Produkty i ceny

Wszystkie ceny Agora direct to ceny rzeczywiste i transparentne

 

Porównaj brokerów i ich ceny

Od 2001 roku stale rozwijaliśmy dla Państwa naszą ofertę handlową. Dzięki innowacyjnej i efektywnej platformie handlowej (ATS) mogą Państwo dokonywać transakcji w mgnieniu oka na rynkach 24 krajów świata, na ponad 125 giełdach, 24 godziny na dobę.

Bez względu na to, czy są Państwo zawodowymi spekulantami, inwestorami premium albo inwestorami okazyjnymi czy nowicjuszami, w Agora direct znajdą Państwo optymalne i korzystne warunki handlowe. Oprócz tego w każdy dzień giełdowy mogą Państwo korzystać z kompleksowej, bezpłatnej i indywidualnej obsługi.

Duzi brokerzy w stosunku do Agora

Agora direct – opłaty handlowe w porównaniu międzynarodowym, za pośrednictwem wybranych oferentów:

FirmaZa jedynie 100 akcji USAZa 1 kontrakt na opcje na akcje (100 akcji pojedynczych)Za 1 kontrakt future E-Mini S&P 500
AGORA direct
2,19 €
2,54 €
2,19 €
E-Trade
7,00 €
7,67 €
2,62 €
Fidelity
6,97 €
7,63 €
×
optionsXpress
7,85 €
11,36 €
3,07 €
Schwab
7,85 €
8,51 €
×
TD Ameritrade
8,76 €
9,42 €
1,97 €
table=compare_demo;dbid=18;lang=pl_PL

Porównanie brokerów

Wiele niezależnych porównywarek brokerów uwzględnia przy porównaniach jedynie opublikowane przez brokerów bądź banki ceny netto. Często zapomina się przy tym o prowizjach, opłatach parkietowych, opłatach dla giełd i innych kosztach zewnętrznych.

Tworząc powyższe porównanie cen, staraliśmy się pozyskać wiedzę o faktycznych cenach – i te ceny porównać.

Agora direct – opłaty handlowe w porównaniu z wybranymi oferentami krajowymi:

Stan na dzień 07.04.2016AGORA directBanxComDirectCortal ConsorsDeutsche BankFlataxIngDiBaLynxmaxblue DB-OnlineOnVista Bank Cena stałaSBroker
Akcje Xetra 3 295 €3,95 €4,61 €14,63 €14,13 €34,95 €7,00 €11,65 €4,61 €10,90 €8,93 €14,70 €
Akcje USA 3 250 $ (150 sztuk)2,19 €2,63 €15,02 €28,07 €47,50 €19,90 €22,40 €4,38 €23,90 €12,50 €28,59 €
Opcja na akcje EUREX1,90 €2,00 €19,00 €19,50 €75,00 €×25,53 €2,00 €75,00 €12,50 €×
Opcja na akcje USA2,70 €3,07 €××100,00 €××3,07 €100,00 €××
Futures EUREX (DAX)1,90 €2,00 €×6,50 €100,00 €××2,00 €100,00 €5,50 €×
Futures USA (DowJones)2,19 €3,07 €××140,00 €××4,00 €140,00 €××
CFD EUR 5 270 €4,75 €5,72 €9,90 €9,95 €×5,00 €×5,27 €×8,73 €8,99 €
CFD USD 6 250 $ (257 sztuk)2,19 €2,63 €9,90 €9,95 €×19,90 €×4,38 €×15,87 €8,99 €
Warranty/certyfikat 3 395 €6,00 €4,75 €15,88 €13,43 €35,95 €7,00 €15,32 €8,00 €35,95 €6,50 €14,95 €
Dewizy 50 000 USD/EUR4,38 €4,00 €500,00 €19,95 €145,00 €200,00 €125,00 €4,00 €145,00 €150,00 €112,50 €
Olej surowy WTI, kontrakt 38 000 $2,19 €3,07 €××140,00 €××3,50 €140,00 €××
table=compare_matrix;dbid=18;lang=pl_PL
Agora direct ma średnio o 35% korzystniejsze ceny
.

Za pośrednictwem Agora direct mają Państwo dostęp do międzynarodowego handlu w czasie rzeczywistym na 120 giełdach, np. w Japonii, Chinach, Australii, Europie, Wielkiej Brytanii, Kanadzie itd.

Dla większej przejrzystości opłaty zostały przeliczone na euro. Opłaty w porównaniu międzynarodowym (trzy górne tabele) odnoszą się do stanu z 03.03.2016 r. i zostały pozyskane ze stron internetowych danych firm. Opłaty w porównaniu krajowym (trzy dolne tabele) odnoszą się do stanu z 07.04.2016 r. i zostały pozyskane ze stron internetowych danych firm. Niektórzy z wymienionych usługodawców być może pobierają dalsze opłaty lub obniżają je bądź wyłączają, w zależności od aktywności na rachunku albo całkowitej wartości depozytu. Dokumentację dotyczącą powyższych danych oraz materiał statystyczny możemy dostarczyć na żądanie. Warunki specjalne, takie jak rabaty czy ograniczone czasowo akcje reklamowe, nie zostały uwzględnione i mogą oznaczać korzystniejszą ofertę. Co do zasady Agora direct zebrała te dane wedle najlepszej wiedzy i woli, przy zachowaniu należytej staranności, jednak nie może przejąć gwarancji za prawidłowość i kompletność prezentowanych danych. Agora direct w godzinach pracy giełdy chętnie odpowie na pytania dotyczące sposobu dokonywania porównania.

Kontakt Wskazówka

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówka

Wszystkie dane są niewiążące.Ceny i wykonanie oferowanych produktów mogą się zmieniać, zwłaszcza wówczas, gdy zmianie ulegną usługi osób trzecich.O zmianach tych użytkownicy mogą być informowani. Opłaty transakcyjne są ściągane z rachunku przez brokera bezpośrednio po wykonaniu zlecenia (więcej na ten temat we Wniosku o otwarcie rachunku).Agora direct i jej partnerzy kooperacyjni otrzymują część tej prowizji w formie retrocesji.Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju i liczby produktów będących przedmiotem transakcji giełdowej.

Akcje

Znajdź akcje i handluj nimi za pośrednictwem naszej profesjonalnej platformy handlowej na najważniejszych giełdach na całym świecie, na ponad 125 rynkach. Za pośrednictwem Agora direct można handlować akcjami m.in. na Xetra od 3,95 € all inclusive. Akcjami amerykańskimi na NYSE lub NASDAQ można handlować od 2,50 USD all inclusive.

Akcje, ETF, ETC i ETN – ceny i opłaty

Giełdy (kraje)Opłaty za zleceniaMinimumCechy szczególne
XETRA
0,12%3,95 EURAll inclusive - maks. 99,00 €
Frankfurt
0,12%3,95 EURplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Stuttgart
0,12%3,95 EURplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
ChiX, BATS
0,12%3,95 EURAll inclusive!
Tradegate
0,12%3,95 EUR
Turquoise Deutschland
0,12%3,95 EURAll inclusive!
USA
0,019 USD2,50 USDza akcję do 500 akcji, ale nie więcej niż 1,25% wartości obrotu
USA
0,008 USD2,50 USDna akcję od 501 akcji, ale nie więcej niż 1,25% wartości obrotu
USA - wartości OTC / PINK
0,019 USD2,50 USDza akcję do 500 akcji, ale nie więcej niż 1,25% wartości obrotu, plus opłaty giełdowe, rozliczeniowe i za przelewy
USA - wartości OTC / PINK
0,008 USD2,50 USDna akcję od 501 akcji, ale nie więcej niż 1,25% wartości obrotu, plus opłaty giełdowe, rozliczeniowe i za przelewy
Szwajcaria
0,12%9,00 CHF
Wielka Brytania
0,12%5,00 GBPwartości obrotu do 50 000,00 GBP
Wielka Brytania
0,12%8,00 GBPwartości obrotu od 50 000,00 GBP, plus maks. ustawowa opłata skarbowa 1,10%
Polska
0,12%15,00 PLN
Belgia
0,12%3,95 EUR
Francja
0,12%3,95 EUR
Włochy
0,12%3,95 EUR
Holandia
0,12%3,95 EUR
Austria
0,12%3,95 EURmaks. 120,00 €
Portugalia
0,12%3,95 EUR
Hiszpania
0,12%3,95 EUR
Norwegia
0,12%25,00 NOK
Szwecja
0,12%15,00 SEK
Węgry
0,12%320,00 HUF
Kanada
0,019 CAD2,50 CADza akcję do 500 akcji, ale nie więcej niż 1,25% wartości obrotu
Kanada
0,008 CAD2,50 CADna akcję od 501 akcji, ale nie więcej niż 1,25% wartości obrotu
Meksyk
0,15%70,00 MXN
Indie
0,12%90,00 INR
Japonia
0,12%500,00 JPY
Hongkong
0,12%20,00 HKD
Australia
0,12%10,00 AUD
table=stockprices;dbid=18;lang=pl_PL

Strategie handlu akcjami

Akcje to zsekurytyzowane prawo, którego posiadacz ma udział w spółce akcyjnej. Akcjami można handlować na jednej lub kilku giełdach albo poza giełdą.

Pozycja długa

Inwestor, podając cenę i liczbę akcji, kupuje je. W ten sposób zajmuje tak zwaną pozycję długą. Spodziewa się wzrostu wartości akcji i możliwości sprzedania jej w późniejszym terminie za wyższą cenę.

Pozycja krótka

Jeśli inwestor oczekuje, że kurs danej akcji nie wzrośnie ani nie pozostanie na tym samym poziomie, może postawić na spadek kursu. Osiąga się to przez tak zwaną sprzedaż krótką danej akcji. Oznacza to nic innego, jak sprzedaż akcji po ustalonej cenie. Powoduje to otwarcie tzw. pozycji krótkiej. Broker pożycza inwestorowi sprzedawane akcje, inwestor sprzedaje je i otrzymuje za to gotówkę. W późniejszym czasie inwestor może nabyć te akcje po niższej cenie i oddać je brokerowi.

W obu przypadkach akcje zostały kupione po określonej cenie, a następnie sprzedane po cenie wyższej. Jedyna różnica to moment działania.

Opłaty przy sprzedaży krótkiej

W przypadku sprzedaży krótkiej, poza zwykłymi opłatami jak przy handlu akcjami, nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty. Jednak jest możliwe, że strona pożyczająca akcje może zażądać, zwykle niewielkiej, opłaty za to wypożyczenie. Może tak się zdarzyć zwłaszcza na przykład przed ogłoszeniem wypłaty dywidendy.

Oczywiście wciąż staramy się poszerzyć naszą ofertę dla Państwa. Może się jednak zdarzyć, że ze względu na określone zasady obowiązujące na poszczególnych giełdach nie wszystkie akcje będą mogły być przedmiotem handlu. W celu sprawdzenia, czy akcje, którymi chcą Państwo handlować, mogą być przedmiotem handlu, prosimy skorzystać z naszej wyszukiwarki produktów.

Informacje na temat wypłaty dywidendy

W odniesieniu do wypłaty dywidendy prosimy zwrócić uwagę, że podmiot dokonujący sprzedaży krótkiej jest zobowiązany do zapłaty dywidendy. W celu wyrównania tej kwoty z kursu akcji zostaje potrącona kwota odpowiadająca dywidendzie, która przypada na rzecz podmiotu dokonującego sprzedaży krótkiej.

Kontakt Krajowe zasady i opłaty giełdowe Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówki odnośnie do handlu akcjami, ETF, ETC, ETN
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe. Są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie. Takie dodatkowe opłaty są pobierane na przykład przy handlu na rynku pozagiełdowym (OTC) (pink sheet)
 • W związku z używaniem serwisu SmartRouting zlecenia są przekazywane do giełdy oferującej lepsze ceny, jednak naliczającej wyższe opłaty. Wszystkie opłaty giełdowe, opłaty specjalne i inne koszty są zawsze naliczane na cenę indywidualną
 • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)
 • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie istniejącego zlecenia nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia. Jeśli na przykład składają Państwo zlecenie na 200 akcji i na 100 akcji zlecenie zostało wykonane, a następnie chcą Państwo zmienić zlecenie, po czym następuje transakcja na pozostałych 100 akcji, to konieczna byłaby zapłata minimalnej stawki za oba zlecenia, każde na 100 akcji. Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia
 • W przypadku limitowanych nierynkowych zleceń na rzadko spotykaną liczbę sztuk bezpośrednio na New York Stock Exchange możliwe jest ew. naliczanie dodatkowych kosztów. Tego rodzaju zlecenia mogą być wykonywane na parkiecie osobno, co może powodować naliczenie kolejnych opłat. W takim, niezwykle rzadkim, przypadku zostanie nawiązany kontakt z klientem przed realizacją transakcji
 • W przypadku zleceń w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, we Włoszech i Szwajcarii konieczne może okazać się także uiszczenie obowiązkowych danin państwowych, zwanych także podatkami od transakcji finansowych lub opłatami skarbowymi. Opłaty te są przerzucane bezpośrednio na klienta, tzn. zostaje obciążony jego rachunek. W Wielkiej Brytanii może to być maksymalnie 0,5%, w Irlandii – do 1,00%, w Szwajcarii do 0,075%. We Francji i we Włoszech, zgodnie z aktualnym stanem na grudzień 2015 r., przy nabywaniu akcji przedsiębiorstw francuskich i włoskich o zdefiniowanej minimalnej kapitalizacji rynkowej zostaje automatycznie zatrzymany podatek od transakcji finansowych i wynosi on maks. 0,2% od wartości transakcji
Opłaty za częściowe wykonanie zleceń – rozliczenie przykładowe:

Brak opłaty za częściowe wykonanie zlecenia w przypadku nabycia 2.000 akcji w ramach jednego zlecenia jednego dnia giełdowego.

Wykonanie zlecenia:

500 sztuk w poniedziałek o godzinie 09:05
500 sztuk w poniedziałek o godzinie 11:30
500 sztuk w poniedziałek o godzinie 14:00
500 sztuk w poniedziałek o godzinie 16:30
opłata jednokrotna

Opłata za częściowe wykonanie zlecenia przy zakupie 2.000 akcji w ramach jednego zlecenia, w ciągu dwóch dni giełdowych.

Wykonanie zlecenia:

1.000 sztuk w poniedziałek o godzinie 16:00
1.000 w środę o godzinie 09:05
dwie opłaty za zlecenie

Przykład euro (giełda Xetra):

260 akcji po 12,50 EUR = 3,90 EUR opłat
15.000 akcji po 0,25 EUR = 4,50 EUR opłat

Przykład USD:

250 akcji po 45,00 USD = 4,75 USD opłat
10.000 akcji po 0,02 USD = 2,50 USD opłat

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu? W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Handel opcjami

Opcje to jeden z najpopularniejszych instrumentów handlowych. Dzięki naszemu efektywnemu i niezawodnemu systemowi handlowemu mogą Państwo wejść w świat handlu opcjami na giełdzie – łatwo i skutecznie.

Na świecie jest ponad 1 milion gotowych do handlu opcji, co oznacza ogrom kombinacji transakcyjnych do wyboru.

Mogą Państwo skorzystać z naszej dużej palety produktów oraz naszych trwale niskich cen. W Agora direct mogą Państwo handlować opcjami w Europie i USA od 1,90 € włącznie ze wszystkimi opłatami. Zapraszamy do zapoznania się z tabelą porównania z naszą konkurencją.

Klienci Agora direct mogą jednak nie tylko kupować opcje, mogą także podejmować transakcje na opcje call.

Ceny na handel opcjami

KrajWalutaSkróty walutZa kontrakt
Niemcy
euroEUR1,90
USA
dolar USAUSD2,70
Szwajcaria
franki szwajcarskieCHF3,20
Wielka Brytania
funt brytyjskiGBP2,90
Belgia
euroEUR2,00
Francja
euroEUR2,00
Włochy
euroEUR2,00
Holandia
euroEUR2,00
Norwegia
korona norweskaNOK20,00
Szwecja
korona szwedzkaSEK0,70% (min. 40,00)
Hiszpania
euroEUR2,00
Kanada
dolar kanadyjskiCAD2,90
Meksyk
peso meksykańskieMXN60,00
Australia
dolar australijskiAUD3,50
Hongkong
dolar HongkonguHKD30,00
Indie
rupia indyjskaINR45,00
Japonia
jen japońskiJPY350,00
Korea Południowa
won koreańskiKRW1800,00
Singapur w SGD
dolar singapurskiSGD8,00
Singapur w USD
dolar USAUSD3,95
table=option_stock_indexes;dbid=18;lang=pl_PL

Heavy Trader – zniżki dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w przypadku dużej liczby transakcji

Dla osób zawierających wiele transakcji, inwestujących duże środki oraz inwestorów komercyjnych opracowujemy wspólnie indywidualne prowizje. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Strategie handlu opcjami

Transakcje na opcje call

Agora direct oferuje Państwu możliwość realizacji zarówno osłoniętych, jak i nieosłoniętych transakcji na opcje call. Prosimy zwrócić uwagę na ogromną różnicę w ryzyku między obydwoma wariantami.

Podstawowe informacje na temat strategii przy osłoniętych transakcjach na opcje

Określenie „cichy właściciel” oznacza sprzedawcę opcji call, opisuje dokładnie, na czym polega różnica w stosunku do innego rodzaju strategii. Wymaga ona bardziej pasywnego, rozważnego zachowania, a nie ryzykownego działania.

Celem jest pewny dodatkowy zysk dzięki opcjom call („krótka pozycja”).

