Wskazówki prawne

Odpowiedzialność za treści:

Agora direct Limited

Przedstawicielstwo w Polsce:

AGORA direct™
ul. Szamotulska 22/6
60-366 Poznań, Polska
Tel.: +48 61 628 525 - 0
Faks: +48 61 628 525 - 9
E-mail: info@agora-direct.pl
Internet: www.agora-direct.com/pl

Główna siedziba przedsiębiorstwa

5 Prospect Place Millennium Way, Pride Park,
Derby, DE24 8HG
United Kingdom
Firma: Agora-direct Limited
Rejestr: Companies House Registrar of Companies (England und Wales)
Company Number: 09349168
Uprawniony do reprezentowania: Markus Nowatzki

AGORA-direct™ jest chronionym w Europie znakiem handlowym (trade mark), zarejestrowanym w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) pod numerem 014131676. Na niniejszej i na innych stronach internetowych, w dokumentach i publikacjach Agora-direct Limited określana jest także jako „AGORA direct”, „Agora direct”, „Agora-direct”, „Agora direct™” lub „Agora direct Ltd.”.

Agora-direct Limited to angielska instytucja usług finansowych zarejestrowana we właściwym urzędzie FCA (ang. Financial Conduct Authority) pod numerem 706273 (https://register.fca.org.uk/). W związku z uzyskaniem licencji dla instytucji finansowych od brytyjskiego urzędu nadzoru finansowego (ang. Financial Conduct Authority – FCA) AGORA-DIRECT LIMITED stała się automatycznie członkiem brytyjskiego systemu zabezpieczenia wkładów finansowych o nazwie FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme, więcej na ten temat – patrz https://www.agora-direct.com/pl/bezpieczenstwo/).

Zgodnie z regulaminem i dyrektywami Unii Europejskiej dla rynków instrumentów finansowych MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) Agora-direct Limited jest upoważniona do wykonywania usług finansowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest w związku z tym zarejestrowana we właściwym organie nadzoru, tj. KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, Polska, pod numerem 71387 (https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow#71387), jako usługodawca transgraniczny.

Partner serwisowy w UE: Agora Trading System Ltd.

Filia w Niemczech
Firma: Agora Trading System Ltd.
Rejestr: Sąd Rejonowy w Charlottenburgu
HRB: 110275 B
UID: DE258546454
Uprawniony do reprezentowania: Markus Nowatzki
Oddział usług administracyjnych (Niederlassung für Verwaltungsdienstleistungen)
Schwäbische Str. 5
10781 Berlin
Niemcy

Adres pocztowy w Niemczech

Agora Trading System Ltd.
Postfach 304235
10757 Berlin
Niemcy

Agora Trading System Ltd. i Swiss Petersohn Vermögensverwaltung GmbH są partnerami kooperacyjnymi. W celu zapewnienia stabilnej i opartej na silnych podstawach współpracy w interesie klientów obie firmy łączy unia personalna, to znaczy pracownicy mogą być zatrudnieni jednocześnie w obu firmach.

Agora Trading System Ltd. – Senior Salesmanager: Wieland Steinich
Swiss Petersohn Vermögensverwaltung GmbH – członek zarządu: Wieland Steinich

Informacje prawne

Agora Trading System Ltd. i/lub jej dostawcy nie gwarantują, że dokumenty lub zawarta w nich ikonografia, znajdujące się na tym serwerze, zawierają informacje, które nadają się do jakiegoś konkretnego celu. Wszystkie dokumenty i ewentualnie zawarta w nich ikonografia są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji co do możliwości ich wykorzystania. Agora Trading System Ltd. niniejszym oświadcza, że nie przejmuje żadnej odpowiedzialności ani nie uznaje odrębnych warunków dotyczących tych informacji, w tym także żadnej gwarancji domyślnej i żadnych warunków domyślnych, odnośnie do tego, czy informacje te nadają się do jakiegoś konkretnego celu. Agora Trading System Ltd. i/lub jej dostawcy nie mogą w żadnym wypadku zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szczególne lub pośrednie szkody, szkody następcze ani inne szkody wynikające z niemożności wykorzystania, utraty danych albo utraconego zysku – czy to w związku z użytkowaniem zgodnym z umową, czy też na skutek zaniechania lub innego czynu zabronionego – oraz w związku z wykorzystaniem danych zawartych na tym serwerze lub bezpośrednio na skutek wykorzystania tych danych. Dokumenty i odpowiednia ikonografia opublikowane na tym serwerze mogą zawierać niedokładności techniczne i błędy typograficzne. Od czasu do czasu, w nieregularnych odstępach, dokonywane są zmiany tych informacji. Agora Trading System Ltd. i/lub jej dostawcy zastrzegają sobie taką możliwość. Od czasu do czasu, w nieregularnych odstępach, dokonywane są zmiany tych informacji. Agora Trading System Ltd. i/lub jej dostawcy zastrzegają sobie możliwość dokonywania w każdej chwili korekt i/lub zmian opisanych tu produktów i programów.

Dnia 12 maja 1998 r. Sąd Krajowy w Hamburgu zdecydował, że w niektórych przypadkach można odpowiadać za treści znajdujące się na stronie, do której prowadzi link ze strony danego podmiotu. Zgodnie z decyzją sądu można uniknąć tego jedynie w ten sposób, że podmiot publikujący link w sposób jednoznaczny zdystansuje się do takich treści. Dlatego w odniesieniu do wszystkich linków znajdujących się na niniejszej stronie internetowej mają zastosowanie następujące oświadczenia: Za treść poszczególnych stron internetowych odpowiadają wyłącznie ich autorzy. Jednoznacznie podkreślamy, że Agora Trading System Ltd. nie ma żadnego wpływu na tworzenie stron i treści na stronach, do których linki znajdują się na naszej stronie. Dlatego niniejszym jednoznacznie dystansujemy się od tych treści. Oświadczenie to odnosi się także do wszelkich treści na stronach, do których prowadzą banery.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy użytkowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu wykorzystania przez niego strony internetowej. Informacje wytworzone przez cookies, dotyczące sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej przez użytkownika (wraz z adresem IP), zostaną przesłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisane.Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania analizy wykorzystania strony internetowej i sporządzania dla Agora Trading System Ltd. raportów odnośnie do aktywności użytkowników na stronie internetowej, a także w celu wykonywania dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i oferowanych na niej usług. Ponadto Google będzie ewentualnie przekazywał te informacje osobom trzecim, o ile będzie tego wymagała ustawa lub w przypadku, gdy Google zleci przetwarzanie tych danych przez takie osoby trzecie. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył adresu IP użytkownika z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zapobiec instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może okazać się, że nie będzie mógł wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na swój temat pozyskanych przez Google w opisany wyżej sposób oraz we wskazanym wyżej celu.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy użytkowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu wykorzystania przez niego strony internetowej. Informacje wytworzone przez cookies, dotyczące sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej przez użytkownika (wraz z adresem IP), zostaną przesłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania analizy wykorzystania strony internetowej i sporządzania dla Agora Trading System Ltd. raportów odnośnie do aktywności użytkowników na stronie internetowej, a także w celu wykonywania dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i oferowanych na niej usług. Ponadto Google będzie ewentualnie przekazywał te informacje osobom trzecim, o ile będzie tego wymagała ustawa lub w przypadku, gdy Google zleci przetwarzanie tych danych przez takie osoby trzecie. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył adresu IP użytkownika z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zapobiec instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może okazać się, że nie będzie mógł wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na swój temat pozyskanych przez Google w opisany wyżej sposób oraz we wskazanym wyżej celu.

