozytu powstałego w związku z krótką sprzedażą akcji bez wcześniejszego informowania o tym fakcie klientów. Odsetki są naliczane każdego dnia dla wszystkich otwartych pozycji CFD (krótkich lub długich) powstałych w związku ze sprzedażą akcji, które są utrzymywane w momencie zamknięcia giełdy. Naliczanie odbywa się na podstawie mieszanej stopy odsetkowej względem nominalnych kwot zgodnie z poniższymi informacjami:

Dla CFD na indeksy

interest_index_cfds18pl_PL

Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

Dla CFD na akcje

interest_stock_cfds18pl_PL

Die Preistabellen können leider wegen eines technischen Problems aktuell nicht abgefragt werden. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.

 

Kontakt Wskazówki odnośnie do anulowania bądź zmian

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówka

Za swoje decyzje handlowe klient odpowiada w pełnym zakresie.

Opłaty transakcyjne za każde zlecenie pokazywane są w oknie potwierdzenia zlecenia przed jego wysłaniem. Wraz z wysłaniem zlecenia klient potwierdza i akceptuje te opłaty, a także związane z nimi regulaminy giełdy i pracy brokerów.

Niektóre giełdy pobierają opłaty za anulowane lub zmodyfikowane zlecenia. Są to przede wszystkim te giełdy, na których handluje się opcjami lub futures, w zasadzie nie dotyczy to giełd akcji. O ile są naliczane, opłaty będą rozliczane poprzez odpowiednie obciążenie rachunku. Prosimy zwrócić uwagę, że pobrane opłaty nie muszą wynikać wyłącznie z przeniesienia kosztów. Może się zdarzyć, że opłaty nie zostaną pobrane, i to nawet wówczas, gdy giełda je nalicza. Agora direct zastrzega sobie prawo żądania lub nieżądania uiszczenia opłat, w zależności od zasad w tym względzie, którymi kierują się osoby trzecie.

Jeśli w odniesieniu do podanych tutaj cen osoby trzecie, takie jak giełdy czy agenci kalkulacyjni, zmienią, zlikwidują lub dodadzą opłaty, podatki lub inne płatności, to koszty te, w takiej samej wysokości, zostaną przerzucone na klienta. Może się tak zdarzyć na przykład wówczas, gdy giełda wystawi klientowi rachunek za anulowanie, modyfikację i/lub wycofanie błędnych transakcji albo klient sam zleci anulowanie lub zmianę takiej transakcji. W obu przypadkach klient ponosi całkowity koszt takich zmian. Koszty te zostaną ściągnięte z rachunku klienta w dniu wymagalności.

Zlecenia są w pierwszej kolejności przyjmowane jako tzw. zlecenia smart routing, ponieważ w ten sposób możliwe jest otrzymanie lepszych kursów otwarcia lub zamknięcia pozycji. Klient może samodzielnie dokonać zmian zleceń, także odrębnie, a tym samym zmienić miejsce złożenia takiego zlecenia. Może to jednak oznaczać, że taki samodzielnie wybrany przez klienta rynek nałoży dodatkowe opłaty. Klient jest odpowiedzialny za to, by pozyskać informacje o ewentualnych dodatkowych opłatach czy daninach tudzież podatkach pobieranych na konkretnym rynku.

Agora direct może, na życzenie klienta, pozyskać takie informacje, jednak bez gwarancji ich prawidłowości.Jeśli klient nie ma pewności co do kosztów, powinien skonsultować się z Agora direct przed złożeniem zlecenia.Agora direct nie przyjmie ewentualnych późniejszych reklamacji.

Jeśli klient zrezygnuje z opisanego wyżej systemu smart routing, który obejmuje oczywiście także NYSE, i wyśle zlecenie bezpośrednio do NYSE, musi zdawać sobie sprawę, że giełda ta za każde zlecenie, które znajduje się w dzienniku transakcji giełdowych NYSE dłużej niż 5 minut, pobiera dodatkową opłatę, tzw. opłatę manipulacyjną NYSE Directed (handling fees).Opłata taka wynosi zwykle 0,01 USD za akcję. Ta dodatkowa opłata zostaje naliczona w sytuacji, gdy zlecenie nie zostało przekazane za pośrednictwem smart routing. Ponadto stosuje się ogólną zasadę, że jeśli NYSE Directed Order jest używane dla więcej niż pięciu procent ogólnej wartości rachunku, naliczana jest opłata Specialist Pass Trough.

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.