Rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 - PRIIPS

Rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

"Rozporządzenie w sprawie podstawowych kart informacyjnych dotyczących pakowanych produktów inwestycyjnych dla inwestorów detalicznych i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych" Skrócona forma: rozporządzenie w sprawie PRIIP.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu poprawę ochrony inwestorów. Ma to na celu wzmocnienie zaufania inwestorów detalicznych do rynku finansowego. Wymagane są jednolite podstawowe arkusze informacyjne, które dostarczają niezbędnych informacji na temat produktu finansowego w celu podjęcia właściwej decyzji inwestycyjnej i lepszego porównania PRIIP-ów niż wcześniej. Skrócona forma: KID

PRIIP to zasadniczo strukturyzowane produkty finansowe, które nie są produktami naturalnej wymiany, np. warranty, certyfikaty lub umowy o różnicę.

KID zawierają podstawowe informacje o rodzaju i charakterze, ryzyku, szansach i kosztach produktu finansowego.

Rozporządzenie w sprawie PRIIP stanowi część unijnej ochrony inwestycji i jest powiązane z MiFID II i MiFlR.

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.