Wykorzystywanie plug-inów do sieci społecznościowych

Na stronach internetowych Agora direct stosowane są plug-iny do sieci społecznościowej facebook.com, której operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W przypadku, gdy użytkownik wywoła stronę internetową Agora direct, na której znajduje się taki plug-in, zostanie utworzone połączenie z serwerami Facebook Inc., zaś plug-in przekaże odpowiednią informację do przeglądarki internetowej użytkownika. Połączenie to będzie przekazywało informację na serwer Facebook Inc. na temat tego, które strony internetowe AGORA direct użytkownik odwiedzał. Jeśli użytkownik jest przy tym zalogowany jako członek Facebook Inc., to Facebook Inc. przyporządkuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebook.

W przypadku korzystania z funkcji plug-in (np. poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to!”, opublikowanie komentarza itd.) informacje te będą także przypisane do konta użytkownika na Facebooku, czemu użytkownik może zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się. Bliższe informacje na temat pozyskiwania i wykorzystywania danych przez Facebook Inc., na temat związanych z tym praw i możliwości ochrony sfery prywatnej można znaleźć w informacjach w sprawie ochrony danych Facebook Inc.: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ponadto stosowane są plug-iny usługodawców Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (https://twitter.com/privacy?lang=de) oraz Google+ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html). Działają one na tej samej zasadzie, co plug-in Facebook Inc. W celu uniknięcia przesyłania informacji na temat tego, jakie strony internetowe użytkownik odwiedził, Agora direct zaleca, aby przed użyciem danej strony internetowej użytkownik zakończył działanie danego serwisu poprzez wylogowanie się z danej sieci społecznościowej.Dotyczy to zwłaszcza Twitter Inc. oraz Google+ firmy Google Inc.

Korzystanie z Affiliate – Programms (programu partnerskiego) firmy financeAds

Uczestniczymy w programie partnerskim firmy financeAds GmbH & Co. KG, Karlstraße 9, 90403 Norymberga, Niemcy (zwanej dalej „financeAds”). Firma financeAds jest niemiecką siecią afiliacyjną, która oferuje marketing afiliacyjny (partnerski). Marketing afiliacyjny to wspierana przez Internet forma sprzedaży umożliwiająca administratorom komercyjnych stron internetowych wyświetlanie reklam na stronach internetowych osób trzecich. Reklamy takie są płatne zależnie od kliknięć lub prowizji za sprzedaż. Za pośrednictwem sieci partnerskiej udostępniany jest nośnik, np. baner lub inny odpowiedni środek reklamy internetowej. Nośnik ten następnie jest zintegrowany przez partnera na jego własnych stronach internetowych. W tej sytuacji umieszczane są pliki cookies firmy financeAds. Między innymi dzięki temu financeAds może rozpoznać, że nastąpiło kliknięcie na link partnerski prowadzący do naszej strony internetowej. Informacje te potrzebne są do realizowania płatności między nami a financeAds. Jeżeli informacje zawierają również dane osobowe, wówczas wyżej opisane przetwarzanie opiera się na podstawie uzasadnionego interesu finansowego w realizacji płatności prowizji za pośrednictwem financeAds, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO – niem. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych dla potrzeb financeAds znajdują się w polityce prywatności firmy financeAds na stronie https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/. Jeśli chcą Państwo zablokować ocenę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników za pomocą plików cookies, mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała o umieszczonych cookies i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub ją wykluczała w niektórych przypadkach bądź w ogóle.

Darstellung von Abstimmsiegeln

Zur Anzeige von Abstimmsiegeln und den gegebenenfalls gesammelten und/oder aggregierten Bewertungen haben wir auf dieser Webseite entsprechende Grafiken eingebunden.
Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Die Quellen der eingebundenen Grafiken werden im Folgenden angegeben. Beim Aufruf der Abstimmsiegel als eingebundene Grafik speichert der Webserver automatisch ein sogenanntes Server-Logfile beim Anbieter des Siegels, das z.B. Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und die Quelle des Aufrufes (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert. Die entsprechende Datenschutzvereinbarung des Anbieters dieser Abstimmsiegel finden Sie im Folgenden.

seobility GmbH, Willy-Brandt-Platz 16, 90402 Nürnberg, Deutschland/Germany: https://www.webwiki.com/agora-direct.com, Datenschutz: https://www.webwiki.com/info/privacy.html

Dalsze informacje prawne można znaleźć tu:

Ochrona danych
Ryzyka i wskazówki

Webdesign, programowanie, administracja:

PHADE Software
Inh. mgr inform. Frank Gadegast
Otto-Nagel-Str. 1a, 14467 Potsdam/Germany
tel.:+49 (0331) 237 07 80
fax:+49 (0331) 237 07 81

.pupit GmbH 
Senefelderstraße 5
08523 Plauen
Tel.: +49 (03741) 25185-0

Markus Nowatzki
Rheinsberger Str. 56, 10115 Berlin/Germany
e-mail:smuek@smuek.de
Internet: smuek.de

Copyright©:

Agora Trading System Ltd. – treść niniejszej strony jest chroniona prawami autorskimi.Treści, zarówno w całości, jak i we fragmentach, są przeznaczone wyłącznie do informacji osobistej.Każde komercyjne lub inne wykorzystanie tych danych, zwłaszcza ich zapisywanie w bazach danych, publikowanie i powielanie, a także przekazywanie osobom trzecim – choćby tylko w częściach lub w zmienionej bądź opracowanej formie – wymaga bezwzględnie pisemnej zgody Agora Trading System Ltd.