Opcje osłonięte

Opcje osłonięte mają pokrycie w akcjach, do których się odnoszą. Ryzyko ogranicza się jedynie do wahań kursu akcji. Sama opcja jest pozbawiona ryzyka.

Dokładny opis na przykładzie faktycznie zrealizowanej transakcji na opcje osłonięte można znaleźć w naszej karcie informacyjnej, którą można zamówić przez formularz kontaktowy.

Opcje nieosłonięte

W przypadku nieosłoniętych pozycji na opcje call ryzyko jest praktycznie nieograniczone i może prowadzić do ogromnych strat. Opcje nieosłonięte muszą być zawsze zabezpieczone gotówką (kwotą pokrycia). Bardzo duże lub źle oszacowane zmiany cen rynkowych mogą powodować obowiązek dopłaty.

Kontakt Krajowe zasady i opłaty giełdowe Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówki odnośnie do handlu opcjami
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe, są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie
 • Nie są pobierane prowizje za realizacje i przydziały na rynku amerykańskim
 • Zlecenia realizowane za pośrednictwem rachunków oferowanych przez Agora direct uwzględniają opłaty giełdowe pobierane przy podejmowaniu decyzji, dokąd zlecenie ma być przekazane. Niekiedy może się zdarzyć, że w celu obejścia lub zminimalizowania opłat giełdowych za wykonanie zlecenia, zlecenie zostanie przekazane do giełdy, która nie oferuje najlepszego stosunku cen otwarcia do cen zamknięcia („national best bid or offer”, w skrócie NBBO), ale może wykonać zlecenie po NBBO. W przypadku takiej metody przekazywania zleceń klient musi zapłacić zasadniczo mniejszą opłatę za wykonanie zlecenia. W przypadku, gdy zlecenie w celu uniknięcia lub obniżenia opłat giełdowych zostanie przekazane na giełdę, która nie ma obecnie najlepszego NBBO, klient ma zagwarantowany najlepszy kurs NBBO w chwili przekazywania zlecenia
 • Jeśli w związku z dużą wartością zleceń lub na podstawie odrębnego porozumienia zastosowanie znajdują progi ilościowe, to są one naliczane na podstawie skumulowanej miesięcznej wartości transakcji, do której wliczane są wszystkie istniejące w chwili danej transakcji kontrakty na opcje. Opłaty te będą naliczane na podstawie kosztów granicznych dla danego miesiąca kalendarzowego. Jeśli na przykład w danym miesiącu obroty na kontraktach wyniosły 12.000,00 kontraktów amerykańskich, to opłaty są naliczane w następujący sposób: 10.000,00 kontraktów po 2,90 USD / 2.000 kontraktów po 2,20 USD
 • Opłata za nadzór nad rynkiem opcji amerykańskich („Options Regulatory Fee”, w skrócie: ORF) może zostać pobrana przez następujące giełdy: AMEX, BATS, BOX, CBOE, CBOE2, ISE, GEMINI, MIAX, NOM, NASDAQBX, PCX, PHLX i wynosi 0,0404 USD za kontrakt
 • Amerykańskie opłaty rozliczeniowe (clearing) mogą zostać naliczone za realizacje, które są rozliczane na rachunku klienta w OCC. Odnosi się to zasadniczo do „klientów indywidualnych” i „klientów profesjonalnych”. Opłata wynosi 0,041 USD za kontrakt, jednak od 2.000,00 kontraktów tylko 46,00 USD za transakcję
 • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem
 • Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia. Jeśli na przykład składają Państwo zlecenie na 200 kontraktów, z których 100 kontraktów zostało wykonanych, a następnie chcą zmienić zlecenie, po czym następuje realizacja pozostałych 100 kontraktów, to konieczna byłaby zapłata minimalnej stawki za obie realizacje po 100 kontraktów
 • W przypadku zleceń kombinowanych opłaty minimalne są stosowane za poszczególne części takiego zlecenia kombinowanego
Przykładowe rozliczenie w euro:

Inwestor kupuje 2 kontrakty na opcje na akcje Linde AG po cenie 6,35 EUR
= 2 kontrakty na opcje na akcje x 100 pojedynczych opcji = 1.270,00 EUR, suma transakcyjna
= 2 kontrakty na opcje x 1,90 EUR, prowizja =
tylko 4,95 EUR, opłata all inclusive

Przykładowe rozliczenie w USD:

Inwestor kupuje 2 kontrakty na opcje na indeksy S&P 500 INDEX w cenie 45,50 USD
= 2 kontrakty na opcje na indeks x 100 pojedynczych opcji = 9.100,00 USD, suma transakcyjna
= 2 kontrakty na opcje x 2,90 USD, prowizja =
tylko 5,80 USD Opłata all inclusive

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu? W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

CFD – Contracts for Difference (kontrakty na różnice kursowe)

W Agorze można bezpośrednio sprzedawać i kupować CFD na akcje i indeksy na bardzo korzystnych warunkach. CFD należą do produktów lewarowych i są elastyczną alternatywą handlowania akcjami.

Dzięki CFD można obstawiać zarówno kursy rosnące, jak i spadające. W ten sposób handlują Państwo nie instrumentem bazowym, lecz jedynie zmianą cen i kursów, dzięki czemu konieczne jest zainwestowanie tylko pewnej części faktycznej wartości akcji.

Aby możliwe było handlowanie CFD, niezbędne jest zabezpieczenie (margin) na rachunku w celu nabycia walorów oraz utrzymania pozycji. Ten procentowy udział w rzeczywistej sumie transakcji zostaje zamrożony, a po sprzedaniu waloru – ponownie zwolniony.

Mogą Państwo handlować dwoma rodzajami CFD: CFD na indeksy i CFD na akcje.

Tabela cen na CFD na indeksy

CFD na indeksy - giełdaWaluta obrotowaProwizja handlowa wraz z opłatamiMinimum
DowJones Industrial 30dolar USA0,01%1,50 USD
S&P 500dolar USA0,01%2,50 USD
NASDAQ 100dolar USA0,02%2,00 USD
DAX 30euro0,01%1,50 EUR
DJ Eurostoxx 50euro0,02%2,50 EUR
FTSE 100funt brytyjski0,01%1,35 GBP
SMI 20franki szwajcarskie0,02%2,00 CHF
CAC 40euro0,02%2,00 EUR
IBEX 35euro0,02%2,00 EUR
AMS FTAeuro0,02%2,00 EUR
Nikkei 225jen0,02%50,00 JPY
Hang Seng Stock Indexdolar Hongkongu0,02%14,00 HKD
ASX 200 Indexdolar australijski0,02%2,50 AUD
table=cfd_indexes;dbid=18;lang=pl_PL

Tabela cen na CFD na akcje

CFD na akcje - giełdaWaluta obrotowaProwizja handlowa wraz z opłatamiMinimum
Europa
EUR0,08%4,75 EUR
USA
USD0,009 USD na CFD2,50 USD
Wielka Brytania
GBP0,09%3,90 GBP
Szwajcaria
CHF0,09%3,90 CHF
Finlandia
EUR0,09%5,25 EUR
Szwecja
SEK0,09%49,00 SEK
Dania
DKK0,09%49,00 DKK
Norwegia
NOK0,09%49,00 NOK
Czechy
CZK0,23%100,00 CZK
Australia
AUD0,06%5,50 AUD
Japonia
JPY0,09%550,00 JPY
Hongkong (w tym opłata skarbowa i podatek od transakcji SFC)
HKD0,22%60,00 HKD
Singapur
SGD0,15%5,00 SGD
table=cfd_stocks;dbid=18;lang=pl_PL

Tabela cen na CFD na cennik walut

OznaczenieWaluta handlowaProwizja wraz z opłatamiMinimum
AUDDolar australijski0,004%3,50 AUD
CADDolar kanadyjski0,004%3,50 CAD
CHFFrank szwajcarski0,004%2,50 CHF
CNHJuan chiński0,004%17,00 CHN
CZKKorona czeska0,004%55,00 CZK
DKKKorona duńska0,004%15,50 DKK
EUREuro0,004%2,00 EUR
GBPFunt angielski0,004%1,85 GBP
HKDDolar hongkoński0,004%22,00 HKD
HUFForint węgierski0,004%650,00 HUF
ILSSzekel izraelski0,004%8,75 ILS
JPYJen japoński0,004%275,00 JPY
MXNPeso meksykańskie0,004%46,50 MXN
NOKKorona norweska0,004%20,00 NOK
NZDDolar nowozelandzki0,004%15,00 NZD
PLNZłoty polski0,004%9,00 PLN
RUBRubel rosyjski0,004%160,00 RUB
SEKKorona szwedzka0,004%22,00 SEK
SGDDolar singapurski0,004%3,30 SGD
USDDolar amerykański0,004%2,50 USD
ZARRand południowoafrykański0,004%30,00 ZAR
table=cfd_forex;dbid=18;lang=pl_PL

Heavy Trader – zniżki dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w przypadku dużej liczby transakcji

Dla osób zawierających wiele transakcji, inwestujących duże środki oraz inwestorów komercyjnych opracowujemy wspólnie indywidualne prowizje. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Wszystkie CFD, którymi można aktualnie handlować, znajdą Państwo w naszej wyszukiwarce CFD.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

W przypadku CFD mamy do czynienia z produktem, w ramach którego inwestor zawiera kontrakt na różnicę między aktualnym a przyszłym kursem akcji lub indeksu, nawet jeśli można nimi handlować poza giełdą.

Ogólne fakty dotyczące CFD

 • Handel CFD daje Państwu wiele korzyści ekonomicznych, które byłyby Państwa udziałem w przypadku posiadania lub sprzedaży krótkiej akcji lub indeksów stanowiących instrument bazowy tych transakcji. Kontrakt na różnice kursowe na akcje ma za zadanie odzwierciedlić korzyści z akcji, włącznie ze zmianami kursów, dochodem z dywidendy czy ruchami kapitałowymi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której do zagranicznych inwestorów stosuje się przepisy odnośnie do podatku u źródła ze skutkiem dla dywidendy lub w której w ramach jakiegoś ruchu kapitałowego zostaną przyjęte ustalenia odnośnie do oferty. W zależności od systemu prawnego CFD na akcje mogą mieć tę zaletę, że nie podlegają opłacie skarbowej. Oprócz tego możliwe są dalsze korzyści podatkowe. Prosimy w tej sprawie skonsultować się z Państwa doradcą podatkowym.
 • CFD na akcje dają poza tym wszystkie korzyści z handlu instrumentami pochodnymi, włącznie z lewarowaniem (ang. leverage) oraz możliwością zajmowania zarówno długich, jak i krótkich pozycji. Jednocześnie kontrakty na różnice kursowe akcji nie mają wad tradycyjnych instrumentów pochodnych. Przede wszystkim CFD na akcje nie przepadają, w związku z czym nie trzeba martwić się o ich przedłużenie i wynikające stąd załamanie kursu.
 • Finansowanie transakcji CFD działa podobnie jak w przypadku transakcji na akcje, przy których płaci się odsetki za kwotę netto kredytu. W przypadku CFD należy płacić odsetki od wartości instrumentu bazowego, a w najbardziej korzystnej sytuacji, przy odpowiedniej wysokości odsetek oraz wielkości transakcji, możliwe jest nawet otrzymanie odsetek od salda kredytu na zabezpieczenie (margin).

CFD na indeksy

Dzięki CFD na indeksy o wiele łatwiej ustawić szerszą pozycję na rynku niż w przypadku innych instrumentów finansowych

 • Elastyczne zaangażowanie na światowych rynkach
 • Korzystne prowizje i warunki finansowania
 • W pełni transparentne notowania kursów
 • Efektywność zabezpieczeń (margin)
Ponadto CFD na indeksy oferują następujące znaczące korzyści:
 • Elastyczne zaangażowanie na rynkach na całym świecie: Dzięki CFD na indeksy możliwe jest inwestowanie bardzo niewielkich kwot w wysokości nawet jednokrotnej wartości punktowej indeksu, co ogromnie ułatwia kierowanie indywidualnym handlem nawet przy użyciu niewielkich rachunków oraz pozwala na korzystanie z różnorodnych kombinacji, choć wcale tego nie wymaga. Nie jest to jedyna korzyść w stosunku do spokrewnionych z tym instrumentem finansowym kontraktów futures – CFD na indeksy nie przepadają. W ten sposób można uniknąć kosztów i zagrożeń, które powstają w przypadku handlowania podobnymi, ale terminowymi produktami typu futures
 • Korzystne prowizje i warunki finansowania: W zależności od indeksu stawki prowizji wynoszą zaledwie od 0,01% do 0,02%. Transparentne i łatwe do zrozumienia koszty finansowania „overnight” wynikają wyłącznie z aktualnego oprocentowania bazowego plus maks. 2,0% p. a. przy rozliczeniu co do dnia. Jest to zawsze i w każdej sytuacji najlepszy sposób na sprawdzenie, która oferta na rynku jest najkorzystniejsza
 • Transparentne notowania kursowe: W przeciwieństwie do wielu innych oferentów CFD, tutaj prowizjetransparentne i łatwe do obliczenia. Ponadto w naszej ofercie, inaczej niż u innych brokerów, spread (czyli różnica między kursem otwarcia a kursem zamknięcia) odpowiedniego instrumentu bazowego nie jest wykorzystywany na niekorzyść klienta. Notowania CFD na indeksy prawidłowo prezentują spready i ruchy kursowe odpowiedniego instrumentu bazowego, nie ma mowy o tzw. wycenach wtórnych (re-quote). Inwestor handluje dokładnie po takim kursie, jaki widzi. Klient ma pewność, że wszystkie transakcje CFD na indeksy są zabezpieczone (hedges) i nie ma mowy o korzystaniu z tzw. dealing desk. Jednak w ekstremalnych warunkach rynkowych również i tu nie możemy zagwarantować realizacji transakcji
 • Efektywność kredytu na zabezpieczenie (margin): Dla CFD na indeksy, będące przedmiotem handlu, stosuje się niskie stawki kredytów na zabezpieczenie, takie jak w przypadku odpowiednich futures, przy czym są one uzależnione od wielkości kontraktu

CFD na akcje

Oprócz ewentualnych korzyści podatkowych, które są możliwe dzięki inwestowaniu w CFD, transakcje takie dają również następujące korzyści:

 • Transparentne, korzystne prowizje i warunki finansowania
 • Jednoczesny handel CFD i odpowiednimi akcjami
 • Efektywność kredytu na zabezpieczenie (margin)
 • Efektywny system cen referencyjnych CFD
 • Transparentne, korzystne prowizje i warunki finansowania: Stopa prowizji wynosi jedynie 0,09% dla CFD na akcje, przy czym aktywny inwestor może zażądać ustalenia indywidualnych, niższych prowizji. Transparentne i łatwe do zrozumienia koszty finansowania „overnight” wynikają wyłącznie z aktualnego oprocentowania bazowego plus maks. 1,5% p. a. przy rozliczeniu co do dnia. Stale i trwale – zawsze prowokacja dla wszystkich brokerów CFD
 • Jednoczesny handel CFD i akcjami, do których się odnoszą: Na swoim uniwersalnym rachunku handlu giełdowego mają Państwo możliwość wyświetlenia jednocześnie różnych rodzajów produktów finansowych (walorów) i handlowania nimi. Dane odnośnie do CFD można wyświetlić w jednej linijce, a dane odnośnie do akcji – instrumentów bazowych – w drugiej. Zainstalowana przez Państwa platforma handlowa umożliwia inwestowanie w akcje, opcje, futures, dewizy, CFD, metale, surowce, obligacje i fundusze przy użyciu jednego wspólnego przeglądu rachunków w jedynym oknie handlowym
 • Efektywność kredytu na zabezpieczenie (margin): Wymagania odnośnie do
 • kredytu na zabezpieczenie (margin) są co do zasady korzystniejsze niż wymagania w przypadku bezpośredniego inwestowania w akcje, a na pewno nie są mniej korzystne niż poniższa
 • Efektywna wycena referencyjna CFD: Ceny CFD odzwierciedlają kurs giełdowy akcji będącej instrumentem bazowym danego kontraktu. Jest to możliwe jedynie dlatego, że do obliczania ceny referencyjnej CFD stosowana jest wysoce efektywna technologia smart routing. W przypadku innych brokerów pojawia się ryzyko, że mogą Państwo nie otrzymać najkorzystniejszej ceny. Klienci mają możliwość dodawania notowań kursowych bezpośrednio do dziennika transakcji giełdowych w taki sam sposób, w jaki czyniliby to przy handlowaniu akcjami. Jest to możliwe, ponieważ dla każdego zlecenia na CFD tworzone jest natychmiast zlecenie hedge. Oznacza to, że w chwili pojawienia się nierynkowego zlecenia CFD pojawia się nierynkowe zlecenie na akcję będącą instrumentem bazowym

Tabela cen CFD na waluty

Wysoka przejrzystość i uczciwe ceny leżą u podstaw długotrwałych relacji z klientem. Dlatego również handel CFD na waluty opiera się na bardzo transparentnej strukturze opłat. Zrezygnowaliśmy z doliczania nieprzejrzystych marż do notowań kursów, co sprawiało wrażenie, że nie została doliczona żadna prowizja – co jest działaniem nagminnym wśród wielu usługodawców w handlu Forex, bardzo niekorzystnym dla klienta.

Dlatego też, jako klient możesz korzystać z niskich spreadów rynku międzybankowego, ponieważ informacje na temat notowań streamowane są od 14 wiodących handlarzy na świecie, których łączny udział w rynku wynosi ponad 78%1. Dzięki temu notowania kursów pokazywane są z dokładnością nawet do 0,1 pip. Kursy widoczne z konta klienta pochodzą od handlarzy dewizami i nie zawierają arbitralnego, doliczanego dodatkowo spreadu.

