Metryczka

Odpowiedzialność za treści:

Agora direct Limited

Przedstawicielstwo w Polsce:

AGORA direct™
ul. Szamotulska 22/6
60-366 Poznań, Polska
Tel.: +48 61 628 525 - 0
Faks: +48 61 628 525 - 9
E-mail: info@agora-direct.pl
Internet: www.agora-direct.com/pl

Główna siedziba przedsiębiorstwa

5 Prospect Place Millennium Way, Pride Park,
Derby, DE24 8HG
United Kingdom
Firma: Agora-direct Limited
Rejestr: Companies House Registrar of Companies (England und Wales)
Company Number: 09349168
Uprawniony do reprezentowania: Markus Nowatzki

AGORA-direct™ jest chronionym w Europie znakiem handlowym (trade mark), zarejestrowanym w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (UHRW) pod numerem 014131676. Na niniejszej i na innych stronach internetowych, w dokumentach i publikacjach Agora-direct Limited określana jest także jako „AGORA direct”, „Agora direct”, „Agora-direct”, „Agora direct™” lub „Agora direct Ltd.”.

Agora-direct Limited to angielska instytucja usług finansowych zarejestrowana we właściwym urzędzie FCA (ang. Financial Conduct Authority) pod numerem 706273 (https://register.fca.org.uk/). W związku z uzyskaniem licencji dla instytucji finansowych od brytyjskiego urzędu nadzoru finansowego (ang. Financial Conduct Authority – FCA) AGORA-DIRECT LIMITED stała się automatycznie członkiem brytyjskiego systemu zabezpieczenia wkładów finansowych o nazwie FSCS (ang. Financial Services Compensation Scheme, więcej na ten temat – patrz https://www.agora-direct.com/pl/bezpieczenstwo/).

Zgodnie z regulaminem i dyrektywami Unii Europejskiej dla rynków instrumentów finansowych MiFID (ang. Markets in Financial Instruments Directive) Agora-direct Limited jest upoważniona do wykonywania usług finansowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest w związku z tym zarejestrowana we właściwym organie nadzoru, tj. KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, Polska, pod numerem 71387 (https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow#71387), jako usługodawca transgraniczny.

Partner serwisowy w UE: Agora Trading System Ltd.

Filia w Niemczech
Firma: Agora Trading System Ltd.
Rejestr: Sąd Rejonowy w Charlottenburgu
HRB: 110275 B
UID: DE258546454
Uprawniony do reprezentowania: Markus Nowatzki
Oddział usług administracyjnych (Niederlassung für Verwaltungsdienstleistungen)
Schwäbische Str. 5
10781 Berlin
Niemcy

Adres pocztowy w Niemczech

Agora Trading System Ltd.
Postfach 304235
10757 Berlin
Niemcy

Agora Trading System Ltd. i Swiss Petersohn Vermögensverwaltung GmbH są partnerami kooperacyjnymi. W celu zapewnienia stabilnej i opartej na silnych podstawach współpracy w interesie klientów obie firmy łączy unia personalna, to znaczy pracownicy mogą być zatrudnieni jednocześnie w obu firmach.

Agora Trading System Ltd. – Senior Salesmanager: Wieland Steinich
Swiss Petersohn Vermögensverwaltung GmbH – członek zarządu: Wieland Steinich

Informacje prawne

Agora Trading System Ltd. i/lub jej dostawcy nie gwarantują, że dokumenty lub zawarta w nich ikonografia, znajdujące się na tym serwerze, zawierają informacje, które nadają się do jakiegoś konkretnego celu. Wszystkie dokumenty i ewentualnie zawarta w nich ikonografia są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji co do możliwości ich wykorzystania. Agora Trading System Ltd. niniejszym oświadcza, że nie przejmuje żadnej odpowiedzialności ani nie uznaje odrębnych warunków dotyczących tych informacji, w tym także żadnej gwarancji domyślnej i żadnych warunków domyślnych, odnośnie do tego, czy informacje te nadają się do jakiegoś konkretnego celu. Agora Trading System Ltd. i/lub jej dostawcy nie mogą w żadnym wypadku zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szczególne lub pośrednie szkody, szkody następcze ani inne szkody wynikające z niemożności wykorzystania, utraty danych albo utraconego zysku – czy to w związku z użytkowaniem zgodnym z umową, czy też na skutek zaniechania lub innego czynu zabronionego – oraz w związku z wykorzystaniem danych zawartych na tym serwerze lub bezpośrednio na skutek wykorzystania tych danych. Dokumenty i odpowiednia ikonografia opublikowane na tym serwerze mogą zawierać niedokładności techniczne i błędy typograficzne. Od czasu do czasu, w nieregularnych odstępach, dokonywane są zmiany tych informacji. Agora Trading System Ltd. i/lub jej dostawcy zastrzegają sobie taką możliwość. Od czasu do czasu, w nieregularnych odstępach, dokonywane są zmiany tych informacji. Agora Trading System Ltd. i/lub jej dostawcy zastrzegają sobie możliwość dokonywania w każdej chwili korekt i/lub zmian opisanych tu produktów i programów.