Spis treści

2 Zakres obowiązywania i zmiany

3 Jakie dane osobowe gromadzimy?

3.1 Czym są dane osobowe?

3.2 Dane osobowe podawane podczas korzystania z naszych usług lub przy zakładaniu konta tradingowego

3.3 Dane osobowe, które zbieramy automatycznie podczas korzystania z naszych usług lub przy zakładaniu konta tradingowego

3.4 Dane osobowe, które zbieramy za pomocą plików cookie lub podobnych technologii

3.5 Nagrywanie rozmów telefonicznych

3.6 Dane i informacje od dostawców usług, z którymi AGORA współpracuje bezpośrednio

3.7 Dane osobowe z innych źródeł

4 W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

4.1 Wykorzystanie w celu wypełnienia obowiązków umownych

4.2 Wykorzystanie w celu realizowania naszych uzasadnionych interesów

5 Państwa możliwości dotyczące wykorzystania przez nas danych osobowych

5.1 Ustawienia powiadomień

5.2 Reklama

5.3 Newsletter

5.4 Procesy logowania

6 Informacje, kontrola i poprawianie Państwa danych osobowych

7 Przekazywanie Państwa danych osobowych

7.1 Partnerzy serwisu i brokerzy/banki

7.2 Organa ścigania, strony trzecie w postępowaniach sądowych lub prawnie upoważnione strony trzecie

7.3 Zmiana właściciela

8 Okresy i miejsca przechowywania

8.1 Okresy przechowywania

8.2 Miejsca przechowywania

9 Administrator danych osobowych

10 Dalsze ważne informacje na temat ochrony danych osobowych

10.1 Niepożądane i niebezpieczne wiadomości e-mail

10.2 Narzędzia komunikacji

10.3 Sfera prywatna dzieci

10.4 Zasady ochrony prywatności stron trzecich

2 Zakres obowiązywania i zmiany

Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych, aplikacji, usług lub narzędzi (zwanych łącznie „Usługami”), które udostępniane są przez AGORA direct Ltd. i jej partnerów (zwanych dalej „AGORA direct”, lub łącznie „my”), niezależnie od sposobu ich udostępniania i sposobu ich wykorzystywania. Lista aktualnych partnerów AGORA direct jest publikowana na naszej stronie internetowej w zakładce Impressum.

Stałe zmiany ustaw i innych przepisów powodują konieczność odpowiedniego dostosowywania i uzupełniania oświadczeń o polityce prywatności. Dlatego prosimy o ciągłe monitorowanie strony internetowej. Dokładamy wszelkich starań, aby terminowo informować Państwa o nich w zakładce „Moja AGORA” lub e-mailem; nie możemy jednak udzielić Państwu na to gwarancji.

3 Jakie dane osobowe gromadzimy?

3.1 Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio na podstawie cech takich, jak numery rachunków, numery identyfikacyjne bazy danych lub konkretne informacje definiujące fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby.

Dane anonimowe lub zbiorcze, których nie można wykorzystać do zidentyfikowania możliwej do określenia osoby fizycznej, nie są traktowane jako dane osobowe.

Aby móc korzystać z naszych usług, AGORA direct gromadzi Państwa dane osobowe. Ilekroć poniżej jest mowa o „danych”, chodzi o dane osobowe.

3.2 Dane osobowe podawane podczas korzystania z naszych usług lub przy zakładaniu konta tradingowego

 • Dane potrzebne do otwarcia konta, np. tytuł, imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adresy e-mail, wiek, płeć lub inne cechy, które pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.
 • Dane używane do odbierania ważnych informacji lub do obsługiwania transakcji, np. numery kont.
 • Inne dane, do których gromadzenia jesteśmy zobowiązani lub uprawnieni, w celu jednoznacznego uwierzytelnienia, identyfikacji lub weryfikacji danych, które zbieramy, np. numery podatkowe, wiek, płeć, numer dowodu osobistego lub paszportu itp.

3.3 Dane osobowe, które zbieramy automatycznie podczas korzystania z naszych usług lub przy zakładaniu konta tradingowego

Strony internetowe Agora-direct Limited może odwiedzać każdy, bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Wyłącznie dla celów stałego doskonalenia systemu oraz jego stabilizacji rejestrowane są numer IP, godzina wizyty, ilość ściągniętych danych, strona źródłowa oraz wersja przeglądarki. W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby dane te mogły zostać lub zostały wykorzystane w celu zidentyfikowania danych osobowych, objęte są one przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych, w tym BDSG (federalna ustawa o ochronie danych) i TMG (ustawa o telemediach).

3.4 Dane osobowe, które zbieramy za pomocą plików cookie lub podobnych technologii

AGORA direct może używać na swojej stronie internetowej informacyjnych plików tekstowych, zwanych także „cookies” lub „ciasteczkami”. Ich celem jest możliwość zapewnienia indywidualnej oferty i indywidualnych usług. Pliki te są przesyłane z serwera internetowego do komputera użytkownika po to, aby komputer ten mógł być zidentyfikowany w przyszłości. W celu zwiększenia przejrzystości, komputery można skonfigurować w taki sposób, by informowały o miejscu przechowywania „cookies”.

3.5 Nagrywanie rozmów telefonicznych

Jako broker wprowadzający, jesteśmy prawnie zobowiązani do nagrywania rozmów telefonicznych z klientami i ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli nie życzycie sobie Państwo nagrywania rozmowy, prosimy skorzystać z innych kanałów komunikacji.

3.6 Dane i informacje od dostawców usług, z którymi AGORA współpracuje bezpośrednio.

Dostawcy usług, z którymi współpracujemy, mogą przekazać nam, zgodnie z pełnomocnictwem komunikacyjnym, którego nam udzielają, skierowane do nich informacje i komunikaty.

3.7 Dane osobowe z innych źródeł

 • Możemy uzupełniać dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa, danymi osobowymi, które otrzymujemy od stron trzecich na mocy obowiązującego prawa.
 • Na naszych stronach internetowych korzystamy z usług serwisów społecznościowych. Serwisy te udostępniają nam dostęp do zgromadzonych Państwa danych. Są to informacje odpowiadające charakterowi sieci społecznościowych, np. osobiste zainteresowania, strony, które Państwo odwiedzacie, informacje o reklamie itp. To, do jakich danych osobowych możemy uzyskać dostęp, zależy od ustawień danej sieci społecznościowej. Korzystanie z wtyczek społecznościowych lub innych technologii umożliwia nam gromadzenie innych rodzajów Państwa danych osobowych. Zbieranie tych danych można zablokować poprzez odpowiednie skonfigurowanie Państwa przeglądarki internetowej.
 • Zakładamy, że uzyskaliście Państwo zgodę osoby trzeciej na przekazywanie nam jej danych. W takim przypadku istnieje obowiązek informowania osoby trzeciej wykorzystaniu przez nas jej danych osobowych zgodnie z naszym oświadczeniem o polityce prywatności.