¹Źródło: Sonda Euromoney FX – FX Poll 2016: Sonda Euromoney FX to największe na świecie badanie przeprowadzane wśród usługodawców w handlu dewizami.

Kontakt Krajowe zasady i opłaty giełdowe Ryzyka Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówki odnośnie do handlu CFD na indeksy:
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe, są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie
 • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)

Przykład: Przyjmijmy, że wartość indeksu DJ Eurostoxx 50 (IBEU50) wynosi 3.050 punktów.

Minimalna wysokość zlecenia to 1,00 EUR x 3.050 punktów = 10.120,50 EUR, konieczna jest na to kwota zabezpieczenia (margin) w wysokości 1.091,00 EUR.

Wskazówki odnośnie do handlu CFD na akcje:
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe, są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie
 • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)
 • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia. Jeśli na przykład składają Państwo zlecenie na 200 kontraktów, z których 100 kontraktów zostało wykonanych, a następnie chcą zmienić zlecenie, po czym następuje realizacja pozostałych 100 kontraktów, to konieczna byłaby zapłata minimalnej stawki za obie realizacje po 100 kontraktów. Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia, z których 100 akcji zostaje wykonanych, a dopiero potem następuje zmiana zlecenia, z wykonaniem pozostałych 100 akcji. W takim przypadku pojawiłby się obowiązek zapłaty opłaty minimalnej za obie realizacje, każda po 100 akcji. Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia
Ostrzeżenie przed ryzykami
 • Nie każdy inwestor nadaje się do handlowania CFD. Ponieważ CFD są produktami lewarowanymi, klienci mogą zanotować bardzo znaczące straty, które w pewnych okolicznościach mogą nawet przekroczyć zainwestowaną kwotę
 • Umowę odnośnie do CFD zawierają Państwo z Interactive Brokers (W. Brytania) Limited, Interactive Brokers (W. Brytania) Limited został dopuszczony do działalności przez Financial Services Authority („FSA”) i znajduje się pod nadzorem tej instytucji. Numer rejestru: 208159
Dalsze ważne informacje
 • Oferta inwestowania w CFD jest skierowana do klientów zamieszkałych poza USA i Kanadą, z wyjątkiem klientów mających siedzibę w Australii i Hongkongu
 • Klienci spełniający niezbędne warunki muszą złożyć wniosek o prawo do handlowania CFD poprzez zarządzanie rachunkiem i upewnić się, że zamówili uzyskiwanie danych rynkowych z giełdy, na której notowane są akcje będące instrumentami bazowymi dla transakcji, które chcą oni realizować
 • Do handlu CFD na indeksy niezbędny jest abonament na dane rynkowe odnośnie do CFD na indeksy. Abonament ten jest bezpłatny
Przykładowe rozliczenie CFD na indeksy:

Przykładowe rozliczenie w euro:

Inwestor kupuje 6 CFD na indeks DJ Eurostoxx 50 po kursie 3.050 punktów
= 6 CFD x 3.050,00 (kurs CFD) = 18.300,00 EUR
= 18.300,00 x 0,02% (prowizja) =
tylko 3,66 EUR, opłata all inclusive

Przykładowe rozliczenie w USD:

Inwestor kupuje 3 CFD na indeks DowJones Industrial 30 po kursie 17.150 punktów
= 3 CFD x 17.150 (kurs CFD) = 51.450,00 USD
= 17.150,00 x 0,01% (prowizja) =
tylko 5,15 USD Opłata all inclusive

Przykładowe rozliczenie CFD na akcje:
Przykładowe rozliczenie w euro:

Inwestor kupuje 100 CFD na akcje SAP po kursie 55,00 EUR
= 100 CFD x 59,00 (kurs CFD) = 5.500,00 EUR
= 5.500 x 0,09% (prowizja) =
tylko 4,95 EUR Opłata all inclusive

Przykładowe rozliczenie w USD:

Inwestor kupuje 300 CFD na akcje Boeing po kursie 125,00 USD
= 300 CFD 125,00 (kurs CFD) = 37.500,00 USD
= 300 x 0,09 centów (za każde CFD) =
tylko 2,55 USD Opłata all inclusive

Przykładowe rozliczenie: Koszty finansowania netto dla CFD na akcje

W poniższym przykładzie kurs danej akcji X (instrument bazowy) wynosi 10,00 EUR, a ponieważ kurs referencyjny CFD odzwierciedla rzeczywisty kurs akcji, kurs CFD na te akcje wynosi także 10,00 EUR.

Inwestor nabywa 300 CFD za 10,00 EUR, a więc za ogółem 3.000,00 EUR. Pozycję tę utrzymuje przez okres 30 dni.

Założenie:
Kurs instrumentu bazowego: 10,00 EUR
Kurs CFD: 10,00 EUR
Zlecenie: kupno
Ilość: 300 sztuk
Czas trwania: 30 dni
Wartość transakcji: 3.000,00 EUR
Margin (10% z 3.000,00 EUR): 300,00 EUR

Odsetki od kapitału 3.000,00 na 30 dni:
3.000,00 EUR za 2,58% p.a. 77,40 EUR podzielone przez 365 dni = dzienne oprocentowanie w wysokości jedynie 0,21 EUR

Koszty finansowania netto na 30 dni: jedynie 6,36 EUR

Przykładowe rozliczenie CFD na waluty

Przykład: Kontrakty CFD na 50 000 USD EUR = łącznie tylko 2,00 EUR
(50 000 pomnożone przez 0,00004 = 2,00)

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu? W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Kontrakty futures i surowce

Aktywni inwestorzy otrzymują w formie futures i surowców kolejny instrument, którym mogą handlować na 35 rynkach na całym świecie. Nasze profesjonalne oprogramowanie handlowe umożliwi Państwu przejrzysty handel przy niewysokich opłatach i szybkim oraz bezpośrednim wejściu na rynek na największych giełdach terminowych, takich jak EUREX, NYMEX, CME i GLOBEX.

Tabela cen dla futures i surowców

KrajWalutaSkrótFutures, futeres na akcje i opcje na futures za każdy kontraktMini-Index-Futures
Niemcy
euroEUR1,900,95
USA
dolar USAUSD2,501,25
USA; Skrót: CB, DA, DY, GD, GDK, GF, GSCI, HE, LB, LE, NF, PB, FIN, MID, NDX, SGX, SML, SPX, SVX, TEC
dolar USAUSD3,35×
Szwajcaria
franki szwajcarskieCHF3,50×
Wielka Brytania
funt brytyjskiGBP3,50×
Belgia
euroEUR2,00×
Finlandia
euroEUR2,00×
Francja
euroEUR2,000,80
Włochy
euroEUR2,00×
Holandia
euroEUR2,000,80
Norwegia
korona norweskaNOK18,00×
Austria
euroEUR20,00×
Szwecja
korona szwedzkaSEK18,00×
Hiszpania
euroEUR2,000,95
Kanada
dolar kanadyjskiCAD4,00×
Meksyk
peso meksykańskieMXN65,00×
Australia
dolar australijskiAUD3,901,50
Hongkong
dolar HongkonguHKD25,00×
Indie
rupia indyjskaINR45,00×
Japonia
jen japońskiJPY520,00100,00
Korea Południowa
won koreańskiKRW7000,00×
Singapur
dolar singapurskiSGD4,00×
Singapur
dolar USAUSD2,50×
table=futures_futuresoptions;dbid=18;lang=pl_PL

Kontakt Krajowe zasady i opłaty giełdowe Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówki odnośnie do handlu na kontrakty i opcje futures:
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe. Są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie.
  Wszystkie faktycznie naliczane ceny pokazywane są w wysokości ogółem przed samym udzieleniem zlecenia w „Oknie podglądu zamówienia”
 • Jeśli istnieje obowiązek naliczenia podatku VAT (ew. podatku konsumpcyjnego / podatku od towarów i usług), to jest on wykazany odrębnie dla każdej usługi
 • Nie są pobierane prowizje za realizacje i przydziały na rynku amerykańskim
 • Jeśli w związku z dużą wartością zleceń lub na podstawie odrębnego porozumienia zastosowanie znajdują progi ilościowe, to są one naliczane na podstawie skumulowanej miesięcznej wartości transakcji, do której wliczane są wszystkie istniejące w chwili danej transakcji kontrakty futures oraz opcje futures. Opłaty te będą naliczane na podstawie kosztów granicznych dla danego miesiąca kalendarzowego. Jeśli na przykład w danym miesiącu obroty na kontraktach wyniosły 2.500 EUR, to opłaty mogą być naliczane w następujący sposób: 1.200 kontraktów po 1,90 EUR / 1.300 kontraktów po 1,80 EUR
 • Koszt przechowania overnight przypada na każdy kontrakt future dla rynku amerykańskiego netto oraz dla każdej pozycji krótkiej na kupno i każdej pozycji krótkiej na sprzedaż w przypadku opcji futures dla każdego poszczególnego instrumentu bazowego. Opłata jest naliczana za każdy dzień roboczy, w którym pozycja netto w futures jest utrzymywana przez noc. W przypadku rachunków z nadwyżką equity między wymaganą kwotą minimalną a trzykrotnością kwoty minimalnej opłaty za przechowanie oblicza się według poniższej tabeli
 • Za wykonanie lub przydzielenie futures lub opcji na futures pobierana jest prowizja standardowa
 • Single Stock Futures nie są dostępne w strukturze cen opartej na wielkości obrotów
Przegląd kosztów przetrzymywania overnight
USDEURGBPCADCHFHKDAUDSEKSGDJPYCNH
Potrójna kwota minimalnego finansowania margin0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Podwójna kwota minimalnego finansowania margin0,050,040,040,050,050,400,070.400,105,000,33
Minimalny margin osiągnięty0,100,080,070,100,100,800,150,800,2010,000,65
table=carrying_costs_futures_futuresoptions;dbid=18;lang=pl_PL
Przykładowe rozliczenie w euro:

Inwestor kupuje 1 kontrakt future DAX-MINI przy stanie DAX 9.800 punktów
= 1 kontrakt DAX-MINI-FUTURE x 5,00 EUR x 9.800 punktów = 49.000,00 EUR, kwota transakcji
= margin (zabezpieczenie dostępne na rachunku) = 5.130,00 EUR
= 1 DAX-MINI-FUTURE = tylko 0,95 EUR prowizji z wszystkimi opłatami włącznie

Przykładowe rozliczenie w USD:

Inwestor kupuje 2 kontrakty WTI-US-Futures na ropę w cenie kupna 38,00 USD/baryłka
= 2 kontrakty WTI-US-Futures na ropę x 1.000 baryłek = 76.000,00 USD, kwota transakcji
= margin (zabezpieczenie dostępne na rachunku) = 4.830,00 USD
= 2 DAX-MINI-FUTURE = tylko 5,00 USD prowizji z wszystkimi opłatami włącznie

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu? W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Handel dewizami (Forex)

Za pośrednictwem Agora direct mogą Państwo handlować 94 różnymi parami walut. Udostępniane są przy tym zawsze najlepsze kursy zakupu i sprzedaży z rynku międzybankowego. Skutkiem są bardzo niskie spready (różnice między ceną zakupu a ceną sprzedaży), w wyniku czego bardzo obniżają się koszty transakcyjne.

Za handel dewizami Agora direct nalicza jedynie minimalną, obliczaną odrębnie i dzięki temu bardzo łatwą do sprawdzenia i samodzielnego obliczenia prowizję. Wyklucza to koszty ukryte. Mogą to Państwo sprawdzić także w naszej porównywarce cen.

Opłaty transakcyjne wynoszą 0,01% od kwoty transakcji. Minimalna opłata wynosi 5,00 dolarów USA. Opłaty transakcyjne są przeliczane automatycznie na walutę bazową.

Tabela cen transakcji dewizowych / wymiany walut

Miesięczna
kwota obrotów
Opłata
all inclusive!
Minimum
za zlecenie
Przykład
na wolumenie handlu
FOREX = handel walutami = IDEALPRO z lewarowaniem
do 1 mld USD miesięcznie0,0001 USD odpowiada 0,01% = 1 Pip5,00 USD50 000 USD = opłata tylko 5,00 USD
od 1 mld USD miesięczniePrzegląd kombinacji  
Wymiana walut 1:1 = IDEAL bez lewarowania
wszystko0,0001 USD5,00 USD15 000 USD/EUR = 5,00 USD
table=forexprices;dbid=18;lang=pl_PL

Heavy Trader – zniżki dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w przypadku dużej liczby transakcji

Dla osób zawierających wiele transakcji, inwestujących duże środki oraz inwestorów komercyjnych opracowujemy wspólnie indywidualne prowizje. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Waluty będące przedmiotem handlu (Forex)

Oto przegląd około 94 kombinacji walut, którymi można handlować. W każdej parze handel jest możliwy w obie strony. Kompletną listę skrótów oraz walut wymiennych znajdą Państwo na naszej stronie pod przyciskiem „Skróty walut”. W przypadku pytań dotyczących dalszych par wymiany walut prosimy o nawiązanie z nami kontaktu.

EURUSDAUDCADCHFCNHHKDDKKGBPJPYNZDSGD
EUR
USD
AUD
CAD
CHF
CNH
HKD
DKK
GBP
JPY
NZD
SGD
table=currencyforex;dbid=18;lang=pl_PL

Przepisy dotyczące margin w handlu walutami

Zasada margin dla walut stosowana jest zawsze w sytuacji, gdy inwestor ma na swoim rachunku debet w różnych walutach lub przy kwotach ujemnych.

Wymiana walut

Przed podjęciem handlu giełdowego produktami, które nie są przedmiotem handlu w walucie bazowej rachunku, inwestor musi podjąć aktywną wymianę walut w celu uzyskania potrzebnej waluty.

Na przykład w sytuacji, gdyby dysponowali Państwo wolnymi środkami na rachunku w wysokości 2.000 EUR, otrzymają Państwo kredyt w innych walutach i mogą handlować w każdej dowolnej walucie, bez konieczności uprzedniej wymiany walut.

Poniższa tabela zawiera należne opłaty, które trzeba zapłacić przy wymianie walut.

Kontakt Skróty walut Przykładowe rozliczenie

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wykaz skrótów
Nazwa walutySkrót
euroEUR
dolar USAUSD
franki szwajcarskieCHF
funt brytyjskiGBP
dolar australijskiAUD
dolar kanadyjskiCAD
juan chińskiCNH
korona czeskaCZK
korona duńskaDKK
dolar HongkonguHKD
forint węgierskiHUF
szekle izraelskieILS
jen japońskiJPY
won koreańskiKRW
peso meksykańskieMXN
korona norweskaNOK
dolar nowozelandzkiNZD
złoty polskiPLN
rubel rosyjskiRUB
korona szwedzkaSEK
dolar singapurskiSGD
rand południowoafrykańskiZAR
table=currencyshortcodes;dbid=18;lang=pl_PL
Przykład rozliczenia opłat EUR.USD:

46.000,00 EUR po kursie 1,08696 = 50.0000,00 USD
0,01% z 46.000 EUR = tylko 4,60 EUR opłaty transakcyjnej (równe ok. 5,00 USD)

Waluty wymienialne (Forex) – w każdej parze handel jest możliwy w obie strony.

Obligacje, fundusze inwestycyjne i metale

Za pośrednictwem Agora direct otrzymują Państwo elektroniczny dostęp do europejskich i amerykańskich obligacji podmiotów prywatnych, obligacji skarbowych z Azji i Europy, futures o stałym oprocentowaniu oraz opcji o stałym oprocentowaniu – wszystko poprzez jeden rachunek wielowalutowy.

