Wniosek o otwarcie konta

01
Rodzaj konta
02
Dane osobowe
03
Regulacje & podatek
04
Obrót
05
Bezpieczeństwo
06
Depozyt
07
Wiadomość
08
Gotowe
Rodzaj konta

Chcemy otworzyć konto służące do zawierania transakcji na rynkach giełdowych.

Aby otworzyć konto musisz mieć ukończone 18 lat. Konta gotówkowe można otwierać przed ukończeniem 21 roku życia. \T Konta zasilane gotówką umożliwiają obrót akcjami, warrantami, obligacjami i funduszami .

* dane obowiązkowe