4 W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Agora-direct Limited dba o zachowanie pełnej poufności danych osobowych. Wszyscy pracownicy, przedstawiciele i inne osoby pomocne w wykonywaniu działalności przez Agora direct Limited, jej udziałowcy, a także kontrahenci i partnerzy kooperacyjni są zobowiązani do zachowania poufności, zgodnie z § 5 BDSG.

Agora-direct Limited traktuje z odpowiednim poszanowaniem i chroni dane osobowe klientów i użytkowników strony internetowej Agora-direct Limited. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie wówczas, gdy użytkownik/klient strony internetowej Agora-direct Limited dobrowolnie wyrazi na to zgodę. Dane te będą wykorzystywane jedynie w tym celu, w którym zostały pozyskane lub w wypadku, gdy Agora-direct Limited ma prawo przypuszczać, że będą wykorzystane do tego właśnie celu.

4.1 Wykorzystanie w celu wypełnienia obowiązków umownych

Zebrane dane służą do realizacji usług oferowanych przez Agora-direct Limited i są co do swego rodzaju i zakresu ograniczone do tego celu. Agora-direct Limited jest zobowiązana ustawowo do gromadzenia danych osobowych podczas składania wniosku o otwarcie konta. Aby Agora direct mogła realizować oferowane usługi, korzysta ona z pomocy dalszych partnerów. Partnerzy otrzymują jednak dane dotyczące klientów Agora-direct Limited jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji usług przez te podmioty. Partnerzy, zarówno na podstawie przepisów ustawowych, jak i umownych, nie są uprawnieni do przekazywania danych klientów osobom trzecim, nie są też uprawnieni do dalszego wykorzystywania tych danych, poza realizacją usług wynikających ze stosunku umowy z Agora-direct Limited. Aktualną informację o tym, które podmioty są tego rodzaju partnerami Agora direct Limited, można znaleźć na stronie internetowej.

4.2 Wykorzystanie w celu realizowania naszych uzasadnionych interesów

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do realizacji naszych uzasadnionych interesów, o ile nie jest to sprzeczne z Państwa podstawowymi prawami i wolnościami. Cele te są następujące:

 • ulepszanie naszych usług, np. informacje o zablokowanych lub wadliwych stronach internetowych;
 • personalizacja funkcji strony internetowej;
 • podejmowanie kontaktu z Państwem w celach marketingowych, badania opinii, przeprowadzania ankiet, informowania o naszych usługach;
 • kontaktowanie się z Państwem w związku z korzystaniem z naszych usług, np. przekazywanie wiadomości e-mail;
 • marketing ukierunkowany;
 • analiza statusu naszych usług;
 • monitorowanie i ulepszanie naszych usług;
 • reprezentowanie naszych interesów prawnych;
 • wypełnienie naszych zobowiązań prawnych

5 Państwa możliwości dotyczące wykorzystania przez nas danych osobowych

5.1 Ustawienia powiadomień

W zakładce „Moja AGORA” możecie Państwo zastosować różne ustawienia, aby określić, w jaki sposób możemy przesyłać Państwu informacje, np. ogólne dane o koncie, rocznych wyciągach z konta, wymaganiach dotyczących depozytu itp.

5.2 Reklama

Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać ukierunkowanych reklam lub być śledzonymi w sieciach społecznościowych, prosimy sprawdzić u producenta przeglądarki, jak działają niektóre ustawienia prywatności. Słowa kluczowe to np. „użycie i przechowywanie plików cookie”, „śledzenie przeglądarki” i „tryb anonimowy”.

5.3 Newsletter

W celu zapewnienia sobie stałego dostępu do informacji, możecie Państwo zapisać się do newslettera. W tym celu użytkownik bądź klient podaje adres mailowy, a także obowiązkowo nazwisko, imię i datę urodzenia. Klient oświadcza, że dane te nie są fałszywe ani nie odnoszą się do osób trzecich. Podając te dane, klient zgadza się na otrzymywanie newslettera. Agora direct Limited nie jest zobowiązana do jego regularnego przesyłania. Agora direct Limited jest uprawniona do podejmowanie pisemnego, telefonicznego lub mailowego kontaktu z klientem w celu informowania go o produktach i usługach. Klienci mają prawo do odwołania zgody, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres datacontroller@agora-direct.com lub dzwoniąc pod numer: +49 (030) 789 59 75-0. W przypadku abonamentów stosuje się uzgodnione terminy wypowiedzenia. Żadne z danych zebranych w tym kontekście nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim. Agora direct Limited nie jest uprawniona ani do przechowywania tych danych, ani do ich wykorzystywania w celach statystycznych.

5.4 Procesy logowania

Używamy i przechowujemy pliki cookie, aby zweryfikować czas logowania i logowanie. Pliki cookie zapisują dane Państwa logowania. Po zakończeniu logowania, pliki cookie zostaną usunięte.

6 Informacje, kontrola i poprawianie Państwa danych osobowych

Jeśli Agora direct Limited przechowuje i/lub przetwarza dane użytkownika bądź klienta, to mają oni prawo zażądać informacji, czy przedsiębiorstwo to robi, a jeśli tak, to jakie dane przechowuje i przetwarza. W takim przypadku odpowiednie zapytanie powinno być jak najbardziej szczegółowe, musi zawierać niezbędne udokumentowanie tożsamości, być sformułowane pisemnie i zostać przesłane na adres:

Agora-direct Limited – Datenschutzbeauftragter
Postfach 304235
10757 Berlin
Deutschland

Wnioski o udzielenie informacji dotyczących danych nie mogą być przesyłane e-mailem ani telefaksem ze względu na brak możliwości jednoznacznej identyfikacji; dopuszczalna jest jedynie droga pocztowa, z osobistym podpisem. Agora-direct Limited, w przypadku wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy może i będzie wymagać dostarczenia dalszych informacji identyfikacyjnych.