Tabela cen dla obligacji, funduszy inwestycyjnych i metali

Kraj / RegionProduktyOpłaty za zleceniaMinimum
Handel obligacjami
USA
Obligacje przedsiębiorstw0,015% wartości nominalnej8,00 USD * plus opłaty zewnętrzne
Obligacje skarbowe0,015% wartości nominalnej8,00 USD * plus opłaty zewnętrzne
Obligacje komunalne0,015% wartości nominalnej8,00 USD * plus opłaty zewnętrzne
Europa
Obligacje przedsiębiorstw0,25% wartości obrotu6,00 EUR * plus opłaty zewnętrzne
Inne obligacje spoza USA0,25% wartości obrotu6,00 EUR * plus opłaty zewnętrzne
Hongkong
Obligacje przedsiębiorstw0,25% wartości obrotu60,00 USD * plus opłaty zewnętrzne
Inne obligacje spoza USA0,25% wartości obrotu60,00 USD * plus opłaty zewnętrzne
Fundusze inwestycyjne
USA
Podające ceny w USD20,00 USD20,00 USD cena zryczałtowana
Europa
Podające ceny w euro0,28% wartości obrotu6,00 EUR
Metale
Złoto USD / uncja
1 uncja (oz) = 28,349523125 gramów0,005% wartości obrotu6,00 USD plus koszty składowania 0,10% w stosunku rocznym
Srebro USD / uncja
1 uncja (oz) = 28,349523125 gramów0,005% wartości obrotu6,00 USD plus koszty składowania 0,10% w stosunku rocznym
table=bonds_investmendfonds_metal;dbid=18;lang=pl_PL

Kontakt *Opłaty zewnętrzne Krajowe zasady i opłaty giełdowe Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Opłaty pobierane przez FINRA, NYSE i BondDesk
1. Opłata FINRA za działalność handlową
0,00075 USD x sprzedana ilość maks. 0,75 USD
table=bonds_usfee01_finra;dbid=18;lang=pl_PL
2. NYSE Bond Fees
Opiskiedy zostanie zapewniona płynnośćkiedy zostanie odebrana płynność
od 1 do 10 obligacji0,000,50 USD na obligację
od 11 do 25 obligacji0,000,20 USD na obligację
więcej niż 25 obligacji0,000,10 USD na obligację
table=bonds_usfee01_nyse;dbid=18;lang=pl_PL
3. BondDesk Fee / Wszystkie produkty
agencji prawa publicznegokiedy zostanie zapewniona płynność1kiedy zostanie odebrana płynność2
mniej niż 12 miesięcy do terminu wymagalności0,10 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
12 - 24 miesięcy do terminu wymagalności0,25 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
ponad 24 miesiące do terminu wymagalności0,50 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
Obligacje skarbowe
mniej niż 12 miesięcy do terminu wymagalności0,10 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
12 - 24 miesięcy do terminu wymagalności0,15 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
ponad 24 miesiące do terminu wymagalności0,25 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
T-bills2,50 USD za każde zlecenie5 USD za każde zlecenie
Obligacje przedsiębiorstw 0 - 99
mniej niż 6 miesięcy do terminu wymagalności0,25 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
7 - 12 miesięcy do terminu wymagalności0,50 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
13 - 24 miesięcy do terminu wymagalności0,75 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
ponad 24 miesiące do terminu wymagalności1,00 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
Obligacje przedsiębiorstw 100 - 249
mniej niż 6 miesięcy do terminu wymagalności0,19 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
7 - 12 miesięcy do terminu wymagalności0,38 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
13 - 24 miesięcy do terminu wymagalności0,56 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
ponad 24 miesiące do terminu wymagalności0,75 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
Obligacje przedsiębiorstw od 250
mniej niż 6 miesięcy do terminu wymagalności0,13 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
7 - 12 miesięcy do terminu wymagalności0,25 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
13 - 24 miesięcy do terminu wymagalności0,38 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
ponad 24 miesiące do terminu wymagalności0,50 USD na obligację5 USD za każde zlecenie
table=bonds_usfee01_bonddesk;dbid=18;lang=pl_PL
 1. Dodanie zlecenia do dziennika giełdowego lub ECN przed wykonaniem zlecenia
 2. Zlecenia, które są wykonywane natychmiast w stosunku do istniejącego zlecenia sprzedaży (zlecenia bid) lub oferty w dzienniku zamówień giełdy lub ECN
Opłaty pobierane przez MuniCenter

Opłaty za obligacje komunalne są pobierane wyłącznie od sprzedawcy.

Opłaty za obligacje państwowe i prywatnych przedsiębiorstw są pobierane od obu stron.

OpisOpłaty
Obligacje przedsiębiorstw
od 1 do 1010,00 USD za każde zlecenie
od 11 do 1915,00 USD za każde zlecenie
od 20 do 4920,00 USD za każde zlecenie
od 50 do 9925,00 USD za każde zlecenie
od 100 do 24935,00 USD za każde zlecenie
od 250 do 49950,00 USD za każde zlecenie
500 i więcej75,00 USD za każde zlecenie
Obligacje skarbowe / Treasurie Bonds
od 1 do 24912,00 USD za każde zlecenie
250 i więcej20,00 USD za każde zlecenie
Obligacje komunalne mniej niż 18 miesięcy do terminu wymagalności
mniej niż 5.0000,00 USD na obligację
od 5.000 do 9.9995,00 USD na obligację
od 10.000 do 19.9992,50 USD na obligację
od 20.000 do 49.9991,00 USD na obligację
od 50.000 do 99.9991,00 USD na obligację
od 100.000 do 249.9990,25 USD na obligację
od 250.000 do 2.999.9990,10 USD na obligację
3.000.000 i więcej0,10 USD na obligację
Obligacje komunalne od 19 do 61 miesięcy do terminu wymagalności
mniej niż 5.00010,00 USD na obligację
od 5.000 do 9.9995,00 USD na obligację
od 10.000 do 19.9992,50 USD na obligację
od 20.000 do 49.9991,25 USD na obligację
od 50.000 do 99.9991,00 USD na obligację
od 100.000 do 249.9990,50 USD na obligację
od 250.000 do 2.999.9990,50 USD na obligację
3.000.000 i więcej0,25 USD na obligację
Obligacje komunalne ponad 61 miesięcy do terminu wymagalności
mniej niż 5.00010,00 USD na obligację
od 5.000 do 9.9995,00 USD na obligację
od 10.000 do 19.9992,50 USD na obligację
od 20.000 do 49.9992,50 USD na obligację
od 50.000 do 99.9991,25 USD na obligację
od 100.000 do 249.9990,60 USD na obligację
od 250.000 do 2.999.9990,60 USD na obligację
3.000.000 i więcej0,25 USD na obligację
table=bonds_usfee02;dbid=18;lang=pl_PL
Wskazówki odnośnie do handlu obligacjami w USA:
 • Prowizje/opłaty są pobierane dla wszystkich rodzajów zleceń
 • Przy udzielaniu zlecenia pokazywane są zawsze całkowite opłaty transakcyjne, które są cenami końcowymi. Obejmują one opłaty pobierane przez giełdy i inne opłaty zewnętrzne
 • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia.
  Przykład: Inwestor przekazuje zlecenie odnośnie do obligacji o wartości nominalnej 20.000,00 USD, które zostaje wykonane na ponad 10.000,00 USD wartości nominalnej. Następnie inwestor dostosowuje trwające jeszcze zlecenia i otrzymuje realizację na pozostałe 10.000,00 USD wartości nominalnej. W takim przypadku za każde wykonanie na kwotę 10.000,00 EUR zostanie naliczona prowizja minimalna. Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia
 • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)
Wskazówki odnośnie do handlu obligacjami w Europie:
Opłaty zewnętrzne Euronext Bonds
Wszystkie produkty
Opłata giełdowa0,04% za transakcję (min. 2,00 EUR)
Opłata rozliczeniowa0,10 € za transakcję
table=bonds_europe;dbid=18;lang=pl_PL
  1. Obecnie koszty realizacji wynoszą 0,00, jednak zastrzeżono sobie możliwość zmian
  2. Giełda pobiera dodatkowo opłatę w wysokości 2,00 EUR za każde zlecenie, które wykracza poza dopuszczony przez giełdę stosunek między zleceniem a wykonaniem, wynoszący 5:1. Stosunek ten uwzględnia zarówno nowe, jak i zmienione zamówienia, jednak nie uwzględnia zleceń odwołanych
  3. Opłaty zewnętrzne są naliczane na podstawie wartości transakcyjnej. Wartość transakcyjną oblicza się w następujący sposób: wartość nominalna pomnożona przez cenę w procentach i podzielona przez 100
  • Prowizje/opłaty są pobierane dla wszystkich rodzajów zleceń
  • Przy udzielaniu zlecenia pokazywane są zawsze całkowite opłaty transakcyjne, które są cenami końcowymi. Obejmują one opłaty pobierane przez giełdy i inne opłaty zewnętrzne
  • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia
   Przykład: Inwestor przekazuje zlecenie na 200 uncji, z czego udaje się zrealizować 100 uncji. Inwestor dostosowuje zlecenie, aby można było nabyć pozostałe 100 uncji, transakcja dochodzi do skutku. W takim przypadku minimalna opłata zostaje pobrana za obie realizacje po 100 uncji.

   Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia

  • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)

  Wskazówki odnośnie do handlu obligacjami w Hongkongu:
  Hongkong Stock Exchange (SEHK)
  Wszystkie produkty
  Opłata giełdowa0,005% wartości obrotu + 0,50 HKD za 1 transakcję
  Opłata rozliczeniowa0,002% wartości obrotu (min. 2,00 HKD)
  Opłaty skarbowe0,1% jest przekazywane na wykonanie transakcji na akcjach
  Opłata transakcyjna SFC0,0027% jest przekazywane na wykonanie transakcji na akcjach i warrantach
  table=bonds_hongkong;dbid=18;lang=pl_PL
  • Prowizje/opłaty są pobierane dla wszystkich rodzajów zleceń
  • Giełdowe opłaty transakcyjne, giełdowe taryfy transakcyjne, ryczałty realizacyjne CCASS oraz ryczałty depozytowe CCASS są uwzględnione w opłatach. Państwowe opłaty skarbowe (0,1%, zaokrąglone w górę do pełnej jednostki (1,00), dotyczy tylko akcji) oraz podatki od transakcji SFC (0,003%, dotyczy akcji i warrantów) przenoszone są bezpośrednio na klienta. Prosimy zapoznać się z informacjami zawartymi na wyciągu z rachunku

  • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia.
   Przykład: Inwestor przekazuje zlecenie odnośnie do obligacji o wartości nominalnej 20.000,00 USD, które zostaje wykonane na ponad 10.000,00 USD wartości nominalnej. Następnie inwestor dostosowuje trwające jeszcze zlecenia i otrzymuje realizację na pozostałe 10.000,00 USD wartości nominalnej. W takim przypadku za każde wykonanie na kwotę 10.000,00 EUR zostanie naliczona prowizja minimalna. Zlecenia, które przechodzą na następny dzień, do celów rozliczenia minimów na zlecenia traktowane są następnego dnia jak nowe zlecenia
  • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony (w zależności od danej usługi)
Przykładowe rozliczenia obligacji:

Wartość transakcji = nominał x cena w procentach ÷ 100

Przykładowe rozliczenie:

Wartość nominalna = 1.500,00 EUR
Cena = 106,62%
Wartość ogółem = 1.500,00 x 106,62 ÷ 100 = 1.599,30 EUR

Prowizja 0,25% = 1.599,30 x 0,0025 = 3,99 EUR / jednak nie mniej niż 6,00 EUR

Prowizja: 6,00 EUR

Giełda pobiera dodatkowo opłatę w wysokości 2,00 EUR za każde zlecenie, które wykracza poza dopuszczony przez giełdę stosunek między zleceniem a wykonaniem, wynoszący 5:1. Stosunek ten uwzględnia zarówno nowe, jak i zmienione zamówienia, jednak nie uwzględnia zleceń odwołanych.

Przykładowe rozliczenie:

Inwestor składa cztery zlecenia, z których jedno zostaje zmienione. Następuje realizacja i zostaje pobrana opłata w wysokości 6,00 EUR. Rozliczenie nastąpi w następujący sposób:

4 zlecenia + 4 zmiany = 8 zleceń, przy 1 realizacji. Wynika z tego stosunek liczby zleceń do liczby realizacji jak 8:1. Różnica między stosunkiem 8:1 a dopuszczanym przez giełdę stosunkiem 5:1 wynosi 3 (8:1 - 5:1 = 3).

3 x 2,00 EUR = 6,00 EUR

Opłata giełdowa: 6,00 EUR

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu? W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Warranty i certyfikaty

Zapraszamy do kupna i sprzedaży dużego wyboru warrantów i certyfikatów za pośrednictwem Państwa rachunku w Agora direct. Mogą tu Państwo znaleźć produkty znaczących emitentów, takich jak Deutsche Bank, Commerzbank, Citibank i UBS. Możliwość obracania warrantami i certyfikatami różnych oferentów przy szczególnie niskich opłatach.

Ceny za kupno i sprzedaż warrantów i certyfikatów

Giełdy (kraje)Waluta obrotowaOpłaty za zleceniaMinimumCechy szczególne
Frankfurt (FWB)
euro0,12%6,00 EURhandel od g. 9.00 do g. 20.00 Börse Frankfurt Zertifikate AG - sprzedaż produktów w cenach regulowanych wydawanych przez banki lub innych emitentów, plus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Stuttgart (SWB)
euro0,12%6,00 EURhandel od g. 9.00 do g. 20.00 Börse Frankfurt Zertifikate AG - sprzedaż produktów w cenach regulowanych wydawanych przez banki lub innych emitentów, plus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Wielka Brytania
euro0,12%6,00 EURplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Belgia
euro0,12%6,00 EURplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Francja
euro0,12%6,00 EURplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Włochy
euro0,12%6,00 EURplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Holandia
euro0,12%6,00 EURplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Austria
euro0,12%6,00 EURplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Hiszpania
euro0,12%6,00 EURplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
USA
euro0,12%6,00 EURplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
USA
dolar USA0,019 USD6,00 USDplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Kanada
euro0,12%6,00 EURplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Kanada
dolar kanadyjski0,09%6,00 CADplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Hongkong
dolar Hongkong0,12%20,00 HKDplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
Australia
dolar australijski0,12%10,00 AUDplus wszelkie opłaty giełdowe, rozliczeniowe, regulacyjne
table=warrants_certificates;dbid=18;lang=pl_PL

Kontakt Ważne informacje Krajowe zasady i opłaty giełdowe Przykładowe rozliczenie Zapytanie o produkt

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Ważne informacje na temat następujących klas produktów

Produkty, które są przedmiotem obrotu na giełdach Börsen Frankfurt Zertifikate AG i Euwax, a także na Börse Stuttgart AG, dzielą się na dwie klasy: produkty inwestycyjne i produkty lewarowane.

Z obiema klasami produktów wiąże się pewien zasadniczy problem, niosą one ze sobą także daleko idące ryzyko. Kursy są ustalane przez pracowników działów sprzedaży banków/emitentów. Jesteśmy zdania, że prowadzi to bezwzględnie do konfliktu interesów gospodarczych na niekorzyść prywatnych inwestorów. I tak na przykład mamy do czynienia z dużą liczbą nadzwyczajnego zawieszenia obrotu: Giełda frankfurcka

Ponadto zwracamy uwagę na szczególne ryzyka związane z handlem takimi produktami. Te szczególne ryzyka wynikają z faktu, że produkty te w dużym stopniu podlegają grze interesów. I tak na przykład oto, co czytamy o produktach typu knock-out:

W celu pokrycia kosztów finansowania emitenta strike i knock-out przy takich papierach wartościowych o nieograniczonym czasie obrotu, są regularnie podwyższane lub obniżane, skutkiem czego wartość knock-outów przy niezmienionym kursie wartości bazowej rośnie lub maleje.

Może to także oznaczać, że bank emitujący lub inny emitent może zmienić warunki jednostronnie, na własną korzyść, podczas gdy wszelkie straty zawsze obciążają inwestorów. Jest to sprzeczne z zasadami uczciwego handlu. W tym miejscu pragniemy jednoznacznie zwrócić uwagę, że przed rozpoczęciem handlu tymi produktami należy dokładnie przeczytać prospekty emisyjne.

Oczywiście istnieją także szanse na zysk, ale naszym zdaniem nie pozostają one w wyważonym stosunku wobec ryzyk. Istnieje bardzo wysokie ryzyko straty.

Z tych przyczyn może się zdarzyć, że nie będą Państwo mogli handlować wszystkimi produktami przez swoje konto giełdowe. Możliwość wyłączenia jakiegoś produktu z obrotu pozostaje w gestii działu zarządzania ryzykiem i służy przede wszystkim ochronie klienta.

W kwestii poszczególnych produktów informacje można znaleźć na Jednocześnie w razie potrzeby możliwe jest także indywidualne udostępnianie możliwości handlu danym produktem. Aby to uczynić, prosimy o wiadomość przez nasz formularz kontaktowy, koniecznie z podaniem numeru SIN lub ISIN, albo po prostu o kontakt telefoniczny.

Przegląd klas obrotu dla produktów o cenach regulowanych: do wyszukiwarki produktów.

Produkty inwestycyjne Produkty lewarowane
Certyfikaty bonusoweWarranty
Certyfikaty dyskontoweKnock-Outs
Reverse convertible securitiesEgzotyczne warranty
Certyfikaty ekspresoweCappet warrant
Certyfikaty typu index/tracker
Certyfikaty ochrony kapitału
Kredytowe Skrypty Dłużne (CLN)
Certyfikaty typu sprint
Certyfikaty typu outperformance
ETC / ETN
Certyfikaty basket
Certyfikaty airbag
Certyfikaty alfa
Certyfikaty twin-win
Certyfikaty Protect-Outperformance
table=trading_categories;dbid=18;lang=pl_PL
Wskazówki odnośnie do handlu warrantami i certyfikatami:
 • Obowiązek zapłaty opłat handlowych pojawia się przy każdym zleceniu i przy każdym jego rodzaju.
 • Wskazane opłaty handlowe to ceny końcowe, są w nich zawarte wszystkie koszty giełdowe i inne koszty zewnętrzne, o ile nie są one wskazane odrębnie.
 • Podatek od wartości dodanej (VAT), niekiedy nazywany także podatkiem konsumpcyjnym lub podatkiem od towarów i usług, może zostać ewentualnie naliczony w zależności od danej usługi.
 • Zmiana zlecenia ujmowana jest jako wycofanie zlecenia oraz zastąpienie zlecenia istniejącego nowym zleceniem. Na niektórych giełdach może to oznaczać konieczność uiszczenia zapłaty minimalnej prowizji za zlecenie zmienione w taki sam sposób, jak w przypadku nowego zlecenia. Jeśli na przykład składają Państwo zlecenie na 5 000 warrantów i zlecenie na 1 500 warrantów zostało wykonane, a następnie zmieniają Państwo zlecenie, po czym następuje transakcja na pozostałe 3 500 warrantów, to konieczna będzie zapłata minimalnej stawki za oba zlecenia. Zlecenia niewykonane danego dnia przechodzą na następny i są traktowane jak nowe zlecenia, w celu rozliczenia minimów na zlecenia.
 • Prosimy pamiętać, że warranty, certyfikaty, a zwłaszcza certyfikaty knock-out, podlegają szczególnym zasadom i ryzykom handlowym. Jako klienci powinni się Państwo szczegółowo zapoznać z tymi produktami. W szczególności powinni Państwo koniecznie uwzględnić ryzyka. Za właściwości danego produktu zasadniczo zawsze odpowiada emitent. Agora direct już w tej chwili odrzuca wszelkie roszczenia z tego tytułu.
Przykład euro FWB:

10.000 certyfikatów po 0,50 EUR = 5 600 EUR kwota transakcji
= 5.000,00 EUR x 0,12% = tylko 6,00 EUR w opłatach handlowych

Opłaty za częściowe wykonanie zleceń – rozliczenie przykładowe:

Brak opłaty za częściowe wykonanie zlecenia w przypadku nabycia 2.000 warrantów w ramach jednego zlecenia jednego dnia giełdowego.