Dnia 12 maja 1998 r. Sąd Krajowy w Hamburgu zdecydował, że w niektórych przypadkach można odpowiadać za treści znajdujące się na stronie, do której prowadzi link ze strony danego podmiotu. Zgodnie z decyzją sądu można uniknąć tego jedynie w ten sposób, że podmiot publikujący link w sposób jednoznaczny zdystansuje się do takich treści. Dlatego w odniesieniu do wszystkich linków znajdujących się na niniejszej stronie internetowej mają zastosowanie następujące oświadczenia: Za treść poszczególnych stron internetowych odpowiadają wyłącznie ich autorzy. Jednoznacznie podkreślamy, że Agora Trading System Ltd. nie ma żadnego wpływu na tworzenie stron i treści na stronach, do których linki znajdują się na naszej stronie. Dlatego niniejszym jednoznacznie dystansujemy się od tych treści. Oświadczenie to odnosi się także do wszelkich treści na stronach, do których prowadzą banery.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy użytkowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu wykorzystania przez niego strony internetowej. Informacje wytworzone przez cookies, dotyczące sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej przez użytkownika (wraz z adresem IP), zostaną przesłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisane.Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania analizy wykorzystania strony internetowej i sporządzania dla Agora Trading System Ltd. raportów odnośnie do aktywności użytkowników na stronie internetowej, a także w celu wykonywania dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i oferowanych na niej usług. Ponadto Google będzie ewentualnie przekazywał te informacje osobom trzecim, o ile będzie tego wymagała ustawa lub w przypadku, gdy Google zleci przetwarzanie tych danych przez takie osoby trzecie. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył adresu IP użytkownika z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zapobiec instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może okazać się, że nie będzie mógł wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na swój temat pozyskanych przez Google w opisany wyżej sposób oraz we wskazanym wyżej celu.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy użytkowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu wykorzystania przez niego strony internetowej. Informacje wytworzone przez cookies, dotyczące sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej przez użytkownika (wraz z adresem IP), zostaną przesłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania analizy wykorzystania strony internetowej i sporządzania dla Agora Trading System Ltd. raportów odnośnie do aktywności użytkowników na stronie internetowej, a także w celu wykonywania dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i oferowanych na niej usług. Ponadto Google będzie ewentualnie przekazywał te informacje osobom trzecim, o ile będzie tego wymagała ustawa lub w przypadku, gdy Google zleci przetwarzanie tych danych przez takie osoby trzecie. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył adresu IP użytkownika z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zapobiec instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku może okazać się, że nie będzie mógł wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na swój temat pozyskanych przez Google w opisany wyżej sposób oraz we wskazanym wyżej celu.

Wykorzystywanie plug-inów do sieci społecznościowych

Na stronach internetowych Agora direct stosowane są plug-iny do sieci społecznościowej facebook.com, której operatorem jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W przypadku, gdy użytkownik wywoła stronę internetową Agora direct, na której znajduje się taki plug-in, zostanie utworzone połączenie z serwerami Facebook Inc., zaś plug-in przekaże odpowiednią informację do przeglądarki internetowej użytkownika. Połączenie to będzie przekazywało informację na serwer Facebook Inc. na temat tego, które strony internetowe AGORA direct użytkownik odwiedzał. Jeśli użytkownik jest przy tym zalogowany jako członek Facebook Inc., to Facebook Inc. przyporządkuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebook.

W przypadku korzystania z funkcji plug-in (np. poprzez naciśnięcie przycisku „Lubię to!”, opublikowanie komentarza itd.) informacje te będą także przypisane do konta użytkownika na Facebooku, czemu użytkownik może zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się. Bliższe informacje na temat pozyskiwania i wykorzystywania danych przez Facebook Inc., na temat związanych z tym praw i możliwości ochrony sfery prywatnej można znaleźć w informacjach w sprawie ochrony danych Facebook Inc.: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ponadto stosowane są plug-iny usługodawców Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (https://twitter.com/privacy?lang=de) oraz Google+ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html). Działają one na tej samej zasadzie, co plug-in Facebook Inc. W celu uniknięcia przesyłania informacji na temat tego, jakie strony internetowe użytkownik odwiedził, Agora direct zaleca, aby przed użyciem danej strony internetowej użytkownik zakończył działanie danego serwisu poprzez wylogowanie się z danej sieci społecznościowej.Dotyczy to zwłaszcza Twitter Inc. oraz Google+ firmy Google Inc.