7 Przekazywanie Państwa danych osobowych

7.1 Partnerzy serwisu i brokerzy/banki

Jesteśmy brokerem wprowadzającym, tzn. zlecacie nam Państwo otwarcie konta u innego dostawcy usług. Aktualną informację o tym, które podmioty są tego rodzaju partnerami Agora direct Limited można znaleźć na stronie internetowej. Podczas zlecania otwarcia konta potrzebujemy Państwa powyższych danych, aby umożliwić otwarcie konta u danego dostawcy usług.

7.2 Organa ścigania, strony trzecie w postępowaniach sądowych lub prawnie upoważnione strony trzecie

Aby zachować zgodność z przepisami i regulacjami prawnymi, aby realizować nasze warunki handlowe, a także warunki naszych partnerów serwisowych, w celu obrony roszczeń prawnych, możemy przekazywać powyższe dane urzędom lub stronom trzecim.

Jeżeli prawnie upoważnione strony trzecie zaangażowane w proces sądowy dostarczą nam nakaz prawny, postanowienie sądu lub równoważny akt prawny, jeżeli jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że ujawnienie danych jest konieczne w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, zapobiegnięcia stratom finansowym lub zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa, również możemy udostępniać dane osobowe.

7.3 Zmiana właściciela

W przypadku fuzji, sprzedaży lub innego równoważnego zdarzenia możemy udostępnić informacje tym przedsiębiorstwom, zgodnie z naszą Polityką prywatności. Jeśli takie zdarzenie wystąpi, będziemy wymagać od nowego przedsiębiorstwa przestrzegania niniejszej Polityki prywatności.

8 Okresy i miejsca przechowywania

8.1 Okresy przechowywania

Dane są przechowywane zgodnie z prawnymi terminami i przepisami. Dane zawierające potencjał roszczeniowy zostaną zachowane przez okres, w którym możliwe jest wniesienie skargi lub pozwu sądowego przeciwko nam.

8.2 Miejsca przechowywania

Dane przechowywane będą na terenie Unii Europejskiej. Dane związane z otwarciem konta mogą być przekazywane naszym partnerom związanym z nami umową w Szwajcarii i USA; tam będą również przechowywane.

9 Administrator danych osobowych

AGORA direct Limited ustanowiła Inspektora Ochrony Danych, który w unii personalnej jest odpowiedzialny także za ochronę danych osobowych gromadzonych przez Agora Trading System Limited.

Numer rejestracji: ZA219069
Data rejestracji: 22 listopada 2016 r., data wygaśnięcia rejestracji 21 listopada 2018 r.
Inspektor Ochrony Danych: Markus Nowatzki
Adres: Agora-Direct Limited
5 Prospect Place, Millennium Way
Pride Park Derby
DE24 8HG
Inne nazwy: Agora-Direct Limited

10 Dalsze ważne informacje na temat ochrony danych osobowych

10.1 Niepożądane i niebezpieczne wiadomości e-mail

Nie akceptujemy niewłaściwego korzystania z naszych usług. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, nie tolerujemy komercyjnego wykorzystywania naszych usług. AGORA direct nie wysyła spamu. Prosimy o zgłaszanie spamu lub nierzetelnych wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych związanych z AGORA direct i przesłanie ich na adres datacontroller@agora-direct.com.

10.2 Narzędzia komunikacji

Możemy automatycznie skanować wiadomości wysyłane za pośrednictwem naszych narzędzi do obsługi wiadomości i sprawdzać je pod kątem spamu, wirusów, treści phishingowych lub innych złośliwych działań, treści niezgodnych z prawem bądź niedozwolonych, związanych z naruszeniem naszych Warunków korzystania z usługi, niniejszej Polityki prywatności lub innych zasad.

10.3 Sfera prywatna dzieci

Nasze strony są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, a nie dla dzieci. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych użytkowników, którzy są uznawani za dzieci, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

10.4 Zasady ochrony prywatności stron trzecich

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie wykorzystania i ujawnienia danych osobowych, które zbieramy od Państwa w związku ze świadczeniem naszych usług. W przypadku ujawnienia swoich danych osobom trzecim lub przekierowania na stronę internetową strony trzeciej, w stosunku do wszystkich danych osobowych, które zostaną przekazane lub zebrane przez stronę trzecią, obowiązuje jej Polityka prywatności.

Data: 24.05.2018

Ogólne warunki handlowe

Zakres zastosowania

Ogólne warunki handlowe (nazywane tu dalej OWH) odnoszą się do stosunku umownego

między

Agora Trading System Ltd.
oddział: Introducingbroker
Schwäbische Str. 5
10781 Berlin
Niemcy
(zwaną dalej Agora direct)

oraz użytkownikami lub klientami.

Zastosowanie znajdują wyłącznie OWH Agora direct.
Odstępstwa są ważne jedynie w sytuacji, gdy zostały pisemnie uzgodnione z klientem.

Strona internetowa

Agora direct jest operatorem strony internetowej https://www.agora-direct.com. Zasady korzystania z tej strony można znaleźć na tej stronie internetowej w zakładce Ochrona danych, w Stopce i w OWH. Są to informacje oraz podstawy prawne i organizacyjne, na których opiera się prowadzenie tej strony internetowej, oferta dla użytkowników i klientów oraz działalność gospodarcza spółki Agora direct. Klient uznaje te zasady za obowiązujące, z drugiej zaś strony Agora direct odrzuca już w tej chwili w pełnym zakresie wszelkie roszczenia i skargi użytkowników i klientów.

Firma

Agora Trading System Ltd. na stronie internetowej oraz w formularzach zasadniczo jest nazywana „Agora direct”. Interesanci, użytkownicy i klienci przyjmują do wiadomości tę regulację językową.

Działalność gospodarcza

Agora direct jest niezależnym dostawcą usług w zakresie handlu giełdowego i oferuje pośrednictwo między rachunkami klientów a międzynarodowymi brokerami i bankami, dzięki którym to rachunkom klienci mogą samodzielnie realizować swoje transakcje giełdowe. Agora direct oferuje wsparcie przy wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do otwarcia rachunku. Agora direct, na życzenie klienta, udziela ogólnych informacji na temat handlu produktami będącymi przedmiotem obrotu giełdowego oraz realizacji transakcji. Agora direct na życzenie udostępnia oprogramowanie i/lub urządzenia niezbędne do dokonywania transakcji giełdowych. Jednak Agora direct nie realizuje żadnych usług finansowych polegających nadzorowi finansowemu.