Wykonanie zlecenia:
500 sztuk w poniedziałek o g. 9.05
500 sztuk w poniedziałek o g. 11.30
500 sztuk w poniedziałek o g. 14.00
500 sztuk w poniedziałek o g. 16.30
Pojedyncza opłata za zlecenie.

Brak opłaty za częściowe wykonanie zlecenia w przypadku nabycia 2 000 warrantów w ramach jednego zlecenia w ciągu dwóch dni giełdowych.

Wykonanie zlecenia:
1.000 sztuk we wtorek o g. 16.00
1.000 sztuk w środę o g. 9.05
Dwukrotna opłata za zlecenie.

Życzą sobie Państwo informacji o koszcie transakcji dla wybranego produktu?W takim razie prosimy o kontakt mailowy za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Dane w czasie rzeczywistym a dane rynkowe

Zarówno prywatnym, jak i komercyjnym klientom giełdy oferują dane kursowe z dokładnością do jednej sekundy. Za tę usługę giełdy pobierają opłaty. Niektóre giełdy rozróżniają między inwestorami „profesjonalnymi” (inwestorami komercyjnymi i firmami) oraz „nieprofesjonalnymi” (prywatnymi) i pobierają od nich opłaty w różnej wysokości.

Nie ma to żadnego znaczenia dla szybkości podawania danych i ich jakości, a jedynie dla wysokości opłaty. Prywatni użytkownicy mogą liczyć na bardzo istotne zniżki.

Opłaty giełdowe Agora direct przerzuca w pierwotnej wysokości na klientów. Dlatego proponujemy skorzystanie z nadzwyczaj korzystnej oferty za kursy giełdowe w czasie rzeczywistym, np. dla wszystkich giełd w USA za jedyne 10 USD miesięcznie, z możliwością polecenia zapłaty.

Ceny dla inwestorów profesjonalnych i nieprofesjonalnych

KrajRegion/giełdaOpłata miesięczna dla użytkowników indywidualnychOpłata miesięczna dla firm
Legenda
Vermilion * FREE TRIAL
Vermilion Research is a leading equity research firm serving institutional buy-side clients around the globe. Vermilion’s action-oriented research provides professional investors with an in-depth technical analysis of equity market drivers enabling users to make intelligent investment decisions. Products are based on their proprietary methodology for constructing, tracking, and ranking sectors, industry groups, and stocks.
Vermilion Booster Shots
Vermilion Compass
Vermilion International Compass
Vermilion ETF Pathfinder
Vermilion Short Shots
Wall Street * FREE TRIAL
Wall Street Horizon Inc, provides data on calendar-driven corporate events to the investment industry. It offers data feeds of corporate calendar dates including earnings releases, conference calls, ex-dividend dates, investor conferences, and more.
Wall Street Horizon Online Application, Enchilada
Wall Street Horizon Corporate Event Data Feeds
WaveStructure * FREE TRIAL
WaveStructure provides a clear and unbiased view of markets while identifying high probability opportunities for limited risk entries. Professional services issue daily Elliot Wave and Action Reaction line analysis covering a wide range of markets. WaveStructure uses a proprietary computer based Elliot Wave system that applies a single unified set of rules and conditions to the analytical process, reducing human input and eliminating the possibility of bias.
Websim * FREE TRIAL
Websim is a division of Intermonte Sim and provides retail investors with news and analysis services on Italian listed companies. They provide a Fundamental Analysis report with recommendations and up to date target prices, and their Technical Analysis Strategies on various time horizons, including intraday strategies.
Websim Premium News
Websim Italian Equity Research
Wright-First * FREE TRIAL
Wright FIRST investment research service provides tools for portfolio management and includes proprietary Wright Quality Rating for each company, Investment Commentaries, extensive economic and securities markets Chart Files, and Special Report for over 38,000 of the leading companies in 69 countries. The Wright FIRST investment research Chart File provides an extensive resource with insightful graphs and tables that can be included in client account review presentation.
XTF * FREE TRIAL
XTF, Inc provides exchange traded fund (ETF) ratings, research, and investment decision support tools to retail investors and financial institutions worldwide. The company’s proprietary trading methodology covers the US listed ETFs and exchange traded notes (ETN) representing the US Exchange traded products marketplace.
Separate Data Services
CUSIP Service
#market-data-fees
Global
IBKR Forex /Pro
IBKR FX
Index CFD
UK Physical Metals and Commodities
North America
United States
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle 1, 2, 3, 4
Professional US Securities Snapshot Bundle 1, 6
US Futures Value PLUS Bundle 5
US Equity and Options Add-On Streaming Bundle 26,27
Bond Ratings (Corporates and Municipals) 12
Cboe BZX Depth of Book 13
Cboe Streaming Market Indexes
CBOT Real-Time Depth of Book (L2) 3
CFE Enhanced Top of Book (L1)
CFE Enhanced with Depth of Book (L2)
CME Real-Time Depth of Book (L2) 3
CME S&P Indexes
COMEX Real-Time Depth of Book (L2) 3
Dow Jones Global Indices
ICE Futures U.S. (NYBOT) 11
ISE Options Depth of Book (L2)
NASDAQ BX TotalView (L2) 13
NASDAQ Global Index Data Service
NASDAQ Options Market Depth of Book (L2)
NASDAQ TotalView-OpenView Bundled 13
NASDAQ TotalView-OpenView EDS 22
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) - Billed by the NYSE
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) - Billed by Interactive Brokers
AMEX (Network B/CTA) Top of Book (L1)
NASDAQ (Network C/UTP) Top of Book (L1)
Global OTC Equities(L2)
Global OTC and OTC Markets
NYMEX Real-Time Depth of Book (L2) 10
NYSE AMEX Options Depth of Book (L2)
NYSE Arca Options Depth of Book (L2)
NYSE Arca Order Imbalances
NYSE ArcaBook Depth of Book (L2) 13
NYSE Global Index Feed
NYSE MKT Order Imbalances
NYSE OpenBook Depth of Book (L2) 13
NYSE Order Imbalances
OCX Data (OneChicago SSF) 14
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) 15
OTC Markets Top of Book (L1) 23
OTC Markets Depth of Book (L2) 23
RussellTick Indices Real-Time
TRACE (BTDS) Corporate Bond Data
US Mutual Funds
US Bond Real-Time Data 12
Canada
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Top of Book (L1) (Non-Canadian Residents Only)
Toronto Stock Exchange Top of Book (L1) (Canadian Residents Only)
Toronto Market by Price Depth of Book (L2) 18
TSX Venture Exchange Top of Book (L1) (Canadian Residents Only)
TSX Venture Market by Price Depth of Book (L2) 19
Montreal Exchange Top of Book (L1) (CDE)
Montreal Exchange Depth of Book (L2) (CDE)
Mexico
Mexican Derivatives Exchange Top of Book (L1)
Mexican Stock Exchange Top of Book (L1)
Sample Market Data Subscriptions
AMEX-, ARCA-, BATS-listed top-of-order book (NBBO) streaming quotes
NASDAQ-listed (ex: MSFT) top-of-order book (NBBO) streaming quotes
NYSE-listed (ex: IBM) top-of-order book (NBBO) streaming quotes
Europe
EuroNext (Belgium, France, Netherlands, Portugal)
Euronext All Indices Real-Time Data
Euronext Cash Top of Book (L1)
Euronext Cash Depth of Book (L2)
Euronext Commodity Derivatives Depth of Book (L2)
Euronext Currency Derivatives Depth of Book (L2)
Euronext Data Bundle - Level I (Stocks Depth of Book (L2) - Equity Derivatives Top of Book (L1) )
Euronext Data Bundle - Level II (Stocks Depth of Book (L2) - Equity and Index Derivatives Depth of Book (L2) )
Euronext Equity and Index Derivatives - Depth of Book (L2)
Austria
Vienna Stock Exchange Indices
Vienna Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1)
Vienna Stock Exchange Cash Market - Depth of Book (L2)
Vienna Stock Exchange - Top of Book (L1) + Indices
Vienna Stock Exchange - Depth of Book (L2) + Indices
Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania)
Baltic Equity Top of Book (L1)
Baltic Equity Depth of Book (L2)
Czech Republic
Prague Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1)
Prague Stock Exchange Cash Market Depth of Book (L2)
Germany
Deutsche Boerse Indices & Xetra ETFs
Eurex Retail Europe
Eurex Core Top of Book (L1) 3
Eurex Core Top of Book (L2) 4
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Top of Book (L1)
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Depth of Book (L2) (1)
STOXX© Index Data Real-Time
Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB)
Hungary
Budapest Stock Exchange (L2)
Israel
Tel Aviv Stock Exchange (L2)
Italy
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Depth of Book (L2)
Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
Nordic Derivatives Top of Book (L1) 6
Nordic Derivatives Depth of Book (L2) 6
Nordic Equity Top of Book (L1) 6
Nordic Equity Depth of Book (L2) 6
Oslo Bors Top of Book (L1)
Oslo Bors Depth of Book (L2)
Turquoise Derivatives (Nordic)
Other European Exchanges
European (BATS/Chi-X) Equities Depth of Book (L2) 2, 6
Turquoise ECNs Level 1
Turquoise ECNs Level 2
Poland
Warsaw Stock Exchange (L1)
Warsaw Stock Exchange (L2)
Spain
Bolsa de Madrid Top of Book Plus (L1)
Bolsa de Madrid Depth of Book (L2)
IBEX and LATIBEX Indices
BME (MEFF) Top of Book (L1)
BME (MEFF) Depth of Book (L2)
Switzerland
SIX Structured Basic Access
SIX Structured Advanced Access
SIX Swiss Exchange Top of Book (L1)
SIX Swiss Exchange Depth of Book (L2)
United Kingdom
ICE Futures E.U. - Commodities (IPE) 5
ICE Futures E.U. - Financials (LIFFE) 5
London Metal Exchange
LSE International Top of Book (L1)
LSE UK Top of Book (L1)
Asia-Pacific
Australia
ASX Total Depth of Book (L2)
Chi-X Australia 2
ASX24 Commodities and Futures Depth of Book (L2)
China
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) 3, 8
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot via HKEx Alternative Display 3, 8
Shanghai Stock Exchange Top of Book (L1) (non-Mainland China residents) 4, 6
Shanghai Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) 4
Shanghai Stock Exchange Depth of Book (L2) (non-Mainland China residents) 5, 6
Shanghai Stock Exchange Levels 1 & 2 (Mainland China residents) 5, 7
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) 3, 8
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot via HKEx Alternative Display 4
Shenzhen Stock Exchange Top of Book (L1) (non-Mainland China residents) 4, 6
Shenzhen Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) 4
Shenzhen Stock Exchange (Mainland China residents) 5, 7
Hong Kong
Hang Seng Indexes
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Top of Book (L1)
Hong Kong Derivatives (Fut) Depth of Book (L2)
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Top of Book (L1)
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Depth of Book (L2)
India
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Top of Book (L1) 10
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Depth of Book (L2) 10
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Top of Book (L1) 10
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Depth of Book (L2) 10
Japan
Chi-X
Osaka Exchange Top of Book (L1) 1
Osaka Exchange Depth of Book (L2) 1
Tokyo Stock Exchange Top of Book (L1)
Singapore
Singapore Exchange (SGX) - Derivatives Top of Book (L1)
Singapore Exchange (SGX) - Stocks Top of Book (L1)
South Korea
Korea Stock Exchange Depth of Book L2
Africa
South Africa
Johannesburg Stock Exchange
table=realtime_common;dbid=18;lang=pl_PL

Kontakt Usługi informacyjne Wskazówka

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

KrajRegion/giełdaOpłata miesięczna dla użytkowników indywidualnychOpłata miesięczna dla firm

Platforma informacyjna IBIS

Platforma Informacyjna Interactive Brokers (IBIS) umożliwia subskrypcję danych rynkowych i bieżących informacji. Stanowi ona dodatek do \ systemu TWS. \T Naszym klientom udostępniamy także oddzielne usługi danych.

Platforma informacyjna IBISPlatforma informacyjna IBISDARMOWEDARMOWE
Free Research and News Services
24/x724/7 Wall Street
Insightful Analysis and Commentary for U.S. and Global Equity Investors. Publishes articles on stock, sector news and market commentary to financial analysis and industry research.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
AccessWire AccessWire
Generates quality engagement with real-time analytics to improve visibility and expand an investor’s understanding. It also delivers custom data-feeds on private/public companies, global exchanges, data providers & news aggregators, and financial sites & news agencies.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Alexandria Research Alexandria Contextual Text AnalyticsTM Engine (ACTATM) news sentiment scores Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
AltaVista Research AltaVista Research ETF Tear Sheet Pro plus ETF Hedge and Alternative Finders Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Benzinga
A real-time browser-based newsfeed with pre/post market earning reports and ratings coverage gathered from hundreds of research firms. The CryptoCurrency Newswire allows access to headlines & articles that cover cryptocurrency content, major coins, blockchain ETF coverage and daily pricing updates.
Benzinga Crypto NewsDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Benzinga ProDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Briefing.com Briefing.com General Market Columns & Analyst ActionsDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
capitalise CapitaliseDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Dow Jones Dow Jones North American Briefing & Top News Today newsletters
A service for active retail traders focused on equities markets. Real-time coverage of corporate actions in the region as well as major large caps globally. Provides high level coverage of major stock market events and economic indicators, with as many as 3500 stories per day.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Econoday Econoday
Provides unbiased, jargon-free, market-focused analysis written by a team of senior economists. Data includes the prior release, revision to the prior release, consensus, and actual data. Consensus is proprietary and actively managed to ensure optimum results from the forecasts submitted by economists around the world who participate in Econoday’s survey. Key events are ranked to make sure investors know which event matters most to the market. Notifications include the release of economic indicators, central bank announcements/minutes, as well as unscheduled market-moving events. Daily and weekly articles broaden the coverage to include market activity generally, such as updates on stocks, bonds and currencies.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Edison Edison
Provides insightful research on a company’s business model, financial forecast, equity valuation and key sensitivities. The firm delivers research for improving visibility and increasing investor understanding of all the companies.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
EstimizeEstimize
Estimize is a crowdsourced financial estimates platform offering a true view of market expectations on 2100+ stocks. Equity fundamental and economic estimates crowdsourced from buy side, independent and amateur analysts.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
ETFguide ETFguide
Technical Forecast, Weekly ETF picks, and flagship Profit Strategy Newsletter. A global examination of every major ETF category including stocks, bonds, real estate, commodities and currencies is provided.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Event SharesEvent Shares
EventShares believes legislation and government regulation can be leading investment indicators. EventShares analyses the political news and provides insight for long term investment opportunities.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
IB Market SignalsIB Market Signals
Scans market irregularities for price and volumes and generates market signal alert.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
IBKR Quant IBKR Quant
The IBKR Quant Blog serves quantitative professionals who have an interest in programming.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
IBKR Traders' Insight IBKR Traders' Insight
Combines market commentary from IBG traders, global exchanges, and other market veterans into one forum.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Market Realist Market Realist
Company publishes research in the areas of earning reports, Wall Street ratings, price movement observations, mergers/acquisitions and event driven, company news and insight/analysis, industry and company overview, fund analysis and macroeconomic analysis.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Social SentimentSocial Sentiment
Determines the sentiment of a news or information and alerts users of its potential impact.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Morningstar Morningstar Equity OwnershipDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
New Constructs
New Constructs Reports on Stocks, ETFs and Mutual FundsDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
RealVision Real Vision The Edge
Instead of being driven by incessant headlines, tickers and clickbait, The Edge is a feast of insight, deep-dive thinking, story-telling and analysis. The programming is diverse, engaging and fresh and will attract anyone interested in finance. It has broad appeal, but is skewed towards Millennials and Generation X. Shows are made up from the content on Real Vision's premium channel. It includes deep-dive financial analysis, long-form interviews with investment legends and actionable trade ideas. Plus a unique format for a weekly financial news show called "This Actually Matters" (Real Vision's collaboration with Yahoo Finance); a shorter weekly show called "20/20" offering deep insights about the biggest themes in the markets and an incredibly valuable series of new formats that open up Real Vision's vault to a whole new set of viewers (shows such as "How I Got My Start in Finance", "Rags and Riches", "Creators of Crypto" and more). Real Vision The Edge is only available on mobile platforms.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
RedSky Markets RedSky News feed
Redsky Markets a data analytics company that has developed a proprietary software language allowing for rapid queries of large data set. Redsky provides real time alerts via text message RSS feed on mobile app.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Seeking Alpha
Stock market insights & financial analysis. Provides research articles covering broad range of stocks, ETS and investment strategies. Insights are provided by buy side investors and industry expert
Seeking AlphaDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Seeking Alpha Earnings Call TranscriptsDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Streetinsider StreetInsider.com Top News and Analyst ActionsDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
StockTwits
Real-time financial communications platform for financial and investing community. StockTwits offers low latency streams through consumer facing application as well as raw, structured data.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWE for Active AccountsDARMOWE for Active Accounts
TalkMarkets News
Provides investment ideas according to one’s interest, preferences, and level of investment sophistication influence.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
TipRanks
Evaluates public stock recommendation made by financial analysis and financial bloggers.
Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
The Motley FoolThe Motley FoolDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Thomson Reuters
Thomson Reuters Global Financial Market NewsDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Thomson Reuters News (English plus 10 other languages)Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Thomson Reuters Stockreports+Darmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Thomson Reuters StreetEvents CalendarsDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Thomson Reuters Worldwide FundamentalsDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
ValuEngine * FREE TRIAL
ValuEngine provides individual stock valuation and forecasting reports on over 4,000 US stocks and over 1200 Canadian stocks. The ratings and forecast report incorporates the outputs from all of their proprietary models and includes a valuation overview, rating, fail value assessment, return forecasts, market ratio-based valuations, comparable stock analysis, and complete company financials
ValuEngineDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
ValuEngine Report Pro - ChineseDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE
Zacks Investment Research Zacks Investment ResearchDarmowe usługi informacyjneDARMOWEDARMOWE

Usługi danych: pakiet informacyjny

Pakiet informacyjny dla każdego regionu zawiera:

 • Reuters Worldwide Fundamentals – podstawowe informacje o sytuacji finansowej spółek z całego świata, przygotowane przez agencję Reuters
 • Reuters StreetEvents Calendars – informacje o wydarzeniach korporacyjnych
 • Region Specific Dow Jones Trader News – wskaźniki notowań Dow Jones dedykowane poszczególnym regionom
 • MT Newswires
  (tylko dla klientów profesjonalnych o zasięgu globalnym i klientów profesjonalnych z Ameryki Płn.)
 • The Fly
  (tylko dla klientów profesjonalnych o zasięgu globalnym i klientów profesjonalnych z Ameryki Płn.)
 • Briefing.com
  (tylko dla klientów profesjonalnych o zasięgu globalnym i klientów profesjonalnych z Ameryki Płn.)
 • Recognia więcej informacji
Global (includes all three regions)Usługi danych: pakiet informacyjnyUSD 55,00USD 155,00
Ameryka PółnocnaUsługi danych: pakiet informacyjnyUSD 33,00USD 105,00
EuropaUsługi danych: pakiet informacyjnyUSD 22,00USD 65,00
Region Azji i PacyfikuUsługi danych: pakiet informacyjnyUSD 22,00USD 55,00

Premium Newswires

Kliknij na logo, aby dowiedzieć się więcej o dostawcy informacji i pobrać przykładowy raport.