Korzystanie z Affiliate – Programms (programu partnerskiego) firmy financeAds

Uczestniczymy w programie partnerskim firmy financeAds GmbH & Co. KG, Karlstraße 9, 90403 Norymberga, Niemcy (zwanej dalej „financeAds”). Firma financeAds jest niemiecką siecią afiliacyjną, która oferuje marketing afiliacyjny (partnerski). Marketing afiliacyjny to wspierana przez Internet forma sprzedaży umożliwiająca administratorom komercyjnych stron internetowych wyświetlanie reklam na stronach internetowych osób trzecich. Reklamy takie są płatne zależnie od kliknięć lub prowizji za sprzedaż. Za pośrednictwem sieci partnerskiej udostępniany jest nośnik, np. baner lub inny odpowiedni środek reklamy internetowej. Nośnik ten następnie jest zintegrowany przez partnera na jego własnych stronach internetowych. W tej sytuacji umieszczane są pliki cookies firmy financeAds. Między innymi dzięki temu financeAds może rozpoznać, że nastąpiło kliknięcie na link partnerski prowadzący do naszej strony internetowej. Informacje te potrzebne są do realizowania płatności między nami a financeAds. Jeżeli informacje zawierają również dane osobowe, wówczas wyżej opisane przetwarzanie opiera się na podstawie uzasadnionego interesu finansowego w realizacji płatności prowizji za pośrednictwem financeAds, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO – niem. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Dalsze informacje na temat wykorzystywania danych dla potrzeb financeAds znajdują się w polityce prywatności firmy financeAds na stronie https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/. Jeśli chcą Państwo zablokować ocenę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników za pomocą plików cookies, mogą Państwo tak ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała o umieszczonych cookies i indywidualnie decydowała o ich akceptacji lub ją wykluczała w niektórych przypadkach bądź w ogóle.

Darstellung von Abstimmsiegeln

Zur Anzeige von Abstimmsiegeln und den gegebenenfalls gesammelten und/oder aggregierten Bewertungen haben wir auf dieser Webseite entsprechende Grafiken eingebunden.
Dies dient der Wahrung unserer im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden berechtigten Interessen an einer optimalen Vermarktung unseres Angebots gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Die Quellen der eingebundenen Grafiken werden im Folgenden angegeben. Beim Aufruf der Abstimmsiegel als eingebundene Grafik speichert der Webserver automatisch ein sogenanntes Server-Logfile beim Anbieter des Siegels, das z.B. Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und die Quelle des Aufrufes (Zugriffsdaten) enthält und den Abruf dokumentiert. Die entsprechende Datenschutzvereinbarung des Anbieters dieser Abstimmsiegel finden Sie im Folgenden.

seobility GmbH, Willy-Brandt-Platz 16, 90402 Nürnberg, Deutschland/Germany: https://www.webwiki.com/agora-direct.com, Datenschutz: https://www.webwiki.com/info/privacy.html

Dalsze informacje prawne można znaleźć tu:

Ochrona danych
Ryzyka i wskazówki

Webdesign, programowanie, administracja:

PHADE Software
Inh. mgr inform. Frank Gadegast
Otto-Nagel-Str. 1a, 14467 Potsdam/Germany
tel.:+49 (0331) 237 07 80
fax:+49 (0331) 237 07 81

.pupit GmbH 
Senefelderstraße 5
08523 Plauen
Tel.: +49 (03741) 25185-0

Markus Nowatzki
Rheinsberger Str. 56, 10115 Berlin/Germany
e-mail:smuek@smuek.de
Internet: smuek.de

Copyright©:

Agora Trading System Ltd. – treść niniejszej strony jest chroniona prawami autorskimi.Treści, zarówno w całości, jak i we fragmentach, są przeznaczone wyłącznie do informacji osobistej.Każde komercyjne lub inne wykorzystanie tych danych, zwłaszcza ich zapisywanie w bazach danych, publikowanie i powielanie, a także przekazywanie osobom trzecim – choćby tylko w częściach lub w zmienionej bądź opracowanej formie – wymaga bezwzględnie pisemnej zgody Agora Trading System Ltd.

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.