Opłaty

Przy każdej transakcji giełdowej klient uiszcza opłatę. Opłata ta ma na celu pokrycie kosztów związanych z realizacją transakcji giełdowej. Agora direct i jej kontrahenci otrzymują prowizję od instytutu prowadzącego rachunek klienta za pośrednictwo przy pozyskiwaniu tego klienta.

Obowiązki klienta

Klient ma obowiązek podania we wniosku o otwarcie rachunku pełnych i prawdziwych danych, podpisania wniosku i przesłania go wraz z innymi dokumentami do Agora direct. Za kompletność i prawidłowość wszystkich danych odpowiedzialny jest sam klient. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Agora direct wszystkich istotnych faktów i zmian tych faktów. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania informacji o ważnych zmianach dotyczących jego sytuacji ekonomicznej. Wszystkie informacje przekazywane do Agora direct muszą być zrozumiałe. Skutki niezrozumiałych informacji obciążają wyłącznie klienta. Informacje muszą być przekazane w takim terminie, aby Agora direct była w stanie w odpowiednim czasie je zastosować. Klient zwalnia Agora direct z odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania lub pomijania niniejszych OWH.

Obowiązki Agora direct

Agora direct otrzymuje od klienta podpisany wniosek o otwarcie rachunku, Agora direct jest zobowiązana do takiego przekazania tego wniosku, aby podmiot korzystający z pośrednictwa mógł zrealizować ten wniosek. Agora direct jest zobowiązana jedynie do formalnej kontroli danych, które klient wpisał do wniosku o otwarcie rachunku. Agora direct nie ma obowiązku sprawdzać, czy dane te są prawdziwe. Agora direct nie gwarantuje, że wniosek o otwarcie rachunku zostanie zaakceptowany i rachunek rzeczywiście zostanie otwarty.

Informacje o ryzykach

Klient rozumie, że handlując instrumentami finansowymi, niezależnie od kategorii ryzyka, naraża się na ryzyko całkowitej utraty zainwestowanych środków. Agora direct nigdy nie udziela porad inwestycyjnych. W pozostałym zakresie Agora direct odsyła do informacji o ryzykach zawartych we wniosku o otwarcie rachunku. Newslettery poranne tworzone przez Agora direct w żadnym wypadku nie są wezwaniem do działania lub handlowania produktami giełdowymi.

Odpowiedzialność

Agora direct odpowiada tylko w zakresie wskazanym w niniejszych OWH. Jeśli OWH nie regulują spornej kwestii, to zastosowanie znajdują przepisy ustawowe. Odpowiedzialność odszkodowawcza znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącej niedbałości. Za szkody wynikające ze zwykłej niedbałości odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje jedynie o tyle, o ile wynika to z przepisów ustawowych. Agora direct nie może zagwarantować stuprocentowej dostępności swoich stron internetowych (np. www.agora-direct.de). Agora direct odpowiada za szkody jedynie wówczas, gdy zostanie udokumentowane działanie umyślne lub rażące niedbalstwo ze strony Agora direct. Agora direct zasadniczo nie odpowiada za usługi objęte umowami, w stosunku do których Agora direct była pośrednikiem.

Zmiana OWH

Zmiany niniejszych OWH będą prezentowane klientom na portalu klienta zawsze w aktualnej wersji. Uznaje się je za zaakceptowane, jeżeli klient w ciągu ośmiu tygodni od ich udostępnienia nie wniesie przeciwko nim sprzeciwu. Miarodajna dla dochowania terminu jest data wysłania sprzeciwu.

Postanowienia końcowe

Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec, sądem właściwym jest sąd w Berlinie. Agora direct może jednak także wnieść skargę w sądzie właściwym dla siedziby klienta.

Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy jakaś część niniejszych OWH okaże się nieskuteczna lub nieważna, pozostałe części pozostają nienaruszone. Istnieje obowiązek zastąpienia nieskutecznej części częścią, która jest jej najbliższa znaczeniowo.

Ochrona danych

Ogólna wizyta na naszej stronie internetowej

Każdy zainteresowany może odwiedzić stronę internetową Agora direct bez podawania swoich danych osobowych. Wyłącznie dla celów stałego doskonalenia systemu oraz jego stabilizacji rejestrowane są numer IP, godzina wizyty, ilość pobranych danych, strona źródłowa oraz wersja przeglądarki. W mało prawdopodobnym przypadku, w którym dane te dałyby możliwość uzyskania informacji o danych osobowych użytkownika, dane te będą oczywiście podlegały regulacjom ustawowym odnośnie do ochrony danych, w tym przypadku BDSG (federalnej Ustawie o ochronie danych) oraz TMG (Ustawie o usługach zdalnych).

Rejestrowanie danych osobowych

Agora direct dba o zachowanie pełnej poufności danych osobowych. Wszyscy pracownicy, ewentualnie przedstawiciele i inne osoby pomocne w wykonywaniu działalności przez Agora direct, jej udziałowcy, a także kontrahenci i partnerzy kooperacyjni są zobowiązani do zachowania poufności zgodnie z §5 BDSG.

Agora direct szanuje i chroni dane osobowe klientów i użytkowników strony internetowej Agora direct. Dane osobowe są pobierane i przetwarzane jedynie wówczas, gdy użytkownik bądź klient strony internetowej Agora direct wyrażą na to dobrowolnie zgodę. Dane te będą wykorzystywane jedynie w tym celu, w którym zostały pozyskane lub co do którego Agora direct ma prawo przypuszczać, że powinny być wykorzystane do tego właśnie celu.

Pozyskiwane dane służą do realizacji usług oferowanych przez Agora direct i są co do swego rodzaju i zakresu ograniczone do tego celu. Agora direct jest zobowiązana ustawowo do pozyskiwania szczególnych danych osobowych podczas składania przez klienta bądź użytkownika wniosku o otwarcie rachunku. Aby Agora direct mogła realizować oferowane usługi, korzysta ona z pomocy dalszych partnerów. Partnerzy ci otrzymują jednak dane dotyczące klientów Agora direct jedynie o tyle, o ile jest to niezbędne do realizacji usług przez te podmioty. Partnerzy tacy zarówno na podstawie przepisów ustawowych, jak i umownych nie są uprawnieni do przekazywania danych klientów osobom trzecim, nie są też uprawnieni do dalszego wykorzystywania tych danych, poza realizacją usług wynikających ze współpracy umownej z Agora direct. Aktualną informację o tym, które podmioty są tego rodzaju partnerami Agora direct, można znaleźć zawsze na stronie internetowej.