Alliance News* FREE TRIAL
Alliance News covers many London-listed companies, including AIM stocks and investment trusts, as well as top UK global economic, political, and general news. This market coverage informs investors which stocks are moving, which are about to move, and why.
Premium NewswiresUSD 25,00USD 25,00
Benzinga * FREE TRIAL
Benzinga Pro
API Access: Select this subscription to access the Benzinga Pro news feed via the Trader Workstation API.
Premium NewswiresUSD 35,00USD 250,00
Briefing.com * FREE TRIAL
A sampling of the more active content found on Briefing.com website subscription services. Includes: Stock Market Update, Story Stocks, Economic Calendar, Up/Downgrades, Splits Calendar, IPO Calendar, Daily Sector Wrap, Tech Stocks, Rate Brief, and Fed Brief. Keeps investors fully informed on portfolios and the markets in general.
Briefing in PlayPremium NewswiresUSD 34,20USD 34,20
Briefing in Play PlusPremium NewswiresUSD 55,80USD 55,80
Briefing TraderPremium NewswiresUSD 320,00USD 320,00
Dow Jones * FREE TRIAL
A service for active retail traders focused on equities markets. Real-time coverage of corporate actions in the region as well as major large caps globally. Provides high level coverage of major stock market events and economic indicators, with as many as 3500 stories per day.
Dow Jones News Service: North AmericaPremium NewswiresUSD 115,00USD 115,00
Dow Jones Institutional News: GlobalPremium NewswiresUSD 214,00USD 214,00
Dow Jones Real-Time News: Global
(Czas rzeczywisty)
Premium NewswiresUSD 55,00Nie dotyczy
Dow Jones Real-Time News: North America
(Czas rzeczywisty)
Premium NewswiresUSD 30,00Nie dotyczy
Dow Jones Real-Time News: Europe
(Czas rzeczywisty)
Premium NewswiresUSD 30,00Nie dotyczy
Dow Jones Real-Time News: Asia-Pacific
(Czas rzeczywisty)
Premium NewswiresUSD 30,00Nie dotyczy
The Fly * FREE TRIAL
The Fly is a leading digital publisher of real-time financial news. The Fly financial market experts understand that news impacting stock prices can originate from anywhere, at any time. The team scours all sources of company news, from mainstream to cutting edge, then filters out the noise to deliver short-form stories consisting of only market moving content.
The Fly
No API Access
Premium NewswiresUSD 21,00USD 21,00
The Fly
API Access: Select this subscription to access The Fly news feed via the Trader Workstation API.
Premium NewswiresUSD 600,00USD 600,00
MT Newswires * FREE TRIAL
Used by most of the largest bank and asset management firms. With up-to-the minute coverage of equities (US and Canada), commodities, options, bonds, FX and all global economic events. Live Briefs PRO is produced by MT Newswire’s experienced staff of economists, financial journalists, and editors delivering clients with a zero noise source of original, multi-asset class real-time news.
MT Newswires "Live Briefs Pro" - North America
No API Access
Premium NewswiresUSD 50,00USD 50,00
MT Newswires "Live Briefs Pro" - GlobalPremium NewswiresUSD 65,00USD 65,00
US Press Releases* FREE TRIALPremium NewswiresUSD 5,00USD 5,00
Street Account * FREE TRIAL
With real-time, distilled market-moving information, FactSet StreetAccount gives investors instant access to crucial intelligence about the companies and markets of interest. Comprehensive US and European company coverage. Around-the-clock market summaries of US, European and Asian markets including overnight summaries, pre-market futures trading updates and sector highlights.
Premium NewswiresUSD 315,00USD 315,00
Streetinsider * FREE TRIAL
StreetInsider gives members an “inside” look at Wall Street, providing access information once only available to Wall Street elite. Streetinsider Premium offers members a hard hitting, market moving news feed that weeds out non-actionable items. Some key trading categories covered include: M&A, hedge fund news, analyst rating action, comments, FDA news, Trader Talk, Rumours, and Momentum movers to name a few.
Premium NewswiresUSD 49,00USD 49,00

Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)

Kliknij na logo, aby dowiedzieć się więcej o dostawcy informacji i pobrać przykładowy raport.

Accern * FREE TRIAL
Accern provides a real-time AI platform that notifies investors of early stock-related stories from 300 million public news, blogs, financial documents, and social media sites. Stories available include over 8,000 U.S. public equities spanning 1,000 financial events and monitored in real-time. The API uses sophisticated news filters, allowing investors access to stories based on preferences by sentiment, impact, exposure, and reliability.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 499,00
USD 499,00
Asbury * FREE TRIAL
Asbury Research provides investors with a forward looking, strategic forecast of the US financial landscape 1-2 quarters out. Their focus is on the US stock market and market sectors, US interest rates, the US Dollar, and economically influential commodities like gold, crude oil, and copper.
The Asbury Research Keys to This Week - US Stock Market and Weekly Wrap-UpCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 125,00USD 125,00
The Asbury Research Monthly Investment CompassCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 50,00USD 50,00
Argus * FREE TRIAL
Argus research offerings include easy-to-understand and presentation-ready fundamentals and company analyst reports. They offer a daily market digest, market update, market watch, and market movers’ reports, which provide timely trading ideas and market economic commentary. The six-point Argus fundamental approach is applied to generate buy/sell/hold ratings, earning estimates and an investment thesis for the companies in their universe.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 25,00USD 50,00
Bespoke Weather Services * FREE TRIAL
Bespoke Weather ServicesCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 50,00USD 50,00
Bespoke Weather Services PremiumCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 100,00USD 100,00
Bespoke Weather Services TraderCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 200,00USD 200,00
Bullseye * FREE TRIAL
Bullseye Brief presents three thematic, actionable investment ideas every other week. On the off-weeks, Bullseye sends a Sunday night roadmap for the week ahead, as well as a midweek podcast with insight from some of the most respected money managers on Wall Street. Bullseye looks for companies with a compelling fundamental story, data which supports his thesis, and a newsy hook which makes people lean in.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 90,00USD 90,00
ChartSmarter * FREE TRIAL
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 99,00USD 99,00
CressCap * FREE TRIAL
CressCap Investment Research provides investment analytics, research, and idea generation for Institutional Investors and Financial Advisors on thousands of securities globally across multiple asset classes updated on a daily basis. The firm produces detailed research reports, buy and sell recommendations, and tools to create and monitor security portfolios.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 500,00USD 500,00
EOTPRO * FREE TRIAL
EOTPRO Development Inc. uses machine learning to create market returns forecasts. The machine intelligence model is designed to use proprietary news alerts and displays ahead of web content, creating a potential window of opportunity. They focus on predicting intraday trading signals in time frame from 5 minutes to 4 hours. These time frames make us less susceptible to HFT and shields us against overnight risk.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 250,00USD 250,00
Economatica * FREE TRIAL
Economatica specializes in handling financial information. Their SaaS based investment research platform rapidly organizes and systemizes data for all company stocks, ADRs, and ETFs listed on the major US exchanges. Economatica provides the information investors need to make better investment decision with a cloud-based platform that helps analyse securities and portfolios with the flexibility to meet an investors unique needs. These user-friendly tools allow investors to extract value from essential financial information and achieve the best investment results.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 275,00USD 550,00
Enodo* FREE TRIAL
Enodo - China News That MattersCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 30,00USD 30,00
EventVestor * FREE TRIAL
EventVestor provides accurate, timely, and actionable events data, events calendar, and event-driven insights powered by over one million market moving events and 10-years of historical data. The database also contains quant algorithms, event-driven strategies, and corporate intelligence.
Event-Driven Alpha AlertsCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 49,50USD 137,50
Corporate Events CalendarsCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 49,50USD 137,50
Corporate Conference CalendarsCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 22,00USD 77,00
Fibocall* FREE TRIAL
The FibocallCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 99,00USD 99,00
FinGraphs * FREE TRIAL
FinGraphs shows trends, price targets, and risk for end of day or intraday trading on forex, stocks, CFDs, and ETFs. FinGraphs focusses on the essentials of any technical analysis decision making process. It allows users to instantly assess potential trends, possible price target zones and risk levels.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 42,00USD 42,00
Gimme Credit * FREE TRIAL
GimmeCredit provides corporate bond research services for credit market investors and traders worldwide. The company offers research reports that provide recommendations based on the research of credit quality, capital structure, valuation and market prices, intraday comments, which provides analysis of the implications of events and market activities; and credit scores, which are forward looking quantitative indicators for companies.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 100,00USD 100,00
Guosen * FREE TRIAL
Guosen securities provides comprehensive China A-share coverages on a daily basis such as macro-economic updates, investment strategy, sector analysis, individual securities coverages, fixed income reports, and financial engineering research, etc.
Guosen Chinese Research CompleteCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 27,50USD 137,50
Guosen Chinese Research LiteCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 11,00USD 55,00
Hammerstone Markets * FREE TRIAL
Hammerstone has levered its collective knowledge of the financial industry to create a financial media product that allows its subscribers to gain an edge against the market. Hammerstone market feeds, is an instant message stream for traders, providing subscribers with up-to-the-minute breaking news headlines and an analysis of the factors that drive the market.
Hammerstone ReportCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 38,50USD 38,50
Hammerstone Markets FeedCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 82,50USD 82,50
Hedgeye * FREE TRIAL
Focused exclusively on generating and delivering thoughtful investment ideas, the firm combines a quantitative, bottom-up approach with macro-analysis and an emphasis on timing. Daily stock and ETF buy/sell signals triggered by Hedgeye CEO Keith McCullough throughout the trading day, combing his quantitative model with the research analysts’ best stock ideas.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 54,95USD 54,95
Hightower Report * FREE TRIAL
Individual traders, brokers, and managers look to the Hightower Report to help them navigate today’s complex markets. Their morning commentary provides concise, fundamental analysis on all the major market segments, including grains, livestock, financial markets, metals, energy, and soft commodities. Also includes a weekly market letter released Friday afternoons for up-to-date ideas and strategies to start the next trading week.
Hightower Report Daily Energy CommentCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 35,00USD 35,00
Hightower Report Daily Financials CommentCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 35,00USD 35,00
Hightower Report Daily Grains CommentCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 35,00USD 35,00
Hightower Report Daily Livestock CommentCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 35,00USD 35,00
Hightower Report Daily Metals CommentCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 35,00USD 35,00
Hightower Report Daily Soft Commodities CommentCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 35,00USD 35,00
Hightower Report Daily PackageCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 75,00USD 75,00
Hightower Report Weekly Report Market LetterCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 25,00USD 25,00
Intrinio * FREE TRIAL
Intrinio uses machine learning and rules based algorithms to collect financial data, cleaning and standardizing data sets that may be difficult for investors to analyse. Intrinio provides four major data feeds, US Public Company Financials, US Insider Transaction & Ownership, US Institutional Holdings, and US & Global Economics.
Intrinio (P)Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 100,00USD 100,00
J Capital Research * FREE TRIALCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 50,00USD 50,00.
MarketEdge * FREE TRIAL
The Market Edge Technician report provides in-depth analysis on over 3,600 stocks. Updated daily, the research looks at short and intermediate term strengths and weaknesses and provides specific, actionable recommendations. A Calendar of Technical Events alerts investors to changes in pertinent technical indicators.
MarketEdge NPCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 9,45USD 12,15
MarketEdge Point & Figure Breakouts and Early AlertsCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 10,00USD 10,00
MarketGrader * FREE TRIAL
MarketGrader offers independent, fundamental research on 6000 North American equities. Their quantitative research system grades each company across 24 fundamental metrics across four core categories: growth, value, profitability, and cash flow. The result is an overall grade between 0-100 and an objective Buy, Hold, or Sell rating focused on each company’s potential for long-term capital appreciation.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 28,00USD 28,00
MarketLife * FREE TRIAL
MarketLife PlusCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 20,00USD 20,00
MarketLife PremiumCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 147,75USD 147,75
MRP - McAlinden Investment Themes * FREE TRIAL
McAlinden Research Products (MRP) provides independent investment strategy research to investors worldwide. The firm’s mission is to identify alpha-generating investment themes early in their unfolding. On a daily basis MRP scans hundreds of data and news sources looking for disruptive events that are unfolding around the world and compiles the most investment-relevant information into a Daily Intelligence Briefing report.
McAlinden Research ProductsCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 135,00USD 337,50
Morningstar * FREE TRIAL
Morningstar Equity provides a 1 to 5 star rating based on their analysts ‘fair value estimate’ of how much a company’s business is worth per share. Morningstar ETF evaluates the opportunity of ETFs to build more efficient portfolios (‘Portfolio Builders’) and the potential to beat the market (‘Market Beaters’). Morningstar Corporate Rating measures the ability of a firm to satisfy its debt and debt-like obligations.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 14,18USD 35,00
Nautilus * FREE TRIAL
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 250,00USD 834,00
New Constructs
New Constructs, LLC is an equity research firm specializing in quality-of-earnings, forensic accounting, and discounted cash flow valuation analyses for public companies. The firm provides ratings on company stocks, ETFs, and mutual funds. The firm provides the most attractive and most dangerous stocks report including stocks to buy in large-cap and small-cap range.
New Constructs - Unlimited Research and AlertsCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 499,00USD 499,00
ENSO * FREE TRIAL
Enso is a leading hedge fund service provider offering clients the ability to use critical business insights to become more competitive while strengthening their brokers’ relationships. ENSO’s suite of intuitive, data-driven tools enhances potential risk and operational transparency and improves transactional efficiency, allowing multi-prime hedge funds and asset managers to optimize structural and variable costs.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 95,00USD 95,00
OTR Global
OTR Global provides ongoing marketplace research services for institutional investors across various sectors in the United States and internationally. The company offers syndicates and custom research services, including research reports, snapshots, conferences, and field forces; trading services in the areas of electronic single/basket stock trading and portfolio monitoring.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)Available Upon Request
Available Upon Request
PropThink* FREE TRIAL
PropThink is a leading online destination of retail and institutional investors seeking actionable analysis of publicly-traded, emerging growth companies in the healthcare sector. PropThink provides specific long and short trading ideas to investors in the healthcare and life sciences sectors and identifies and analyses technically complicated companies and equities that are grossly over-or under-valued.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 99,00USD 99,00
Rareview Macro * FREE TRIAL
Sight Beyond Sight® is a global macro trading newsletter written daily by Neil Azous. With close to two decades of institutional experience across asset classes, Neil interprets the day-to-day economic, policy and strategy developments and provides actionable trading ideas for investors. Four publications are produced a week.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 200,00USD 200,00
RealVision * FREE TRIAL
Real Vision TV is financial television for smart investors. It offers video-on-demand with unique peer-to-peer conversations between leading industry figures. The long-form content approach results in a high level discussion with deep industry insights.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 15,00USD 15,00
Sadif Analytics * FREE TRIAL
SADIF is an independent research firm providing unbiased and conflict-free rating updates and quarterly equity research on more than 20000 companies worldwide. Recommendations are based on fundamental financial analysis complemented by technical inputs. The service is a comprehensive tool for analysis and development of actionable investment ideas.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 9,00USD 15,00
Sentieo * FREE TRIAL
Sentieo is familiar with the challenge of gathering information to find key data points that have the potential to make or break an investment thesis. With new datasets appearing daily, the job of an investor continues to grow more challenging and complex. Sentieo is a financial data platform underpinned by search technology. Sentieo overlays search, collaboration, and automation on key aspects of an analyst’s workflow so that investors spend less time searching and more time analysing.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 500,00USD 500,00
Sentieo * FREE TRIAL
The Sevens Report tries to combat information overload faced by financial professionals and self-directed investors daily, and provide one document that offers comprehensive coverage of all asset classes. The report is modelled after morning trading notes that are the staple of virtually every institutional trading desk in the world. Sevens Report was created to provide advisors with an independent analyst to communicate with them daily at 7AM and quickly identify potential risk and opportunities for Stocks, Bonds, Currencies and Commodities.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 65,00USD 65,00
Simpler Options * FREE TRIAL
Combo WaveCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 50,00USD 50,00
Porsche DotsCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 50,00USD 50,00
TTM SqueezeCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 50,00USD 50,00
Wave A/B/CCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 50,00USD 50,00
SlingShot Insights * FREE TRIAL
Slingshot Insights is an expert network and management access company focused on healthcare and biotech space. Slingshot Insights focuses on fulfilling specific interview requests for investors on stocks and records and transcribes telephone interviews.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 725,00USD 725,00
StockPulse * FREE TRIAL
StockPulse Pusle Picks AsiaCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 60,00USD 120,00
StockPulse Pusle Picks EuropeCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 60,00USD 120,00
StockPulse Pusle Picks GlobalCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 150,00USD 300,00
StockPulse Pusle Picks North AmericaCeny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 60,00USD 120,00
TheStreet Ratings * FREE TRIAL
TheStreet Ratings is TheStreet's award-winning quantitative equity rating service and it will put an investor’s portfolio through the kind of tough scrutiny it must pass to succeed. With specific buy, hold, or sell recommendations for over 4,300 U.S. equities; each stock comes with a specific A through F score and a detailed up-to-date five-page research report.
Ceny subskrypcji A La Carte (dopasowanej do potrzeb klienta)USD 9,98USD 9,98
Legenda
Vermilion * FREE TRIAL
Vermilion Research is a leading equity research firm serving institutional buy-side clients around the globe. Vermilion’s action-oriented research provides professional investors with an in-depth technical analysis of equity market drivers enabling users to make intelligent investment decisions. Products are based on their proprietary methodology for constructing, tracking, and ranking sectors, industry groups, and stocks.
Vermilion Booster Shots
Vermilion Compass
Vermilion International Compass
Vermilion ETF Pathfinder
Vermilion Short Shots
Wall Street * FREE TRIAL
Wall Street Horizon Inc, provides data on calendar-driven corporate events to the investment industry. It offers data feeds of corporate calendar dates including earnings releases, conference calls, ex-dividend dates, investor conferences, and more.
Wall Street Horizon Online Application, Enchilada
Wall Street Horizon Corporate Event Data Feeds
WaveStructure * FREE TRIAL
WaveStructure provides a clear and unbiased view of markets while identifying high probability opportunities for limited risk entries. Professional services issue daily Elliot Wave and Action Reaction line analysis covering a wide range of markets. WaveStructure uses a proprietary computer based Elliot Wave system that applies a single unified set of rules and conditions to the analytical process, reducing human input and eliminating the possibility of bias.
Websim * FREE TRIAL
Websim is a division of Intermonte Sim and provides retail investors with news and analysis services on Italian listed companies. They provide a Fundamental Analysis report with recommendations and up to date target prices, and their Technical Analysis Strategies on various time horizons, including intraday strategies.
Websim Premium News
Websim Italian Equity Research
Wright-First * FREE TRIAL
Wright FIRST investment research service provides tools for portfolio management and includes proprietary Wright Quality Rating for each company, Investment Commentaries, extensive economic and securities markets Chart Files, and Special Report for over 38,000 of the leading companies in 69 countries. The Wright FIRST investment research Chart File provides an extensive resource with insightful graphs and tables that can be included in client account review presentation.
XTF * FREE TRIAL
XTF, Inc provides exchange traded fund (ETF) ratings, research, and investment decision support tools to retail investors and financial institutions worldwide. The company’s proprietary trading methodology covers the US listed ETFs and exchange traded notes (ETN) representing the US Exchange traded products marketplace.
Separate Data Services
CUSIP Service
#market-data-fees
Global
IBKR Forex /Pro
IBKR FX
Index CFD
UK Physical Metals and Commodities
North America
United States
US Securities Snapshot and Futures Value Bundle 1, 2, 3, 4
Professional US Securities Snapshot Bundle 1, 6
US Futures Value PLUS Bundle 5
US Equity and Options Add-On Streaming Bundle 26,27
Bond Ratings (Corporates and Municipals) 12
Cboe BZX Depth of Book 13
Cboe Streaming Market Indexes
CBOT Real-Time Depth of Book (L2) 3
CFE Enhanced Top of Book (L1)
CFE Enhanced with Depth of Book (L2)
CME Real-Time Depth of Book (L2) 3
CME S&P Indexes
COMEX Real-Time Depth of Book (L2) 3
Dow Jones Global Indices
ICE Futures U.S. (NYBOT) 11
ISE Options Depth of Book (L2)
NASDAQ BX TotalView (L2) 13
NASDAQ Global Index Data Service
NASDAQ Options Market Depth of Book (L2)
NASDAQ TotalView-OpenView Bundled 13
NASDAQ TotalView-OpenView EDS 22
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) - Billed by the NYSE
NYSE (Network A/CTA) Top of Book (L1) - Billed by Interactive Brokers
AMEX (Network B/CTA) Top of Book (L1)
NASDAQ (Network C/UTP) Top of Book (L1)
Global OTC Equities(L2)
Global OTC and OTC Markets
NYMEX Real-Time Depth of Book (L2) 10
NYSE AMEX Options Depth of Book (L2)
NYSE Arca Options Depth of Book (L2)
NYSE Arca Order Imbalances
NYSE ArcaBook Depth of Book (L2) 13
NYSE Global Index Feed
NYSE MKT Order Imbalances
NYSE OpenBook Depth of Book (L2) 13
NYSE Order Imbalances
OCX Data (OneChicago SSF) 14
OPRA Top of Book (L1) (US Option Exchanges) 15
OTC Markets Top of Book (L1) 23
OTC Markets Depth of Book (L2) 23
RussellTick Indices Real-Time
TRACE (BTDS) Corporate Bond Data
US Mutual Funds
US Bond Real-Time Data 12
Canada
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Top of Book (L1) (Non-Canadian Residents Only)
Toronto Stock Exchange Top of Book (L1) (Canadian Residents Only)
Toronto Market by Price Depth of Book (L2) 18
TSX Venture Exchange Top of Book (L1) (Canadian Residents Only)
TSX Venture Market by Price Depth of Book (L2) 19
Montreal Exchange Top of Book (L1) (CDE)
Montreal Exchange Depth of Book (L2) (CDE)
Mexico
Mexican Derivatives Exchange Top of Book (L1)
Mexican Stock Exchange Top of Book (L1)
Sample Market Data Subscriptions
AMEX-, ARCA-, BATS-listed top-of-order book (NBBO) streaming quotes
NASDAQ-listed (ex: MSFT) top-of-order book (NBBO) streaming quotes
NYSE-listed (ex: IBM) top-of-order book (NBBO) streaming quotes
Europe
EuroNext (Belgium, France, Netherlands, Portugal)
Euronext All Indices Real-Time Data
Euronext Cash Top of Book (L1)
Euronext Cash Depth of Book (L2)
Euronext Commodity Derivatives Depth of Book (L2)
Euronext Currency Derivatives Depth of Book (L2)
Euronext Data Bundle - Level I (Stocks Depth of Book (L2) - Equity Derivatives Top of Book (L1) )
Euronext Data Bundle - Level II (Stocks Depth of Book (L2) - Equity and Index Derivatives Depth of Book (L2) )
Euronext Equity and Index Derivatives - Depth of Book (L2)
Austria
Vienna Stock Exchange Indices
Vienna Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1)
Vienna Stock Exchange Cash Market - Depth of Book (L2)
Vienna Stock Exchange - Top of Book (L1) + Indices
Vienna Stock Exchange - Depth of Book (L2) + Indices
Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania)
Baltic Equity Top of Book (L1)
Baltic Equity Depth of Book (L2)
Czech Republic
Prague Stock Exchange Cash Market Top of Book (L1)
Prague Stock Exchange Cash Market Depth of Book (L2)
Germany
Deutsche Boerse Indices & Xetra ETFs
Eurex Retail Europe
Eurex Core Top of Book (L1) 3
Eurex Core Top of Book (L2) 4
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Top of Book (L1)
Spot Market Germany (Frankfurt/Xetra) Depth of Book (L2) (1)
STOXX© Index Data Real-Time
Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB)
Hungary
Budapest Stock Exchange (L2)
Israel
Tel Aviv Stock Exchange (L2)
Italy
Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv) Depth of Book (L2)
Nordic (Denmark, Finland, Norway, Sweden)
Nordic Derivatives Top of Book (L1) 6
Nordic Derivatives Depth of Book (L2) 6
Nordic Equity Top of Book (L1) 6
Nordic Equity Depth of Book (L2) 6
Oslo Bors Top of Book (L1)
Oslo Bors Depth of Book (L2)
Turquoise Derivatives (Nordic)
Other European Exchanges
European (BATS/Chi-X) Equities Depth of Book (L2) 2, 6
Turquoise ECNs Level 1
Turquoise ECNs Level 2
Poland
Warsaw Stock Exchange (L1)
Warsaw Stock Exchange (L2)
Spain
Bolsa de Madrid Top of Book Plus (L1)
Bolsa de Madrid Depth of Book (L2)
IBEX and LATIBEX Indices
BME (MEFF) Top of Book (L1)
BME (MEFF) Depth of Book (L2)
Switzerland
SIX Structured Basic Access
SIX Structured Advanced Access
SIX Swiss Exchange Top of Book (L1)
SIX Swiss Exchange Depth of Book (L2)
United Kingdom
ICE Futures E.U. - Commodities (IPE) 5
ICE Futures E.U. - Financials (LIFFE) 5
London Metal Exchange
LSE International Top of Book (L1)
LSE UK Top of Book (L1)
Asia-Pacific
Australia
ASX Total Depth of Book (L2)
Chi-X Australia 2
ASX24 Commodities and Futures Depth of Book (L2)
China
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot (via HKEx) 3, 8
Shanghai Stock Exchange 5 Second Snapshot via HKEx Alternative Display 3, 8
Shanghai Stock Exchange Top of Book (L1) (non-Mainland China residents) 4, 6
Shanghai Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) 4
Shanghai Stock Exchange Depth of Book (L2) (non-Mainland China residents) 5, 6
Shanghai Stock Exchange Levels 1 & 2 (Mainland China residents) 5, 7
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot (via HKEx) 3, 8
Shenzhen Stock Exchange 3 Second Snapshot via HKEx Alternative Display 4
Shenzhen Stock Exchange Top of Book (L1) (non-Mainland China residents) 4, 6
Shenzhen Stock Exchange Alternative Display Top of Book (L1) 4
Shenzhen Stock Exchange (Mainland China residents) 5, 7
Hong Kong
Hang Seng Indexes
Hong Kong Derivatives (Fut & Opt) Top of Book (L1)
Hong Kong Derivatives (Fut) Depth of Book (L2)
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Top of Book (L1)
Hong Kong Securities Exchange (Stocks, Warrants & Bonds) Depth of Book (L2)
India
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Top of Book (L1) 10
National Stock Exchange of India, Capital Market Segment, Depth of Book (L2) 10
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Top of Book (L1) 10
National Stock Exchange of India, Futures and Options Segment, Depth of Book (L2) 10
Japan
Chi-X
Osaka Exchange Top of Book (L1) 1
Osaka Exchange Depth of Book (L2) 1
Tokyo Stock Exchange Top of Book (L1)
Singapore
Singapore Exchange (SGX) - Derivatives Top of Book (L1)
Singapore Exchange (SGX) - Stocks Top of Book (L1)
South Korea
Korea Stock Exchange Depth of Book L2
Africa
South Africa
Johannesburg Stock Exchange
table=realtime_common;dbid=18;lang=pl_PL
Wskazówka

Wszystkie dane są niewiążące. Ceny i wykonanie oferowanych produktów mogą się zmieniać, zwłaszcza wówczas, gdy zmianie ulegną usługi osób trzecich. O zmianach tych użytkownicy mogą być informowani. Opłaty transakcyjne są ściągane z rachunku przez brokera bezpośrednio po wykonaniu zlecenia (więcej na ten temat we Wniosku o otwarcie rachunku). Agora direct i jej partnerzy kooperacyjni otrzymują część tej prowizji w formie retrocesji. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju i liczby produktów będących przedmiotem transakcji giełdowej.

Ameryka
 1. Mamy tu do czynienia z alternatywnym NBBO, dostarczającym zsumowane dane dotyczące notowanych kursów, wykonania zleceń, wielkości zleceń, danych Top-of-Book z dzienników transakcji giełdowych z wszystkich czterech amerykańskich giełd handlujących akcjami i prowadzonych przez BATS (BATS, BYX, EDGX, EDGA).Obejmuje ono także najlepsze notowania kursów nabycia i sprzedaży (Top-of-Book Quotes), a także rynki OTC, indeksy Dow-Jones, ekspresowe indeksy CBOE oraz notowania obligacji amerykańskich
 2. Ponadto obejmuje najlepsze notowania kursów nabycia i sprzedaży (Top-of-Book Quotes) dla CBOT, CME, COMEX i NYMEX
 3. Aby móc uzyskać informacje na temat futures z rynku amerykańskiego, potrzebne są uprawnienia transakcyjne na te futures
 4. Bezpłatnie dla wszystkich klientów, którzy generują prowizje w wysokości co najmniej 30 USD miesięcznie
 5. Zakłada zawarcie umowy abonamentowej na pakiet korzyści dla amerykańskich papierów wartościowych i futures. Obejmuje notowania Depth-of-Book dla CBOT, CME, COMEX i NYMEX, a także dane dotyczące głębokości rynku BATS
 6. Bezpłatnie dla wszystkich klientów, którzy generują prowizje w wysokości co najmniej 30 USD miesięcznie
 7. Abonament na „ Network B (AMEX/CTA) Top-of-Book (L1)” umożliwia korzystanie ze smart routing dla akcji notowanych na AMEX oraz ARCA
 8. Abonament na „NYSE ArcaBook Nuchtiefe (L2)” oferuje klientom wgląd w głębokie notowania ARCA i informuje jedynie o najlepszych kursach kupna/sprzedaży (Top-of-Book Bid/Ask), jeśli klient podłączy swoje oferty bezpośrednio do ARCA. Aby otrzymać te ostatnie notowania, klient potrzebuje abonamentu na Network B (AMEX/CTA) Top-of-Book (L1)
 9. Dane notowań parkietowych obejmują zwykle tylko ostatni kurs sprzedaży, ponieważ notowania cen otwarcia i zamknięcia są rzadko dostępne
 10. Dane Top-of-Book są zawarte w abonamencie na głębokie dane rynkowe
 11. Obejmuje opcje, a także futures na metale szlachetne i opcje na futeres z giełdy Liffe
 12. Obejmuje obligacje przedsiębiorstw amerykańskich oraz amerykańskie obligacje skarbowe (Departamentu Skarbu USA)
 13. Potrzebny abonament na dane „Network C Top-of-Book (NASDAQ/UTP) (L1)”
 14. 10,00 USD miesięcznie dla klientów indywidualnych IBIS
 15. Obejmuje wszystkie giełdy handlu opcjami
 16. Bezpłatnie dla wszystkich klientów, którzy generują prowizje w wysokości co najmniej 20 USD miesięcznie
 17. Klienci muszą przedstawić odpowiednie uprawnienia na transakcje CDE
 18. Niezbędny abonament na „Toronto Stock Exchange Top-of-Book” lub „Pakiet danych na akcje kanadyjskie”
 19. Abonament na „Venture Exchange, Top-of-Book, Non-Professional”, „Pakiet danych na akcje kanadyjskie, Top-of-Book, Non-Professional” lub „Toronto Stock Exchange, Top-of-Book, Professional”
 20. Oferta skierowana do rachunków kanadyjskich, prowadzonych w CAD
 21. Ta usługa może powodować opłaty na rozwiązania serwerowe. Dalsze informacje można znaleźć pod adresem http://ibkb.interactivebrokers.com/article/1852
 22. Wymagany jest abonament na standardowy pakiet danych „NASDAQ TotalView-OpenView Bundled”
 23. Dane globalne dotyczące akcji OTC (L2) dla nieprofesjonalnych abonentów są zawarte w pakiecie korzyści US
Europa
 1. Pakiety danych FWB są dostępne tylko dla Level I
 2. Obejmuje Chi-X, NURO
 3. Level I nie obejmuje danych głębokich (tylko najlepszy kurs otwarcia/zamknięcia)
 4. Level II pokazuje jedynie informacje do głębokości 5
 5. Obejmuje opcje
 6. Ta usługa może generować opłaty za rozwiązania serwerowe. Więcej informacji w artykule pod adresem http: http://ibkb.interactivebrokers.com/article/1852
Azja
 1. Obejmuje instrumenty pochodne i indeksy
 2. Chi-X Australia musi widzieć NBBO dla akcji notowanych na ASX
 3. Notowania z pięciosekundowym interwałem odnośnie do najlepszego kursu otwarcia/zamknięcia i ostatnie notowanie
 4. Ostatnie notowania w czasie rzeczywistym z trzysekundowym interwałem odnośnie do najlepszego kursu otwarcia/zamknięcia
 5. Ostatnie notowania w czasie rzeczywistym z trzysekundowym interwałem odnośnie do najlepszego kursu otwarcia/zamknięcia, głębokie dane rynkowe
 6. Dla klientów, których rachunki zarejestrowano poza Chinami
 7. Dla klientów, których rachunki zarejestrowano w Chinach
 8. Opłata jest naliczana wszystkim klientom. Generuje ona prowizję w wysokości 5,00 USD miesięcznie

Opłaty i odsetki

Zlecenia telefoniczne i wyciągi z konta

W przypadku aktywnych kont i depozytów nie będą pobierane żadne opłaty za prowadzenie konta i depozytów.
W przypadku kont i depozytów, które nie są wykorzystywane do aktywnego handlu, a jednocześnie kwota gotówki na nich zdeponowana jest mniejsza niż 1.000 euro, od 1.12.2016 roku będzie pobierana opłata miesięczna za prowadzenie konta w wysokości jedynie 1,00 euro.