Agora direct może poprosić klientów o dodatkowe dane, jednak odbywa się to wyłącznie w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług Agora direct. Wraz z korzystaniem z naszej strony internetowej, w szczególności z usług indywidualnych, użytkownik wyraża zasadniczo zgodę na tego rodzaju regulacje.

Newsletter

W celu zapewnienia sobie stałego dostępu do informacji można abonować newsletter. W tym celu użytkownik bądź klient podaje adres mailowy, a także obowiązkowo nazwisko, imię i datę urodzin.

Klient zapewnia, że dane te nie są fałszywe ani nie odnoszą się do osób trzecich. Podając te dane, klient zgadza się na otrzymywanie newslettera. Agora direct nie jest zobowiązana do regularnego dosyłania newslettera. Agora direct otrzymuje jednoznacznie zgodę na podejmowanie pisemnego, telefonicznego lub mailowego kontaktu z klientem w celu informowania go o produktach i usługach. Klient może w każdej chwili odwołać tę zgodę pisemnie pod adresem datenschutzbeauftragter@agora-direct.de lub telefonicznie pod numerem +48 61 628 525 - 0.

W przypadku abonamentów stosuje się uzgodnione terminy wypowiedzenia. Żadne z danych pobranych w tym kontekście nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim. Agora direct nie jest uprawniona ani do przechowywania tych danych, ani do ich wykorzystywania w celach statystycznych.

Informacyjne pliki tekstowe (cookies)

Agora direct może na swojej stronie internetowej używać informacyjnych plików tekstowych, zwanych także „cookies” lub „ciasteczkami”. Ich celem jest zapewnienie indywidualnej oferty i indywidualnych usług. Te pliki są przesyłane z serwera internetowego do komputera użytkownika, aby móc ten komputer zidentyfikować w przyszłości. W celu zwiększenia przejrzystości komputery mogą być skonfigurowane w taki sposób, aby informować o miejscu położenia tych tzw. „cookies”.

Obowiązek udzielenia informacji

Jeśli Agora direct przechowuje i/lub przetwarza dane użytkownika bądź klienta, to mają oni prawo zażądać informacji, czy spółka to robi, a jeśli tak, to jakie dane przechowuje i przetwarza.W takim przypadku odpowiednie zapytanie powinno być jak najbardziej szczegółowe i zawierać niezbędne udokumentowanie tożsamości oraz być sformułowane pisemnie i przesłane na adres:

Agora direct - Datenschutzbeauftragter
Skrytka pocztowa 304235
10757 Berlin
Niemcy

.Wnioski o udzielenie informacji dotyczących danych nie mogą być przesyłane e-mailem ani telefaksem ze względu na brak możliwości jednoznacznej identyfikacji, dopuszczalna jest jedynie droga pocztowa, z osobistym podpisem.

Zmiany

Stałe zmiany ustaw i innych przepisów powodują konieczność odpowiedniego dostosowywania i uzupełniania oświadczeń w sprawie ochrony danych.Dlatego prosimy o stałe monitorowanie strony internetowej z tego punktu widzenia, ze swojej strony będziemy starać się przesyłać z odpowiednim wyprzedzeniem właściwe informacje, nie możemy jednak tego gwarantować.W przypadku ważnych zmian danych użytkownika bądź klienta, takich jak adres, dane kontaktowe, obywatelstwo itd. prosimy o przekazanie Agora direct odpowiednich informacji, także w celu zapewnienia sobie możliwości korzystania ze swoich praw.

Sporządzono w Berlinie, 1 czerwca 2016

Agora Trading System Ltd.
Zarząd

Rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

"Rozporządzenie w sprawie podstawowych kart informacyjnych dotyczących pakowanych produktów inwestycyjnych dla inwestorów detalicznych i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych" Skrócona forma: rozporządzenie w sprawie PRIIP.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu poprawę ochrony inwestorów. Ma to na celu wzmocnienie zaufania inwestorów detalicznych do rynku finansowego. Wymagane są jednolite podstawowe arkusze informacyjne, które dostarczają niezbędnych informacji na temat produktu finansowego w celu podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej i lepszego porównania PRIIP-ów niż wcześniej. Skrócona forma: KID

PRIIP to zasadniczo strukturyzowane produkty finansowe, które nie są produktami naturalnej wymiany, np. warranty, certyfikaty lub umowy o różnicę.

KID zawierają podstawowe informacje o rodzaju i charakterze, ryzyku, szansach i kosztach produktu finansowego.

Rozporządzenie w sprawie PRIIP stanowi część unijnej ochrony inwestycji i jest powiązane z MiFID II i MiFlR.

Warunki użytkowania strony internetowej

Prosimy o dokładne przeczytanie następujących Warunków Użytkowania Strony Internetowej AGORA-DIRECT LIMITED (zwanej dalej “stroną internetową”). Jeśli w naszych Warunkach Użytkowania znajdują się zapisy, których Państwo nie rozumieją, prosimy
o nawiązanie z nami kontaktu poprzez
e-mail lub pod numerem +48 61 628 525 - 0.

Ostrzeżenie odnośnie inwestowania

AGORA-DIRECT LIMITED nie udziela żadnych osobistych porad dotyczących inwestowania ani na naszej stronie internetowej, ani przez telefon lub jakikolwiek inny kanał komunikacji. Usługi inwestycyjne wskazane na tej stronie internetowej nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestorzy, którzy mają wątpliwości w tej mierze, powinni skontaktować się z doradcą finansowym. Dla Państwa informacji pragniemy zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenia odnośnie inwestowania: cena i wartość każdego papieru wartościowego oraz dochód stąd wnikający, o ile w ogóle się pojawi, może być mniejszy lub większy i może się okazać, że inwestor ostatecznie otrzyma mniej, niż zainwestował. Wyniki z przeszłości nie są w żadnym wypadku gwarancją osiągania podobnych wyników
w przyszłości.

Ogólne informacje ustawowe

Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna z informacji zawartej na tej stronie internetowej nie stanowi aktu pośrednictwa, oferty, opinii ani zalecenia ze strony AGORA-DIRECT LIMITED odnośnie nabycia lub sprzedaży jakiegokolwiek papieru wartościowego, nie jest też informacją prawną, podatkową, księgową ani doradztwem inwestycyjnym dotyczącym spodziewanej zdatności lub rentowności jakiejkolwiek inwestycji.