Opłaty za prowadzenie konta i depozytów

Wyciągi z konta także są bezpłatne.
W przypadku żądania przedłożenia wyciągów z konta (starszych niż trzy lata) lub dokumentów podatkowych osób trzecich (ClearStream Bank Frankfurt) pobierane są opłaty.
Informację o wysokości tych opłat można uzyskać od Agora direct na życzenie.

Opłaty za przelewy i wypłaty środków

Wszystkie przelewy typy SEPAbezpłatne.

Opłaty za wycofanie lub zmianę zlecenia

Wycofanie czy wymazanie zlecenia zawsze jest rodzajem jego zmiany i dlatego jest jako takie traktowane.

ProduktBonus za wykonane zmiany zleceńOpłata za zmiany zleceń
Zlecenie na akcje - smartrouterŻadenŻadna
Eurex opcje i futuresdo 2,50 EUR tego samego dnia0,50 EUR za zamówienie bez względu na wielkość
Opcje USAdo 3,75 USD za zamówienie1,20 USD za zamówienie bez względu na wielkość
table=stornochange;dbid=18;lang=pl_PL

Odsetki

Podane tutaj stopy odsetek odnoszą się do odsetek w danej walucie bazowej, które podlegają wahaniom typowym dla rynku. Podczas konkretnego rozliczenia dziennego może dojść do niewielkich wahań, które jednak są zawsze rozliczane na korzyść klienta.

WalutaKwota kredytu na papiery wartościoweOdsetki do zapłaty za kredyt na papiery wartościoweUwagi
USDdo 100 000,004,690 %
100 000,01 - 1 000 000,004,190 %
1 000 000,01 - 3 000 000,003,690 %
3 000 000,01 - 200 000 000,003,440 %
do 200 000 000,013,440 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
AUDdo 150 000,004,366 %
150 000,01 - 1 500 000,003,866 %
1 500 000,01 - 150 000 000,003,366 %
do 150 000 000,013,366 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
CADdo 140 000,003,885 %
140 000,01 - 1 400 000,002,385 %
1 400 000,01 - 140 000 000,002,885 %
do 140 000 000,012,885 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
CHFdo 100 000,001,697 %
100 000,01 - 1 000 000,001,197 %
1 000 000,01 - 200 000 000,000,697 %
do 200 000 000,010,697 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
CNY/CNHdo 625 000,00[Error]
625 000,01 - 6 250 000,00[Error]
6 250 000,01 - 125 000 000,00[Error]
od 125 000 000,01[Error]OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
CZKdo 400 000 000,005,831 %
od 400 000 000,016,831 %
DKKdo 120 000 000,003,306 %
od 120 000 000,013,306 %
EURdo 100 000,002,065 %
100 000,01 - 1 000 000,001,565 %
1 000 000,01 - 150 000 000,001,065 %
do 150 000 000,011,065 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
GBPdo 70 000,003,301 %
70 000,01 - 700 000,002,801 %
700 000,01 - 140 000 000,002,301 %
do 140 000 000,012,301 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
HKDdo 780 000,004,508 %
780 000,01 - 7 800 000,004,008 %
7 800 000,01 - 780 000 000,003,508 %
od 780 000 000,013,508 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
HUFdo 4 500 000 000,005,962 %
od 4 500 000 000,015,962 %
ILSdo 80 000 000,006,255 %
od 80 000 000,016,255 %
INRwszystkie13,600 %
JPYdo 11 000 000,002,226 %
11 000 000,01 - 110 000 000,001,726 %
110 000 000,01 - 20 000 000 000,001,226 %
od 20 000 000 000,011,226 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
KRWdo 120 000 000,004,750 %
120 000 000,01 - 1 200 000 000,004,250 %
1 200 000 000,01 - 24 000 000 000,003,750 %
od 24 000 000 000,013,750 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
MXNdo 1 700 000,0011,891 %
1 700 000,01 - 17 000 000,0010,891 %
17 000 000,01 - 1 700 000 000,0010,391 %
od 1 700 000 000,0110,391 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
NOKdo 850 000,003,251 %
850 000,01 - 8 500 000,002,751 %
8 500 000,01 - 850 000 000,002,251 %
od 850 000 000,011,751 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
NZDdo 160 000,004,882 %
160 000,01 - 1 600 0004,382 %
1 600 000,01 - 160 000 0004,132 %
od 160 000 000,014,132 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
PLNdo 70 000 0005,485 %
od 70 000 000,016,485 %
RUBdo 660 000 00013,370 %
od 660 000 000,0113,370 %
SEKdo 850 000,002,040 %
850 000,01 - 8 500 000,001,540 %
8 500 000,01 - 850 000 000,001,040 %
od 850 000 000,011,040 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
SGDdo 150 000,004,409 %
150 000,01 - 1 500 000,003,909 %
1 500 000,01 - 150 000 000,003,409 %
do 150 000 000,013,409 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
ZARdo 240 000 000.0011,017 %
240 000 000,01 - 2 500 000 00010,517 %
od 2 500 000 000,0110,517 %OSTRZEŻENIE: O ile suma finansowania ujęta w tej linijce nie została uprzednio uzgodniona, zostanie naliczone dodatkowe oprocentowanie w wysokości 1,25% od całej kwoty.
Odsetki obowiązują od 13. grudnia 2018table=interest_security_credit;dbid=18;lang=pl_PL

W celu naliczania odsetek należy obliczyć mieszaną stopę procentową na bazie opisanego poniżej zestawienia "Saldo dodatnie w gotówce do" i "Saldo dodatnie w gotówce od". Oznacza to, że saldo dodatnie jest z reguły oprocentowane dopiero od zestawienia "Saldo dodatnie w gotówce od". Stopnie zestawienia, na podstawie których naliczane są odsetki, mogą się zmieniać i będą się zmieniać bez wcześniejszego informowania klientów. Takie zmiany będą przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, aby skompensować różnice wynikające z wahań kursów wymiany walut.


Z uwagi na politykę odsetkową banków centralnych na poczet salda dodatniego mogą być naliczane również efektywne odsetki ujemne, zgodnie z danymi przedstawionymi w poniższej tabeli. Aby ich uniknąć prosimy o kontakt z zespołem osobistych doradców Agora direct™ pod numerem telefonu: +48 61 628 525 - 0 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego (formularza kontaktowego).


WalutaDepozyt gotówkowy od/doTablica wielkości depozytuOdsetki za depozyt gotówkowy
USDDepozyt gotówkowy do10.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od10.000,010,690 %
AUDDepozyt gotówkowy do15.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od15 000,01 - 150 000,000,366 %
Depozyt gotówkowy od150.000,010,616 %
CADDepozyt gotówkowy do14.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od14.000,010,000 %
CHFDepozyt gotówkowy do100.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od100.000,01-0,803 %
CNY/CNHDepozyt gotówkowy dowszystkie0,000 %
CZKDepozyt gotówkowy do2.500.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od2.500.000,010,581 %
DKKDepozyt gotówkowy do700.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od700.000,01-0,694 %
EURDepozyt gotówkowy do100.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od100.000,01-0,435 %
GBPDepozyt gotówkowy do7.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od7.000,010,000 %
HKDDepozyt gotówkowy do78.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od78.000,010,000 %
HUFDepozyt gotówkowy do2.800.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od2.800.000,01-0,038 %
ILSDepozyt gotówkowy dowszystkie0,000 %
INRDepozyt gotówkowy dowszystkie0,000 %
JPYDepozyt gotówkowy do11.000.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od11.000.000,01-0,274 %
KRW Depozyt gotówkowy do12.000.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od12.000.000,010,000 %
MXNDepozyt gotówkowy do170.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od170.000,012,891 %
NOKDepozyt gotówkowy do85.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od85.000,010,000 %
NZDDepozyt gotówkowy do16.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od16.000,010,000 %
PLNDepozyt gotówkowy do400.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od400.000,010,000 %
RUBDepozyt gotówkowy do700.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od700.000,011,370 %
SEKDepozyt gotówkowy do850.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od850.000,01-0,460 %
SGDDepozyt gotówkowy do15.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od15.000,010,000 %
ZARDepozyt gotówkowy do150.000,000,000 %
Depozyt gotówkowy od150.000,012,517 %
Odsetki obowiązują od 13. grudnia 2018table=interest_deposit;dbid=18;lang=pl_PL

W odniesieniu do pozycji CFD powstałych w związku z krótką sprzedażą akcji otwartych i zamkniętych tego samego dnia nie będą naliczane odsetki.

Odsetki są naliczane za pozycje CFD powstałe z długoterminową sprzedażą akcji.

Za otwarte pozycje powstałe w związku z krótką sprzedażą akcji odsetki są dopisywane do salda dodatniego.

Niniejszym informujemy, że z powodu polityki odsetkowej banków centralnych w przypadku teoretycznego prawa do odsetek w wyniku dodania stopy referencyjnej (benchmark) i odjęcia stopy odsetek administracyjnych może powstać saldo ujemne. Jeśli saldo odsetek jest ujemne, konto obciążane jest tymi odsetkami ujemnymi. W przypadku depozytów gotówkowych CFD powstałych z krótką sprzedażą akcji pobierana jest dodatkowa opłata za użyczenie, ustalana na bazie rynkowych stóp odsetkowych dla każdej akcji indywidualnie. Wysokość opłat za użyczenie może się zmieniać w okresie depozytu powstałego w związku z krótką sprzedażą akcji bez wcześniejszego informowania o tym fakcie klientów. Odsetki są naliczane każdego dnia dla wszystkich otwartych pozycji CFD (krótkich lub długich) powstałych w związku ze sprzedażą akcji, które są utrzymywane w momencie zamknięcia giełdy. Naliczanie odbywa się na podstawie mieszanej stopy odsetkowej względem nominalnych kwot zgodnie z poniższymi informacjami:

Dla CFD na indeksy

WalutaPozycjaOdsetki do zapłaty za kredyt na papiery wartościowe
EURdługa2,065 %
krótka-0,435 %
USDdługa4,690 %
krótka0,000 %
AUDdługa4,366 %
krótka0,000 %
CHFdługa1,697 %
krótka-0,803 %
GBPdługa3,301 %
krótka0,000 %
HKDdługa3,508 %
krótka0,000 %
JPYdługa2,226 %
krótka-0,274 %
Odsetki obowiązują od 13. grudnia 2018table=interest_index_cfds;dbid=18;lang=pl_PL

Dla CFD na akcje

WalutaPozycjaWartość pozycji CFDOdsetki do zapłaty za kredyt na papiery wartościowe
EURdługado 90 000,002,065 %
długaod 90 000,01 - 900 000,001,565 %
długaod 900 000,011,065 %
krótkado 90 000,00-0,435 %
krótkaod 90 000,01 - 900 000,00-0,435 %
krótkaod 900 000,01-0,435 %
USDdługado 100 000,004,690 %
długaod 100 000,01 - 1.000 000,004,190 %
długaod 1 000 000,013,690 %
krótkado 100 000,000,000 %
krótkaod 100 000,01 - 1 000 000,000,190 %
krótkaod 1 000 000,010,690 %
AUDdługawszystkie4,366 %
krótkawszystkie0,000 %
CHFdługado 100 000,001,697 %
długaod 100 000,01 - 1 000 000,001,197 %
długaod 1 000 000,010,697 %
krótkado 100 000,00-0,803 %
krótkaod 100 000,01 - 1 000 000,00-0,803 %
krótkaod 1 000 000,01-0,803 %
CZKdługawszystkie5,831 %
krótkawszystkie0,000 %
DKKdługawszystkie1,806 %
krótkawszystkie-0,694 %
GBPdługado 65 000,003,301 %
długaod 65 000,01 - 650 000,002,801 %
długaod 650 000,012,301 %
krótkado 65 000,000,000 %
krótkaod 65 000,01 - 650 000,000,000 %
krótkaod 650 000,010,000 %
HKDdługawszystkie3,508 %
krótkawszystkie0,000 %
JPYdługawszystkie2,226 %
krótkawszystkie-0,274 %
NOKdługado 850 000,003,251 %
długaod 850 000,01 - 8 500 000,002,751 %
długaod 8 500 000,012,251 %
krótkado 850 000,000,000 %
krótkaod 850 000,01 - 8 500 000,000,000 %
krótkaod 8 500 000,010,000 %
SEKdługado 850 000,002,040 %
długaod 850 000,01 - 8 500 000,001,540 %
długaod 8 500 000,011,040 %
krótkado 850 000,00-0,460 %
krótkaod 850 000,01 - 8 500 000,00-0,460 %
krótkaod 8 500 000,01-0,460 %
SGDdługawszystkie0,000 %
krótkawszystkie0,000 %
Odsetki obowiązują od 13. grudnia 2018table=interest_stock_cfds;dbid=18;lang=pl_PL

 

Kontakt Wskazówki odnośnie do anulowania bądź zmian

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy wyjaśnień pod numerem telefonu +48 61 628 525 - 0, ewentualnie prosimy o kontakt przy użyciu naszego formularza kontaktowego.

Wskazówka

Za swoje decyzje handlowe klient odpowiada w pełnym zakresie.

Opłaty transakcyjne za każde zlecenie pokazywane są w oknie potwierdzenia zlecenia przed jego wysłaniem. Wraz z wysłaniem zlecenia klient potwierdza i akceptuje te opłaty, a także związane z nimi regulaminy giełdy i pracy brokerów.

Niektóre giełdy pobierają opłaty za anulowane lub zmodyfikowane zlecenia. Są to przede wszystkim te giełdy, na których handluje się opcjami lub futures, w zasadzie nie dotyczy to giełd akcji. O ile są naliczane, opłaty będą rozliczane poprzez odpowiednie obciążenie rachunku. Prosimy zwrócić uwagę, że pobrane opłaty nie muszą wynikać wyłącznie z przeniesienia kosztów. Może się zdarzyć, że opłaty nie zostaną pobrane, i to nawet wówczas, gdy giełda je nalicza. Agora direct zastrzega sobie prawo żądania lub nieżądania uiszczenia opłat, w zależności od zasad w tym względzie, którymi kierują się osoby trzecie.

Jeśli w odniesieniu do podanych tutaj cen osoby trzecie, takie jak giełdy czy agenci kalkulacyjni, zmienią, zlikwidują lub dodadzą opłaty, podatki lub inne płatności, to koszty te, w takiej samej wysokości, zostaną przerzucone na klienta. Może się tak zdarzyć na przykład wówczas, gdy giełda wystawi klientowi rachunek za anulowanie, modyfikację i/lub wycofanie błędnych transakcji albo klient sam zleci anulowanie lub zmianę takiej transakcji. W obu przypadkach klient ponosi całkowity koszt takich zmian. Koszty te zostaną ściągnięte z rachunku klienta w dniu wymagalności.

Zlecenia są w pierwszej kolejności przyjmowane jako tzw. zlecenia smart routing, ponieważ w ten sposób możliwe jest otrzymanie lepszych kursów otwarcia lub zamknięcia pozycji. Klient może samodzielnie dokonać zmian zleceń, także odrębnie, a tym samym zmienić miejsce złożenia takiego zlecenia. Może to jednak oznaczać, że taki samodzielnie wybrany przez klienta rynek nałoży dodatkowe opłaty. Klient jest odpowiedzialny za to, by pozyskać informacje o ewentualnych dodatkowych opłatach czy daninach tudzież podatkach pobieranych na konkretnym rynku.

Agora direct może, na życzenie klienta, pozyskać takie informacje, jednak bez gwarancji ich prawidłowości.Jeśli klient nie ma pewności co do kosztów, powinien skonsultować się z Agora direct przed złożeniem zlecenia.Agora direct nie przyjmie ewentualnych późniejszych reklamacji.

Jeśli klient zrezygnuje z opisanego wyżej systemu smart routing, który obejmuje oczywiście także NYSE, i wyśle zlecenie bezpośrednio do NYSE, musi zdawać sobie sprawę, że giełda ta za każde zlecenie, które znajduje się w dzienniku transakcji giełdowych NYSE dłużej niż 5 minut, pobiera dodatkową opłatę, tzw. opłatę manipulacyjną NYSE Directed (handling fees).Opłata taka wynosi zwykle 0,01 USD za akcję. Ta dodatkowa opłata zostaje naliczona w sytuacji, gdy zlecenie nie zostało przekazane za pośrednictwem smart routing. Ponadto stosuje się ogólną zasadę, że jeśli NYSE Directed Order jest używane dla więcej niż pięciu procent ogólnej wartości rachunku, naliczana jest opłata Specialist Pass Trough.

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.