Ograniczenia użytkowania

Niniejsza strona nie jest przeznaczona do przekazywania lub wykorzystywania przez osoby fizyczne lub prawne w kraju lub na obszarze jurysdykcji, w których rozpowszechnianie lub wykorzystanie tej strony stanowiłoby naruszenie lokalnych przepisów prawa lub innego rodzaju postanowień ze względu na narodowość, siedzibę lub z innego względu albo
w których AGORA-DIRECT LIMITED podlegałaby obowiązkowi rejestracji lub też musiałaby się poddać jurysdykcji tego kraju. Usługi oferowane na niniejszej stronie mogą być niedostępne dla poszczególnych inwestorów z niektórych państw na podstawie prawa krajowego lub umów międzynarodowych. Nie wolno wykorzystywać tej strony internetowej do celów nielegalnych tudzież wykorzystywać informacji zawartych na tej stronie internetowej, przekazywać ich, dysponować nimi lub ich dystrybuować w sposób, który stanowiłby konkurencję dla działalności AGORA-DIRECT LIMITED.

Zmiany strony internetowej oraz warunków jej użytkowania

AGORA-DIRECT LIMITED zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części niniejszych Warunków Użytkowania wedle własnego uznania. W związku z tym prosimy o regularne sprawdzanie, czy Warunki Użytkowania nie uległy zmianie. Użytkowanie niniejszej strony internetowej lub jednej z zawartych na niej usług po umieszczeniu na niej takich zmian jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zmienione Warunki Użytkowania. Wszystkie zaproponowane przez Państwa warunki, które wykraczają poza niniejsze Warunki Użytkowania lub pozostają z nimi w sprzeczności, zostają niniejszym jednoznacznie odrzucone przez AGORA-DIRECT LIMITED i są nieważne od samego początku. AGORA-DIRECT LIMITED zastrzega sobie prawo do zmiany treści, prezentacji, realizacji, interfejsu użytkownika oraz dostępności dowolnej części niniejszej strony internetowej wedle własnego uznania. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z tymi zmianami. Zmiany te wchodzą w życie wraz z ich umieszczeniem na stronie.

Informacje zawarte na stronie internetowej

Treści zawarte na niniejszej stronie można uważać za godne zaufania, jednak nie udziela się gwarancji odnośnie dokładności lub kompletności informacji objętych tymi treściami, AGORA-DIRECT LIMITED w żadnym przypadku nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienia przy uaktualnianiu tych informacji. Pomimo że AGORA-DIRECT LIMITED jest przekonana o dokładności informacji zawartych na tej stronie, nie może oferować gwarancji w tym zakresie. Informacje te nie muszą być właściwe dla wszystkich i nie należy ich rozumieć ani interpretować jako oferty, zalecenia albo reklamy. AGORA-DIRECT LIMITED akceptuje wyłącznie klientów, którzy zapoznali się z naszą Umową ws. rachunku klienta, zawierającą oświadczenie w sprawie ryzyka, i ją zrozumieli.

Ograniczenie odpowiedzialności

AGORA-DIRECT LIMITED nie odpowiada za problemy lub zakłócenia techniczne sieci telefonicznych lub systemów komputerowych online, serwerów, providerów, wyposażenia komputerowego, oprogramowania, programów mailowych w związku z problemami technicznymi lub przeciążeniem Internetu lub na jakiejkolwiek stronie internetowej, ani za jakąkolwiek kombinację takich problemów lub zakłóceń, włącznie z naruszeniem lub uszkodzeniem spowodowanym przez gości lub komputery innych osób, które są związane
z tymi szkodami, ani także w związku z dostępem do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz ściąganiem takich materiałów. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Internet nie jest medium całkowicie niezawodnym. Użytkownik odpowiada za ocenę integralności wszystkich informacji otrzymywanych za pośrednictwem Internetu.

Użytkowanie linków

AGORA-DIRECT LIMITED oferuje linki do stron internetowych, które zostały stworzone przez inne osoby. Użycie zewnętrznego linku oznacza, że opuszczają Państwo stronę internetową AGORA-DIRECT LIMITED, w związku z czym AGORA-DIRECT LIMITED nie przejmuje odpowiedzialności, nie udziela żadnej rękojmi, gwarancji ani przyrzeczenia dotyczących stron połączonych tym linkiem. AGORA-DIRECT LIMITED nie sprawdziła żadnej innej strony internetowej połączonej z niniejszą stroną internetową odnośnie co do jej dokładności ani w żaden inny sposób i nie odpowiada za politykę udostępniania danych, procedury lub treści na innych stronach internetowych. AGORA-DIRECT LIMITED oferuje linki do innych stron internetowych tylko w celu ułatwienia użytkowania przez użytkowników. Przejście do innej strony odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Umożliwiając przejście do innej strony internetowej za pomocą linku, AGORA-DIRECT LIMITED nie zaleca nabywania lub sprzedawania papierów wartościowych ani nie dokonuje pozytywnej oceny usług oferowanych przez sponsorów reklamujących się na takich stronach.

Ochrona danych w zakresie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy użytkowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies“, czyli dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika
i umożliwiają analizę sposobu wykorzystania strony internetowej przez użytkownika. Informacje wytworzone przez cookies, dotyczące sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej przez użytkownika (wraz z adresem IP), zostaną przesłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania analizy wykorzystania strony internetowej i sporządzania dla AGORA-DIRECT LIMITED raportów odnośnie aktywności użytkowników na stronie internetowej, a także
w celu wykonywania dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej
i oferowanych na niej usług. Ponadto Google będzie ewentualnie przekazywał te informacje osobom trzecim, o ile będzie tego wymagała ustawa lub w przypadku gdy Google zleci przetwarzanie tych danych przez takie osoby trzecie. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył adresu IP użytkownika z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zapobiec instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim razie może okazać się, że nie będzie mógł wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając
z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na swój temat pozyskanych przez Google w opisany wyżej sposób oraz we wskazanym wyżej celu.

Właściwość sądu i prawa

Zastosowanie znajdują ustawy Republiki Federalnej Niemiec. Sądem właściwym jest sąd
w Berlinie/Niemcy.

Klauzula salwatoryjna

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania okazało się z jakiegokolwiek powodu sprzeczne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wykonania, to postanowienie to będzie uważane za odrębne w stosunku do niniejszych warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Prawa własności

Forma niniejszej strony internetowej oraz zawarte na niej informacje są własnością AGORA-DIRECT LIMITED i są chronione prawem autorskim, prawem ochronnym dla znaków towarowych tudzież ochrony innych praw własności, w tym praw o ochronie własności intelektualnej.

AGORA-DIRECT LIMITED

5 Prospect Place Millennium Way, Pride Park,
Derby, DE24 8HG
United Kingdom

 

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.